Bild:
M

Israels och Palestinas geografi

Här finns material som handlar om både Israels och Palestinska självstyrets geografi.

Invånare: 8 059 400 (2013)
Huvudstad: Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad. Jerusalem hade år 2012 815 000 invånare medan Tel Aviv-Jaffa hade 414 600.

Israels geografi

Israel ligger i Västasien, i den vagt avgränsade del av världen som kallas Mellanöstern.

Landet har en lång kust mot Medelhavet och i söder en kort kust mot Aqabaviken, som är en del av Röda havet. Israels gränser är omstridda (se karta).

I sexdagarskriget 1967 erövrade Israel östra Jerusalem samt Golanhöjderna längs gränsen till Syrien. Östra Jerusalem och Golan har annekterats, dvs ställts under israelisk lagstiftning. Vidare ockuperade Israel i kriget 1967 Västbanken (västra Jordanstranden) och Gazaremsan (Gaza). Israel lämnade Gaza 2005, men Gazas status är även därefter oklar.

Det egentliga Israel är stort som Ångermanland. Galileen i norr är Israels grönaste och vattenrikaste område. Längst i norr finns landets högsta berg. Genom östligaste Galileen, från Libanon i norr, rinner floden Jordan söderut. Floden flyter genom sjön Genesaret, som är Israels främsta vattenreservoar. Galileen skiljs från Västbanken av en bördig förkastningsdal, Yisreelslätten. På Västbanken finns två bergsområden: de samariska bergen i norr och de judeiska bergen i söder. Under Västbankens porösa berg och kullar samlas regnvatten naturligt i underjordiska grundvattenlager.

Mellan Västbanken och Medelhavet upptas Israel till stor del av kustslätter. Dessa är bördiga men blir allt torrare och sandigare ju längre söderut och ju närmare Gaza man kommer.

Den djupt nedskurna Jordandalen skiljer Israel och Västbanken från Jordanien i öster. Floden Jordan följer dalens botten och mynnar i Döda havet som är jordens lägst belägna sjö, drygt 400 meter under havsytan. Döda havet saknar utlopp: nästan inga djur eller växter kan leva i dess salta, mineralrika vatten. Eftersom både Israel, Västbanken och Jordanien avleder vatten från Jordan krymper Döda havet i snabb takt. Söder om Döda havet fortsätter Jordandalens förkastningsspricka fram till Aqabaviken.

Södra Israel upptas av Negevöknen som mest är halvöken, med låga sandstenskullar och slätter. Längst ned i söder vidtar branta berg, kratrar och platåer.

Klimat

Israel har i praktiken två årstider. Den regniga vinterperioden börjar i november. Sommaren är lång, het och torr och kan sägas sträcka sig från maj till oktober. Regionala förhållanden varierar kraftigt, med ganska rikliga vinterregn i norr och nästan inget regn i söder. Längs kusten är sommaren fuktig och vintern mild, medan sommaren är torr och vintern sval i bergen. I Jordandalen är sommaren het och vintern behaglig. En kall januaridag med noll till fem grader i Jerusalem kan temperaturen samtidigt nå 20 grader i Jordandalen. Vintertid kan snö falla i vissa bergsområden.

Naturtillgångar

Israel saknar de flesta viktiga råvaror som därför måste importeras. Vissa mineraltillgångar finns i Negevöknen och vid Döda havet, till exempel brom, pottaska, fosfat och magnesium. För sin kraftförsörjning är Israel nästan helt beroende av importerad olja, kol och koks.

Jordbruk

Trots vattenbrist har Israel av ideologiska och säkerhetspolitiska skäl satsat stort på jordbruk. Det har varit viktigt att säkra livsmedelsförsörjningen i ett land som varit omgivet av fiender. Israel är i praktiken självförsörjande på livsmedel. Jordbrukets ekonomiska betydelse har dock minskat kraftigt.

Industri

Israel har avancerade och kapitalintensiva militär- och elektronikföretag, företag som sysslar med bioteknologi, kemisk industri, flygelektronik, medicinsk elektronisk tillverkning, agroteknologi, telekommunikation och så vidare. Att Israel har satsat så mycket på högteknologisk industri har samband med att landet i princip saknar råvarutillgångar. Strategin möjliggjordes också genom att man satsade på utbildning.

Turism

Israel erbjuder en mängd historiska sevärdheter, inte minst alla bibliska platser, ett rikt kulturliv och medelhavsklimatet för sol- och badsemestrar.

Besök Landguiden och läs mer om Israel.
Se aktuell statistik om Israel och jämför med andra länder.

 

Palestinska självstyrets geografi

Västbankens yta brukar anges till 5 800 km², medan Gaza (Gazaremsan) bara omfattar 365 km². Västbanken och Gaza skiljs åt av israelisk mark (se karta).

Jordanfloden och Döda havet skiljer Västbanken från Jordanien; i övrigt omsluts Västbanken på alla sidor av Israel. På Västbanken finns två bergsområden, de samariska bergen i norr och de judeiska bergen i söder. Gaza ligger invid Israels västligaste hörn, vid Medelhavet, med en tolv kilometer lång gräns till Egypten. Gaza är en kustslätt som till stor del består av sanddyner.

Palestinierna är araber. Innan staten Israel bildades brukade de inte själva kalla sig palestinier. Oftare identifierade de sig med en större, arabisk nation. Det palestinska samhället är också ett klansamhälle. Medlemmarna i en klan (hamoula) har särskilda förpliktelser mot varandra. Majoriteten är sunni-muslimer. Andelen kristna palestinier har stadigt sjunkit och uppskattas i dag till två eller tre procent. De kristna har i stor utsträckning utgjort en välutbildad medelklass.

Både israeler och palestinier gör anspråk på Jerusalem (i fråga om palestinierna åtminstone stadens östra, äldre del) som sin huvudstad. På arabiska kallas Jerusalem al-Quds, den heliga. Som inofficiell palestinsk huvudstad på Västbanken fungerar Ramallah. Andra städer är Nablus (störst med sina 100 000 invånare), Betlehem, Jeriko, Hebron (al-Khalil), Jenin och Tulkarm. I Gaza är de största städerna Gaza stad och Khan Younis.

På Västbanken och i Gaza bodde 2004 enligt palestinsk statistik 3,8 miljoner araber, varav 1,3 miljoner i Gaza. Siffrorna är osäkra; de bygger på uppgifter från 1990-talet och sägs inkludera östra Jerusalem. FNs befolkningsfond UNFPA beräknade 2008 palestinierna på Västbanken och i Gaza till sammanlagt 4,1 miljoner. Därtill kommer de judiska bosättarna. Sedan 2005 finns inte längre några bosättare i Gaza, men på Västbanken har de blivit alltfler och uppskattades mot slutet av 2008 till 285 000.

Under kriget 1948–1949 flydde eller fördrevs 750 000 palestinier från områden som kom att tillhöra Israel. Palestinska flyktingar och deras ättlingar uppskattas i dag till nära fyra miljoner. På Västbanken räknas runt 30 procent av befolkningen som flyktingar, i Gaza nästan 80 procent. Utanför Västbanken och Gaza finns de största flyktinggrupperna i Jordanien (nästan två miljoner) och i Libanon. Israel vägrar ge flyktingarna rätt att återvända, medan PLO (liksom Hamas) vägrar ge upp kraven på denna rätt. Samtidigt tyder undersökningar på att en majoritet numera skulle föredra ekonomisk ersättning för egendom de förlorade 1948.

Besök Landguiden och läs mer om Palestinska självstyret.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Här finns material som handlar om både Israels och Palestinska självstyrets geografi.

Invånare: 8 059 400 (2013)
Huvudstad: Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad. Jerusalem hade år 2012 815 000 invånare medan Tel Aviv-Jaffa hade 414 600.

Israels geografi

Israel ligger i Västasien, i den vagt avgränsade del av världen som kallas Mellanöstern.

Uppdaterad: 06 april 2016

Annons

Länkar om Israels och Palestinas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Israel. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Mellanösterns länders geografi.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Mellanösterns och Asiens länders geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om staten Palestina ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Israel ur olika perspektiv. Här hittar du bland annat artiklar om Palestinakonflikten, kriget med Libanon och om konflikten med Syrien om Golanhöjderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Israel ur olika perspektiv. Israel, formellt Staten Israel, är en stat i Mellanöstern i Asien. Staten Israel utropades 14 maj 1948 efter icke-bindande FN-beslut genom en uppdelning av det Brittiska mandatet Palestina mellan judiska och arabiskstyrda områden...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Israel. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Israel och Palestina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material...

Relaterade taggar