Bild:
M

Guyana idag

Antal invånare: 756 040 (2011)
Huvudstad: Georgetown

Befolkning

Nio av tio invånare i Guyana bor på den smala kustslätten, främst i trakterna runt huvudstaden Georgetown. Till följd av omfattande utvandring bor en halv till en miljon guyananer i utlandet, främst i USA eller Kanada

.

Religion

Kristna finns i alla folkgrupper; de allra flesta svarta räknar sig som kristna. Frikyrkor, en del med ganska extrem framtoning, har under de senaste åren brett ut sig på bekostnad av bland annat anglikanska och katolska samfund. Bland indierna är drygt hälften hinduer. Det finns också en mindre grupp muslimer. Flera indianfolk i väster har bevarat sina traditionella religioner.

Politiskt system

Enligt författningen från 1980 är Guyana fortfarande en stat under omvandling från kapitalism till socialism. Författningen har dock reviderats flera gånger sedan maktskiftet 1992, och från och med 2000 har presidentens tidigare nästan oinskränkta makt minskats till förmån för parlamentet. Presidenten kan nu bara sitta två ämbetsperioder och genom misstroendevotum kan parlamentet tvinga fram nyval.

Aktuell politik

Politiken i Guyana utmärks av motsättningar mellan landets två stora folkgrupper, indo-guyananer och afro-guyananer. Det parti som främst företräder folk av indiskt ursprung, PPP-C, har suttit vid makten sedan 1992 då det första demokratiska valet hölls. Dessförinnan styrde PNC-R, som främst stöds av svarta, i 28 år. I det val som hölls i slutet av november 2011 segrade PPP-C för femte gången men förlorade sin majoritet i parlamentet.

Utrikespolitik och försvar

Det engelskspråkiga Guyana står på många sätt närmare Västindien än Sydamerika. 1967, året efter självständigheten, bildade Guyana tillsammans med Antigua och Barbados ett frihandelsområde som blev grunden till CARICOM, ett samarbetsorgan i huvudsak för karibiska samväldesländer. CARICOM har sitt högkvarter i Georgetown. Guyana är dock också medlem i sydamerikanska samarbetsorganisationer som Sydamerikanska nationernas union.

Ekonomi

Trots rika naturtillgångar är Guyana ett av västra halvklotets fattigaste och mest skuldsatta länder. Guyana exporterar ett fåtal varor, främst socker och mineraler, vilket gör ekonomin sårbar för vädrets nycker och för prissvängningar på världens råvarumarknader.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guyanas geografi.

Utrikeshandel

Exporten består nästan uteslutande av jordbruksvaror och mineraler. Sex exportvaror dominerar stort: guld, socker, ris, räkor, bauxit och timmer. Det som importeras är främst kapital- och konsumtionsvaror samt olja. De viktigaste exportländerna var 2008 Kanada, USA och Storbritannien, medan de viktigaste importländerna var USA samt Trinidad & Tobago.

Besök Landguiden och läs mer om Guyana.
Aktuell statistik – jämför Guyana med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 756 040 (2011)
Huvudstad: Georgetown

Befolkning

Nio av tio invånare i Guyana bor på den smala kustslätten, främst i trakterna runt huvudstaden Georgetown. Till följd av omfattande utvandring bor en halv till en miljon guyananer i utlandet, främst i USA eller Kanada

Uppdaterad: 19 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Guyana

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Guyana. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Guyana. Läs kortfattat om Guyanas historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Guyana ur olika perspektiv. Guyana, tidigare kolonin Brittiska Guyana, formellt Republiken Guyana, är en stat i nordöstra Sydamerika vid Atlanten...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Guyana. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Guyana. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Guyanas geografi ur olika perspektiv.