M

Kazakstan idag

Antal invånare: 17 037 508 (2013)
Huvudstad: Astana

Befolkning

Kazakstan är mycket glest befolkat. Omfattande folkomflyttningar har förändrat befolkningens sammansättning över tid. Den etniska mångfalden är stor, men de flesta folkgrupper är små. Idag är närmare två tredjedelar av invånarna etniska kazaker och ungefär en fjärdedel ryssar. Ryska är det mest utbredda språket.

Religion

Enligt författningen är Kazakstan en sekulär (icke-religiös) stat som garanterar religionsfrihet. Invånarna framstår över lag som ganska sekulariserade, och den religiösa toleransen är stor. Kazakerna är till största delen sunnimuslimer och ryssarna tillhör övervägande den rysk-ortodoxa kristna kyrkan.

Politiskt system

Kazakstan är enligt författningen en demokratisk republik där makten delas mellan president, parlament och domstolsväsendet. I verkligheten är makten starkt knuten till landets första president Nursultan Nazarbajev. Han har styrt landet sedan före självständigheten från Sovjetunionen 1991 och har försäkrat sig om att kunna sitta kvar på livstid. Partiväsendet är svagt, och Nazarbajevs parti Fäderneslandets ljus dominerar stort.

Aktuell politik

President Nursultan Nazarbajev har styrt Kazakstan sedan landets självständighet från Sovjetunionen 1991. Under långa perioder har han regerat genom dekret. Kazakstans karaktär av ”upplyst despoti” med Nazarbajev som helt dominerande politiker har med tiden förstärkts. Presidenten har i praktiken säkrat sin möjlighet att sitta kvar på obestämd tid.

Utrikespolitik och försvar

Kazakstan har övervägande goda relationer med sina grannländer. Förhållandet till Ryssland är fortfarande centralt i utrikespolitiken men den kazakiska regeringen betonar också landets roll i Centralasien. Den försöker även utveckla förbindelserna med såväl västvärlden som grannländerna i öster.

Ekonomi

Oljesektorn är i särklass viktigast för Kazakstans ekonomi. Oljan har lockat stora utländska investeringar till landet och bidrog till att den ekonomiska tillväxten 2000-2007 i snitt låg runt 10 procent. Den internationella finanskrisen 2009 blev ett slag mot ekonomin med överbelånade banker, växande arbetslöshet och en valutadevalvering som drabbade den fattiga befolkningen hårt. Men tillväxten 2009 höll sig över nollstrecket och 2010 växte ekonomin åter rejält, mycket tack vare höga råvarupriser.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kazakstans geografi.

Utrikeshandel

Oljeindustrin har alltmer kommit att dominera Kazakstans export och står nu för över två tredjedelar av exportintäkterna. Andra viktiga exportvaror är metaller, spannmål och kemikalier. Importen består främst av maskiner, fordon och konsumtionsvaror. Viktigaste handelspartner är EU-länderna, följt av Kina och Ryssland.

Besök Landguiden och läs mer om Kazakstan.
Aktuell statistik – jämför Kazakstan med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 17 037 508 (2013)
Huvudstad: Astana

Befolkning

Kazakstan är mycket glest befolkat. Omfattande folkomflyttningar har förändrat befolkningens sammansättning över tid. Den etniska mångfalden är stor, men de flesta folkgrupper är små. Idag är närmare två tredjedelar av invånarna etniska kazaker och ungefär en fjärdedel ryssar. Ryska är det mest utbredda språket.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Kazakstan

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kazakstan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Kazakstan ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kazakstan ur olika perspektiv. Kazakstan, formellt Republiken Kazakstan, är ett land i Centralasien med en liten del i östra Europa...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Kazakstan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fördjupa dig i Kazakstans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.