Bild:
M

Kurderna idag

Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Västasien, efter araber, turkar och perser. Deras antal brukar uppskattas till uppemot 35 miljoner. Kurderna har aldrig haft en egen stat.

Kurderna lever sedan gammalt i Västasiens inland. Framför allt har man funnit dem i gränsbergen mellan Turkiet, Irak och Iran, men kurdiska bosättningsområden finns också i Syrien och i Kaukasus. Kurderna är världens största etniska grupp utan en egen stat.

Kurderna i Irak

I Irak bor kurderna huvudsakligen i nordöst. De irakiska kurderna har haft kurdiskspråkiga skolor och andra nationella rättigheter som kurder i grannländerna saknat, men samtidigt utsattes de under 1900-talet för mer omfattande och blodigare förföljelser än någon annan kurdisk grupp.

Kurderna i Iran och Syrien

Liksom i Irak och Turkiet har kurderna i Iran fört en mångårig kamp mot sna länders regimer, men hittills med begränsad framgång. Sedan 2011 har de syriska kurderna försökt upprätta någon form av självstyre i de områden där de är i majoritet, med de irakiska kurderna som förebild.

Kurderna i Turkiet

I Turkiet bor fler kurder än i något annat land – troligen minst 15 miljoner. De turkiska kurdernas bosättningsområden finns i sydöst, men efter årtionden av utvandring därifrån bor kanske två tredjedelar i västra Turkiet.

Besök Landguiden och läs mer om Kurderna.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Kurderna är den fjärde största folkgruppen i Västasien, efter araber, turkar och perser. Deras antal brukar uppskattas till uppemot 35 miljoner. Kurderna har aldrig haft en egen stat.

Kurderna lever sedan gammalt i Västasiens inland. Framför allt har man funnit dem i gränsbergen mellan Turkiet, Irak och Iran, men kurdiska bosättningsområden finns också i Syrien och i Kaukasus. Kurderna är världens största etniska grupp utan en egen stat.

Uppdaterad: 13 januari 2015

Annons

Artiklar om Fakta om Kurdistan och kurderna

M
Carsten Ryytty
2015-09-09
Det finns omkring 35 miljoner kurder i världen. De flesta lever i Turkiet, Syrien, Irak och Iran. Dessutom finns det små grupper av kurder i de före detta sovjetiska republikerna i Kaukasus...

Länkar om Fakta om Kurdistan och kurderna

Sortera efter:
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om kurderna.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av aktuell information om kurderna och deras frihetskamp för Kurdistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens webbsida hittar du ett faktablad (2 sid i pdf-format) om konflikten i Turkiet mellan de turkiska regeringstrupperna och Kurdistanska PKK.

Spara som favorit
          

Artikel på SR:s webbsida där du kan läsa om kurdernas historia och om deras kamp för självständighet. Kurderna har slagits mot Alexander den Store och Djingis Khan. Folket gjorde sig känt som de vilda krigarna. Myten talar om att kurden föds med vapen i hand...

Spara som favorit
          

Artikel på SR:s webbsida där du kan läsa om kurdernas situation och deras kamp för självständighet. Spänningen stiger längs den turkisk-irakiska gränsen. Men på bägge sidor om den bor ett och samma folk: kurderna. Det är den största folkgrupp på jordklotet som inte har en egen stat...

Spara som favorit
          

Artikel på Globalis webbsida där du kan läsa om konflikten om Kurdistan. Kurderna är den fjärde största folkgruppen i mellanöstern, men de har aldrig haft sin egen stat. Det geografiska området som kallas Kurdistan är delat mellan Iran, Irak och Turkiet...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Irak. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Fokus som handlar om kurdernas framtid och deras beroende av USA. Kurdistans historia är sprängfylld av förtryck, uppror och svikna löften. De över 30 miljoner kurderna utgör världens största folkgrupp utan ett eget land…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Kurdistan och kurderna. Här hittar du material som behandlar områdets historia i stora och små perspektiv.