Bild:
M

Jamaica idag

Antal invånare: 2 709 300 (2011)
Huvudstad: Kingston

Befolkning

Jamaica har haft en låg befolkningstillväxt sedan mitten av 1990-talet. I genomsnitt ökade invånarantalet med 0,6 procent per år mellan 1996 och 2006. En orsak till detta är landets relativt unga befolkning, som föder få barn. Över hälften av invånarna är yngre än 30 år. En

annan orsak är den omfattande utvandringen, främst till USA, Kanada och Storbritannien. I början av 2000-talet bodde fler jamaicaner utomlands än i hemlandet.

Religion

Religionsfrihet råder i Jamaica och religionen har en stark ställning i samhället. Kristendomen dominerar med över hundra olika samfund, varav de flesta är protestantiska. Pingstvänner, baptister, metodister, anglikaner, sjundedagsadventister är stora grupper. De bibeltrogna protestantiska ”framgångskyrkorna” från USA har vuxit sig starka. Det finns även minoriteter av katoliker och etiopisk-ortodoxt kristna.

Politiskt system

Enligt författningen från 1962 är Storbritanniens monark formellt Jamaicas statsöverhuvud. Denne företräds på ön av en generalguvernör, som utses på förslag av premiärministern och oppositionsledaren. Generalguvernören agerar i princip bara på regeringens inrådan.

Aktuell politik

I slutet av 2011 återtog det socialdemokratiska Folkets nationella parti (PNP) makten efter fyra år i opposition. Det högerinriktade Jamaicas arbetarparti (JLP) fick se sig ordentligt besegrat och vann bara en tredjedel av mandaten parlamentet. Avgörande för väljarna denna gång var ekonomiska frågor.

Utrikespolitik och försvar

Bland de engelskspråkiga länderna i Västindien intar Jamaica en ledande ställning. Landet har goda relationer till övriga länder i regionen och samarbetet med dem, liksom med USA och Storbritannien, är tätt. Mycket av narkotikasmugglingen mellan Syd- och Nordamerika passerar Jamaica på grund av öns geografiska läge.

Ekonomi

Jamaicas ekonomi bygger i princip på fyra näringar - gruvindustri, turism, tillverkningsindustri och jordbruk. Samtliga sektorer är beroende av efterfrågan i omvärlden, vilket gör den jamaicanska ekonomin mycket sårbar för nedgångar i den internationella konjunkturen. Ekonomin har även hämmats av den sociala oron och flera naturkatastrofer, främst orkaner. Jämfört med andra länder i området har dock Jamaica en ganska bred bas för sin ekonomi.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Jamicas geografi.

Utrikeshandel

Jamaicas utrikeshandel har ända sedan 1970-talet visat underskott, det vill säga importen överskrider exporten. Detta skapar en ständig brist på utländsk valuta. Underskottet uppvägs delvis av lån, bistånd, inkomster från turismen och pengar som jamaicaner utomlands skickar hem.

Besök Landguiden och läs mer om Jamaica.
Aktuell statistik – jämför Jamaica med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 2 709 300 (2011)
Huvudstad: Kingston

Befolkning

Jamaica har haft en låg befolkningstillväxt sedan mitten av 1990-talet. I genomsnitt ökade invånarantalet med 0,6 procent per år mellan 1996 och 2006. En orsak till detta är landets relativt unga befolkning, som föder få barn. Över hälften av invånarna är yngre än 30 år. En

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Jamaica

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Jamaica. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Jamaica. Läs kortfattat om Jamaicas historia och landet idag.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Jamaica ur olika perspektiv. Jamaica är en önation ingående i Stora Antillerna i Karibiska havet, 234 km lång och som mest 80 km i nord–sydlig riktning. Ön ligger cirka 145 km söder om Kuba och 190 km väster om Hispaniola. Jamaica har nu till övervägande delen en afro-amerikansk befolkning...

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Jamaicas historia.

Geografi med fokus på Jamaica. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Jamaicas geografi ur olika perspektiv.