Bild:
M

Kuba idag

Antal invånare: 11 253 665 (2011)
Huvudstad: Havanna

Befolkning

Då spanjorerna kom till Kuba i början på 1500-talet fanns där mellan 80000 och 100000 indianer. Redan efter några decennier hade dessa minskat till ett par tusen på grund av förföljelse, hårt arbete och europeiska sjukdomar. Idag är så gott som hela indianbefolkningen utrotad

.

Religion

En stor del av Kubas befolkning är romerska katoliker, men i jämförelse med andra länder i Latinamerika hade kyrkan redan före revolutionen 1958–1959 en svag ställning. Castro-regimen utlovade visserligen religionsfrihet när den tog makten, men relationerna mellan regeringen och den katolska kyrkan försämrades snabbt efter revolutionen. Bara icke-troende fick vara med i kommunistpartiet och troende utestängdes från de flesta arbeten i den offentliga sektorn.

Politiskt system

Kuba är en kommunistisk enpartistat, vars politiska liv domineras av bröderna Fidel och Raúl Castro och andra veteraner från revolutionen 1958–1959. Författningen från 1976 slår fast att Kubas kommunistparti (Partido Comunista de Cuba, PCC), ska spela den ledande rollen i samhället och staten. Inga andra partier är tillåtna. Författningen är utformad efter sovjetisk förebild, och även efter Sovjetunionens upplösning 1991 behöll Kuba sitt politiska system i stort sett oförändrat.

Aktuell politik

När Raúl Castro i början av 2008 efterträdde sin bror Fidel som stats- och regeringschef signalerade han att han var öppen för begränsade reformer. De förändringar som följde direkt efter maktskiftet var av symbolisk karaktär för de flesta kubaner, men efterhand minskade staten sitt grepp över landets ekonomi och större utrymme gavs för enskilda att starta och driva företag. Fler reformer antogs vid den partikongress som hölls våren 2011.

Utrikespolitik och försvar

Kubansk utrikespolitik har sedan amerikanska sanktioner infördes i början av 1960-talet präglats av ansträngda relationer till USA.

Ekonomi

Kuba har behållit en statsdirigerad, centralt planerad ekonomi även om regeringen numera tillåter ett visst egenföretagande och till en del har öppnat landet för utländska investerare. Kubas traditionella beroende av sockerproduktion har minskat drastiskt. Istället har turism, nickel och tobak blivit de viktigaste inkomstkällorna. De pengar som exilkubaner skickar hem utgör också ett viktigt tillskott till landets ekonomi.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kubas geografi.

Utrikeshandel

När handeln med Östeuropa, som i stor utsträckning var ren byteshandel, bröt samman i samband med Sovjetunionens upplösning 1991 måste Kuba söka nya handelspartner och nya former för sin utrikeshandel.

Besök Landguiden och läs mer om Kuba.
Aktuell statistik – jämför Kuba med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 11 253 665 (2011)
Huvudstad: Havanna

Befolkning

Då spanjorerna kom till Kuba i början på 1500-talet fanns där mellan 80000 och 100000 indianer. Redan efter några decennier hade dessa minskat till ett par tusen på grund av förföljelse, hårt arbete och europeiska sjukdomar. Idag är så gott som hela indianbefolkningen utrotad

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Kuba

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kuba. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Kuba ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kuba ur olika perspektiv. Kuba, ibland Cuba, (officiellt Republiken Kuba), är den största staten i Västindien...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kuba. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Kuba. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kubas geografi ur olika perspektiv.

Historia om Kuba. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.