Bild:
M

Jordanien idag

Antal invånare: 6 459 000 (2013)
Huvudstad: Amman

Befolkning

Nästan alla invånare i Jordanien är araber. En stor del av ursprungsbefolkningen var beduiner (nomader), men idag är de flesta jordanier bofasta. Mellan 60 och 70 procent av befolkningen beräknas vara palestinier.

Religion

Islam är statsreligion, men författningen garanterar religionsfrihet. Nio av tio jordanier är sunnimuslimer. Resten tillhör små minoriteter kristna och shiamuslimer.

Politiskt system

I kungadömet Jordanien har kungen och kungafamiljen stor makt. Kungen, som är statschef och överbefälhavare, kan stödja sig på en lojal armé och säkerhetstjänst. Han kan också räkna med stöd i parlamentets båda kamrar: dels utses de 60 ledamöterna i senaten direkt av kungen; dels är landet i valen till de 120 platserna i deputeradekammaren indelat i valkretsar på ett sätt som gynnar landsbygden, som är mer kungatrogen, på bekostnad av den till stor del palestinska stadsbefolkningen där många är motståndare till kungens västvänliga politik. Det största politiska partiet är Islamiska aktionsfronten, IAF, som med fredliga medel vill göra Jordanien till en islamisk stat. Mer radikala islamiska partier är förbjudna. De politiska partierna spelar dock inte så stor roll. Viktigast för en politiker är vilken familj/klan eller folkgrupp man tillhör och de flesta parlamentsledamöterna är inte medlemmar i något politiskt parti.

Aktuell politik

Kungafamiljen med kung Abdullah i spetsen har rötter som kan härledas tillbaka till profeten Mohammed och därmed en mycket stark ställning i det muslimska Jordanien. Kungen tvingas dock till en svår politisk balansgång. Han måste hålla sig väl med väst, främst USA, vars stöd han behöver både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt utan att stöta sig med den relativt stora USA- och Israelfientliga delen av den jordanska befolkningen. Oppositionen återfinns framför allt bland palestinska och islamistiska invånare i städerna, medan parlamentet kontrolleras av kungens anhängare med bas på landsbygden. Hösten 2012 utlyste kungen nytt parlamentsval inom fyra månader.

Utrikespolitik och försvar

Jordanien har ett utsatt läge, inklämt mellan starka grannstater i en orolig region. Landets strategi har varit goda kontakter med en stormakt (förr Storbritannien, numera USA) som kan ingripa om det blir hotat. Samtidigt har jordanierna satsat på ett eget starkt försvar och den jordanska armén är arabvärldens kanske bäst utbildade, utrustad med vapen främst från USA. Jordanien har i väst länge setts som ett ovanligt stabilt arabland, som också ställt upp i olika fredsinitiativ för Mellanöstern. Kung Abdullah går dock en svår balansgång med sin västvänliga utrikespolitik, som en stor del av befolkningen är skeptisk till.

Ekonomi

Jordanien har uppnått ett större välstånd än många andra stater i Mellanöstern, trots brist på naturtillgångar och en alltför liten jordbrukssektor, men främst tack vare utländskt bistånd, inkomster från jordanska gästarbetare utomlands och export av fosfat. Jordanien har också dragit fördel av sitt läge som knutpunkt för handeln mellan Europa och Mellanöstern samt av en välutbildad arbetskraft. Särskilt viktigt har palestiniernas kunnande och kapital varit för den ekonomiska utvecklingen, inte minst för finanssektorns tillväxt.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Jordaniens geografi.

Utrikeshandel

Jordanien dras med underskott i handelsbalansen (det vill säga importen överstiger exporten). Underskottet beror på en stor olje- och livsmedelsimport samt på en liten industriproduktion och dålig tillgång på egna råvaror. Obalansen vägs delvis upp av utländskt bistånd, inkomster från turism och av pengar som jordanska gästarbetare i utlandet skickar hem, men med den globala finanskrisen från 2008 har sådana inkomster minskat. Jordanien håller på att reformera ekonomin för att mer effektivt kunna delta i internationell handel men förändringarna går långsamt.

Besök Landguiden och läs mer om Jordanien.
Aktuell statistik – jämför Jordanien med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 6 459 000 (2013)
Huvudstad: Amman

Befolkning

Nästan alla invånare i Jordanien är araber. En stor del av ursprungsbefolkningen var beduiner (nomader), men idag är de flesta jordanier bofasta. Mellan 60 och 70 procent av befolkningen beräknas vara palestinier.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Jordanien

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Jordanien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Jordanien ur olika perspektiv. Jordanien, formellt Hashemitiska konungariket Jordanien, är en arabisk stat i Mellanöstern. Huvudstaden heter Amman. Jordanien är en monarki där det hashimitiska kungahuset, som styrt landet sedan dess begynnelse och räknar sina anor från profeten Muhammed, har stor makt...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Jordanien. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Mellanöstern som består av artiklar skrivna av Ekots utrikesreportrar. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella i Mellanösterns länder.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. Misssa heller inte Teacher On Demands instruktionsfilm till Gapminder World.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Jordaniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Historia om Jordanien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.