Bild:
M

Honduras idag

Antal invånare: 7 754 687 (2011)
Huvudstad: Tegucigalpa

Befolkning

De flesta honduraner lever på nordkusten och i landets västra och centrala delar. Befolkningstillväxten är hög; mellan 2000 och 2007 växte befolkningen med två procent per år. Samtidigt emigrerar allt fler honduraner, framför allt till USA. 2007 räknade amerikanska

myndigheter med att det fanns drygt en miljon honduraner i USA, varav 70 procent uppehöll sig där illegalt.

Religion

Över 80 procent av Honduras befolkning är katoliker. Den katolska kyrkan skildes tidigt från staten och dess privilegier begränsades av liberala regimer på 1800-talet. Den har dock fortfarande ett stort folkligt inflytande. En del av katolska kyrkans företrädare har under de senaste decennierna engagerat sig i kampen mot fattigdomen, bland annat genom att kritisera politiska beslut som kyrkan anser missgynnar de fattiga.

Politiskt system

Enligt författningen från 1982 ligger den verkställande makten hos presidenten, den lagstiftande hos parlamentet och den dömande hos domstolarna.

Aktuell politik

President Manuel Zelaya avsattes i en kupp av militären i juni 2009 och tvingades lämna landet. Med en alltmer vänsterorienterad politik hade han skaffat sig motståndare, även bland partikamraterna. Han anklagades för maktmissbruk och landsförräderi. Kritiken mot kuppen blev mycket stark från omvärlden, liksom från Zelayas anhängare i Honduras. Porfirio Lobo Sosa valdes till ny president. Han bildade en samlingsregering i början av 2010.

Utrikespolitik och försvar

Sedan slutet av 1800-talet har USA spelat en viktig roll i Honduras utveckling – ekonomiskt, politiskt och militärt. Relationerna med grannländerna Nicaragua och El Salvador är i nuläget stabila, trots flera konflikter tidigare, och Honduras har ingått handelsavtal med flera länder i regionen. Till följd av kuppen 2009 bröt många länder sina kontakter med landet, men efter president Porfirio Lobo Sosas tillträde normaliserades relationerna.

Ekonomi

Honduras är ett av Latinamerikas fattigaste länder. Historiskt har ekonomin varit helt beroende av kaffe- och bananexport, men under 1990-talet breddades produktionen. Numera är utlandsägda sammansättningsfabriker, så kallade maquilas, i skattefria zoner den enskilt största exportsektorn. Där produceras framför allt kläder som säljs till USA. De pengar som honduraner utomlands skickar hem till sina familjer har också fått en allt viktigare roll. År 2008 rörde det sig drygt en femtedel av bruttonationalprodukten.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Honduras geografi.

Utrikeshandel

Högre olje- och livsmedelspriser gjorde att importen under 2000-talets första årtionde ökade betydligt mer än exporten. Mellan 2004 och 2008 trefaldigades Honduras handelsunderskott. De stora exportsektorerna – maquilas-industrin, kaffesektorn och bananproduktionen - utsattes under samma period för allt hårdare konkurrens från andra delar av världen. Frihandelsavtalet DR-CAFTA, som de centralamerikanska länderna och Dominikanska republiken ingick med USA 2006, hade två år senare visat på små resultat.

Besök Landguiden och läs mer om Honduras.
Aktuell statistik – jämför Honduras med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 7 754 687 (2011)
Huvudstad: Tegucigalpa

Befolkning

De flesta honduraner lever på nordkusten och i landets västra och centrala delar. Befolkningstillväxten är hög; mellan 2000 och 2007 växte befolkningen med två procent per år. Samtidigt emigrerar allt fler honduraner, framför allt till USA. 2007 räknade amerikanska

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Honduras

Sortera efter:
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Honduras ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Honduras. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Honduras ur olika perspektiv. Honduras, officiellt Republiken Honduras, är en stat i Centralamerika. Nästan hela befolkningen är katoliker. Tidigare var Honduras känt som Spanska Honduras för att särskilja det från Brittiska Honduras, numera Belize...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Honduras. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Honduras. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som behandlar Honduras historia i stora och små perspektiv.