Bild:
M

Haitis geografi

Antal invånare: 10 123 787 (2011)
Huvudstad: Port-au-Prince

Geografi

Haiti är något mindre än Småland och utgör den västra tredjedelen av ön Hispaniola, vars östra del upptas av Dominikanska republiken (se karta). Avståndet till Kuba i väster är cirka åtta mil. Haiti är ett indianskt ord som betyder bergigt land och Haiti består till fyra femtedelar av berg eller

branta sluttningar.

I norr ligger bergskedjan Massif du Nord innanför norra kustens slättland och i söder utbreder sig bergskedjorna La Hotte och La Selle. I den sistnämnda finns landets högsta topp som når 2 680 meter över havet. Även Haitis centrala delar domineras av berg och högplatåer.

Bergskedjorna i norr och söder ligger på två halvöar som skjuter ut åt väster. Mellan dem finns den djupa och breda Gonâvebukten med landets största ö, Gonâve. Längst in i bukten är huvudstaden Port-au-Prince belägen. Öster om huvudstaden löper en jordbävningsdrabbad sänka, Cul-de-Sac, som fortsätter in i grannlandet. Längs den södra kusten ligger den tätbefolkade Léogâne-slätten.

Klimat

Klimatet är subtropiskt och påverkas av passadvindar. Temperaturen varierar med höjdskillnaderna. I de flesta delar av Haiti förekommer två årliga regnperioder. Nederbörden är rikligast på bergens östra och norra sluttningar, medan minst regn faller på norra halvön och Gonaveön. Orkaner kan drabba Haiti mellan juni och oktober, vilka ibland följs av svåra översvämningar och ras från bergssluttningar.

Ovanligt kraftiga skyfall inträffade 2004. I maj förstördes hela byar av vattenmassorna och över 3000 människor dödades, de flesta i staden Mapou i sydöst. I september orsakade en tropisk orkan med skyfall ras av lera från de kalhuggna bergen i norr, och stora delar av staden Gonaives lades under lera och vatten. Efter en tid hade omkring 3000 omkomna påträffats.

I augusti-september 2008 utsattes Haiti under drygt tre veckor för fyra tropiska stormar och orkaner som krävde cirka 800 dödsoffer. Antalet hemlösa beräknades till över 600 000. Liksom fyra år tidigare orsakade skyfallen översvämningar med flera meter djupt, lerigt vatten i kuststäder främst i nordväst.

Naturtillgångar

Haiti har ont om naturtillgångar och mineraler. Endast kalksten, sand och grus till byggverksamhet har idag ekonomisk betydelse. Marmor har brutits i liten skala. Planer på att börja utvinna koppar och guld från fyndigheter i norr meddelades 2007. Ett gruvbolag från USA stoppade 1983 en olönsam brytning av bauxit.

Jordbruk

Omkring två tredjedelar av de vuxna haitierna är direkt eller indirekt beroende av jordbruket för sin försörjning, men näringens andel av exporten har sjunkit från 90 procent under 1950-talet till knappt 10 procent femtio år senare. Kaffe var länge den ekonomiskt viktigaste grödan men produktionen har minskat kraftigt. Socker, som därefter var viktigast, har utkonkurrerats av billigare import och bara ett sockerbruk är i drift. Idag är de främsta produkterna mango, kakao, oljor för kosmetik- och läkemedelsindustrin, avokado samt sisal (agaveväxt vars fibrer används som tågvirke).

Industri

Haitis tillverkningsindustri har upplevt en tillbakagång sedan 1980-talet, och ett par orsaker är att den inhemska marknaden är liten och att den köpstarka eliten föredragit importerade varor.

Turism

Den viktiga turistnäringen upphörde nästan helt efter militärkuppen 1991. Femton år senare hade antalet besökande kryssningsfartyg och fritidsbåtar ökat avsevärt.

Besök Landguiden och läs mer om Haiti.
Se aktuell statistik om Haiti och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 10 123 787 (2011)
Huvudstad: Port-au-Prince

Geografi

Haiti är något mindre än Småland och utgör den västra tredjedelen av ön Hispaniola, vars östra del upptas av Dominikanska republiken (se karta). Avståndet till Kuba i väster är cirka åtta mil. Haiti är ett indianskt ord som betyder bergigt land och Haiti består till fyra femtedelar av berg eller

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Haitis geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Haiti. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Karibien.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Haiti ur olika perspektiv. Haiti, formellt Republiken Haiti, är en stat i Västindien som upptar den västra tredjedelen av ön Hispaniola (de östra två tredjedelarna upptas av Dominikanska republiken). Ayiti (landet med höga berg) var ursprungsbefolkningens namn på den bergrika västra delen av ön...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Haiti ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Haiti. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...