M

Nauru idag

Antal invånare:
Huvudstad: Yaren

Befolkning

Nauruerna och deras språk, nauriska, uppvisar både melanesiska, mikronesiska och polynesiska drag.

Religion

Tyska missionärer kom till ön på 1800-talet

och nästan alla nauruer är numera kristna. Omkring två tredjedelar är protestanter och resten är katoliker.

Politiskt system

Naurus författning skrevs innan landet blev självständigt 1968. Ett parlament med 19 medlemmar väljs i allmänna val vart tredje år. Röstplikt råder för medborgare (endast infödda nauruer) över 20 år. Parlamentet väljer bland sina medlemmar landets president, som samtidigt är regeringschef och själv utser övriga ministrar bland parlamentarikerna.

Aktuell politik

Nauru har varit i gungning sedan fosfatet, grunden för landets välstånd, börjat ta slut. Landet har blivit alltmer beroende av bistånd och annat stöd från Australien. Politiken präglas av stor instabilitet.

Utrikespolitik och försvar

Nauru har ett nära samarbete med Australien, som bevakar landets försvars- och utrikespolitiska intressen samt är största biståndsgivare och viktigaste handelspartner. När Nauru i praktiken gick i konkurs 2004 tog australiska tjänstemän också över ansvaret för landets finanser.

Ekonomi

Ekonomiskt har Nauru överlevt 2000-talets första årtionde genom konstgjord andning i form av direkt ingripande från Australien. Beroendet av stöd utifrån är stort. Statens totala skuld beräknas till omkring en miljard amerikanska dollar, vilket är ungefär 2 500 gånger så mycket som landets bruttonationalprodukt (BNP) 2007.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Naurus geografi.

Utrikeshandel

På Nauru råder brist på naturtillgångar vilket gör att i princip allt, även mat och vatten, måste importeras. Importbehovet leder till ett stort underskott i handelsbalansen. Exporten har helt dominerats av fosfat. Viktigaste handelspartner är Nya Zeeland och Australien.

Besök Landguiden och läs mer om Nauru.
Aktuell statistik – jämför Nauru med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare:
Huvudstad: Yaren

Befolkning

Nauruerna och deras språk, nauriska, uppvisar både melanesiska, mikronesiska och polynesiska drag.

Religion

Tyska missionärer kom till ön på 1800-talet

Uppdaterad: 18 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Nauru

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nauru. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Nauru ur olika perspektiv. Nauru, formellt Republiken Nauru, tidigare känd som Pleasant Island, är världens minsta oberoende republik och utgörs av en ö i Stilla havet. Det är ett av världens minsta länder både sett till invånare och areal, arealmässigt är det även världens minsta icke-europeiska land...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. Misssa heller inte Teacher On Demands instruktionsfilm till Gapminder World.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Nauru. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Nauru. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Naurus geografi ur olika perspektiv.