M

Sverige idag

Antal invånare: 9 592 552 (2013)
Huvudstad: Stockholm

Befolkning

Sverige är glest befolkat. Det gäller särskilt de norra delarna; ungefär 85 procent av invånarna bor i den södra tredjedelen. Nästan en femtedel är födda utomlands eller har föräldrar som båda kommer från ett annat land.

Religion

En majoritet av invånarna är kristna, och den lutherska kyrkan var statskyrka fram till år 2000. Samtidigt räknas Sverige idag som ett av världens mest sekulära (icke-religiösa) länder. Invandring har gjort att islam numera är den näst största religionen.

Politiskt system

Sverige är en konstitutionell monarki där den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, riksdagen. Regeringen utses av riksdagen och är beroende av dess stöd. Detta statsskick, parlamentarism, har varit i funktion sedan 1917 men grundlagsfästes först i 1974 års regeringsform. Då begränsades monarkens uppgift till att representera landet. Socialdemokraterna som under större delen av 1900-talet dominerade politiken har tappat i styrka och blev i valet 2010 bara obetydligt större än Moderaterna. Valet 2014 ledde till förlust för det borgerliga blocket, men utan att vänsterpartierna gjorde någon större framryckning. Istället gick det invandrarfientliga Sverigedemokraterna starkt fram.

Aktuell politik

Valet i september 2014 innebar en scenförändring i svensk politik. Valets stora segrare blev Sverigedemokraterna som mer än fördubblade sina mandat och blev tredje största parti i riksdagen. Det bäddade för politisk instabilitet då ingen ville samarbeta med det invandringskritiska partiet. En socialdemokratiskt ledd minoritetsregering tog över efter den borgerliga fyrpartikoalition som styrt i åtta år. Men efter bara två månader stod landet inför en regeringskris.

Utrikespolitik och försvar

Sverige har levt i fred i två århundraden; det senaste kriget tog slut 1814. I två världskrig har landet förklarat sig neutralt. Sedan 1945 har Sverige officiellt fört en alliansfri politik med möjlighet att ställa sig neutralt i händelse av krig.

Ekonomi

Sverige har en exportorienterad, högteknologisk och väl diversifierad ekonomi som räknas som en av världens mest konkurrenskraftiga. Trä, järnmalm och vattenkraft lade basen för en robust ekonomi som sedan har utvecklats till att omfatta bland annat informationsteknik, förutom en stor tjänstesektor. Ordning i statsfinanserna har varit en ledstjärna för den ekonomiska politiken.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sveriges geografi.

Utrikeshandel

Sverige som har en liten hemmamarknad är extremt beroende av handel med omvärlden. Exporten är betydligt större än importen. Traditionella exportvaror som trä, pappersmassa, järn och stål har numera sällskap av bland annat elektronik och telekomutrustning.

Besök Landguiden och läs mer om Sverige.
Aktuell statistik – jämför Sverige med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 9 592 552 (2013)
Huvudstad: Stockholm

Befolkning

Sverige är glest befolkat. Det gäller särskilt de norra delarna; ungefär 85 procent av invånarna bor i den södra tredjedelen. Nästan en femtedel är födda utomlands eller har föräldrar som båda kommer från ett annat land.

Uppdaterad: 14 mars 2017

Annons

Lärarmaterial om Fakta om Sverige

av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett fördjupande studiehäfte som beskriver riksdagens uppgifter och dess roll i samhället.
av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Kunskap är makt. I denna broschyr presenteras riksdagens arbete på ett övergripande och lättförståeligt vis.
av:
Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Gymnasiet
Hur skapas välfärd? Uppslaget Samhällsekonomi går igenom hur ekonomins olika delar hänger ihop i det samhällsekonomiska kretsloppet.
av:
Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Gymnasiet
Vilka möjligheter och utmaningar för migrationen med sig? Uppslaget Migration och Integration beskriver hur migrationen till Sverige ser ut, vilka regler som gäller för personer som söker sig till Sverige, och hur integrationen i samhället fungerar.
av:
Svenskt Näringsliv
Målgrupp:
Gymnasiet
Vad beror arbetslöshet på? Uppslaget Arbetsmarknaden beskriver hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.
av:
Statistiska centralbyrån
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Med hjälp av det här lärarmaterialet ger du eleverna möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av aktuell statistik.
av:
SOS Barnbyar och BRIS
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Att det finns barn som lever i fattigdom i andra länder är något få ifrågasätter, men hur är det här i Sverige? I detta webbaserade skolmaterial som främst riktar sig till högstadiet kan du och dina elever undersöka begreppet fattigdom, dess orsaker och dess konsekvenser i olika delar av världen.
av:
Migrationsverket
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Migrationsverkets material om migration är i första hand framtaget som ett hjälpmedel för lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. I den webbaserade lärarhandledningen guidas du till relevant och aktuellt webbmaterial inom migrationsområdet, både eget och andras.
av:
Arena Skolinformation
Målgrupp:
Gymnasiet
Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick.
av:
Arena Skolinformation
Målgrupp:
Gymnasiet
Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska arbetsmarknaden är med mera.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet
Den här lektionen går ut på att undersöka Sveriges befolkning ur sociala, kulturella och ekonomiska perspektiv.
av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Målgrupp:
Högstadiet
Vi lever i ett modernt men sårbart samhälle där vi är oerhört beroende av exempelvis en stabil elförsörjning för att väldigt mycket i vår vardag ska fungera. Men vad händer den dagen det inte gör det? Och går det att förebygga kriser?
av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Materialet beskriver hur Sveriges försvar är uppbyggt och vilka uppgifter Försvarsmakten har. Materialet tar även upp vad beredskapsunderlaget är, frivilligorganisationer samt hemvärnets roll och uppgift.
av:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Det digitala kunskapsquizet Isstormen testar dina elevers kunskaper om samhällets och den egna beredskapen om Sverige skulle drabbas av en kris. Efter quizet kan du låta eleverna fundera över ett antal diskussionsfrågor.

Podcast om Fakta om Sverige

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-07

Mattias, Julia och Kristoffer går igenom hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi pratar om kollektivavtal och lagar.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-10-19

Julia, Mattias och Kristoffer försöker reda ut vad “segregation” är för något, varför det finns och vad man kan göra åt det. Vi pratar om relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-14

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar vad en kommun är och gör samt lite om vad landsting gör för något.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-09

Apropå att prins Oscar fötts pratar Mattias, Kristoffer och Julia om successionsordningen i Sverige - alltså vem som ärver tronen och hur det går till.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-02

Julia, Kristoffer och Mattias förklarar vad riksdag och regering är, vad de gör och hur de utses.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-30

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an begreppet samhällsekonomi och förklarar vad tillväxt, inflation, arbetslöshet och konjunktur är för något.

Artiklar om Fakta om Sverige

S
Ekonomifakta
2017-03-21
Låt oss för en kort stund resa bakåt i tiden till det sena 1860-talets Sverige. Ungefär tre av fyra jobb fanns inom jordbruket. Den svenska ekonomin var nästan helt beroende av vädrets makter,...
M
Per Höjeberg
2015-09-02
Att det finns en nationell identitet är självklart i dagens värld, men har det alltid varit så och kan man skapa identitet på annat sätt? Kan religion, klass eller ståndstillhörighet, yrke,...
S
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02
Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt närområde och av händelser som inträffar långt borta. Sannolikheten att Sverige ska drabbas av...
S
Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
2014-03-01
Här kan du lära dig en del om hur en kommun arbetar. I varje kommun finns en folkvald församling, kommunfullmäktige, som fattar beslut kring frågor som angår kommunen. Verksamheten leds av...

Underkategorier till Fakta om Sverige

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella aktörer i fred och krig.

Länkar om Fakta om Sverige

Sortera efter:
          

Statistiska centralbyråns (SCB) skolsatsning där du hittar massor med användbar statistik om Sverige för både elever och lärare. Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Statistiken presenteras visuellt och interaktivt så att det är enkelt att få en överblick över befolkningsutvecklingen i Sverige sedan 1749, lön för olika yrken och vilket parti som flest röstade på i just din kommun, med mera... Här hittar du som är lärare en lärarhandledning >

Spara som favorit
          

Genomgång (12:39 min) där gymnasieläraren Fredrik Andersson berättar om hur Sveriges arbetsmarknad är organiserad - den svenska modelen.

Spara som favorit
          

Genomgång (6:01 min) där mellanstadieläraren Kristina Lundgren ger dig några enkla och grundläggande fakta om Sveriges samhälle och geografi.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:53 min) där SO-läraren Björn Ström berättar hur en kommun fungerar.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:49 min) där SO-läraren Björn Ström går igenom demokratins grunder.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria. Hur länge har vi talat svenska? Vad är svenska?

Spara som favorit
          

Lättförståelig genomgång (11:48 min) där läraren Mattias Södergren förklarar vad urbanisering är och berättar om Sveriges urbanisering. Filmen passar bl.a. till mellanstadiet.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:20 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om den statliga, regionala och lokala förvaltningen.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:17 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om hur Sveriges regering fungerar.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:08 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om hur Sverige styrs och fungerar politiskt.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:29 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om det svenska valsystemet och alla dess nivåer.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:13 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om hur riksdagen fungerar.

Spara som favorit
          

Minoritet.se samlar på sin webbplats mycket information om Sveriges fem officiella minoritetsspråk och de grupper i den svenska befolkningen som dessa tillhör. Här kan du läsa om kultur och historia kopplad till judar, romer, samer, Sverigefinnar och Tornedalingar.

Spara som favorit
          

Lättfattad genomgång (8:51 min) om demokrati och val i Sverige. Här berättas om demokrati och diktatur, att bestämma tillsammans, demokrati i er vardag, demokrati i skolan, internet och demokrati, så styrs Sverige, vad ett politiskt parti är, partier i riksdagen, vad riksdagen arbetar med, vad regeringen arbetar med, skattepolitik, att påverka, barnkonventionen 

Spara som favorit
          

Genomgång (7:07 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring arbetsområdet "Så styrs din kommun". Här förklaras kortfattat bl.a. följande begrepp: nämnd, votera, budget, motion samt kollektivtrafik. Fokus ligger på hur beslut fattas i en kommun.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:48 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring arbetsområdet "Så styrs Sverige". Här förklaras kortfattat: beslutsnivåer (kommun/landsting/stat), uppgigter  (kommun/landsting/stat), ekonomi (inkomst/skatt/bidrag/avgifter), beslut i kommunen (kommunfullmäktige/kommunstyrelse/tjänstemän).

Spara som favorit
          

Genomgång (8:29 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring arbetsområdet "Så styrs Sverige". Här förklaras kortfattat: ideologi, parti, statsskick, grundlagar, parlamentarism, makt, riksdag, regering, utskott, minister, departement, 

Spara som favorit
          

Genomgång (9:13 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring arbetsområdet "Så styrs Sverige". Här förklaras kortfattat: EU, kommunen, landsting, proposition, motion, förvaltning, offentlighetsprincipen, informationssamhälle, public service, infotainment, propaganda, opinionsbildning, granskning och censur.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:16 min) där SO-läraren Hans Wågbrant berättar om de svenska politiska riksdagspartiernas ideologiska bakgrund. Här berörs bl.a. vänster- och högerskalan.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:01 min) av SO-läraren Petra Stark som berättar om hur Sverige styrs. Fokus ligger på riksdag och regering.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-talet hade Sverige blivit ett...

Sverige har en parlamentarisk demokrati. Folket väljer vilka som ska sitta i riksdagen (parlamentet). Riksdagen utser statsminister som i sin tur...

De svenska riksdagspartiernas historia och deras aktuella partipolitik.

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa...