Bild:
M

Haiti idag

Antal invånare: 10 123 787 (2011)
Huvudstad: Port-au-Prince

Befolkning

Haitis ursprungsbefolkning, tainoindianerna, utplånades under den spanska kolonisationen på 1500-talet (se Haitis historia). Samtidigt började spanjorerna att köpa svarta slavar från Afrika. Slavimporten fortsatte även sedan fransmännen hade tagit över området 1697

.

Religion

Stödet för den katolska kyrkan, som är nära kopplad till den styrande eliten, har under senare år minskat. Själv uppger kyrkan att nära sju av tio haitier är katoliker, men FN redovisar ett lägre antal, cirka 55 procent. De flesta anhängarna utövar också voodoo, som 2003 blev en erkänd trosriktning. Denna har sina rötter i västafrikanska kulter, som slavarna förde med sig.

Politiskt system

Haitis demokratiska författning, med Frankrikes och USA:s som förebild, godkändes 1987 i en folkomröstning i vilken mindre än tio procent av de röstberättigade deltog. Författningen gav presidenten en stark ställning men samtidigt fick regionerna formellt viss makt genom att lokala folkvalda styrande råd upprättades. Varken demokratin eller det decentraliserade styret har dock fungerat tillfredsställande. Grundlagen ger vidare det haitiska språket och religionen voodoo officiell status.

Aktuell politik

Det hårt prövade Haiti, som ännu led sviterna efter jordbävningskatastrofen i januari 2010 och därtill plågades av en pågående koleraepidemi, höll president- och parlamentsval i november samma år. Valet präglades av felaktigheter och fusk och en konflikt uppstod angående vilka två kandidater som skulle mötas i andra omgången av presidentvalet. Den tidigare musikern Michel Martelly segrade och tillträdde som president i maj 2011. Han saknar dock stöd i nationalförsamlingen och har svårt att driva någon politik.

Utrikespolitik och försvar

Haiti är i hög grad beroende av utländskt bistånd, både för sin ekonomi och för sin säkerhet, men landet har varit internationellt isolerat under perioder när demokratin var satt ur spel. Både 1994 och 2004 ingrep utländsk militär med stöd av FN på grund av akuta kriser. Efter de omtvistade valen 2000 avbröts ännu en gång hjälpen utifrån, och först 2006 strömmade biståndet till återuppbyggnad åter in i större omfattning.

Ekonomi

Haiti är västra halvklotets fattigaste land. Fyra av fem invånare lever i djup fattigdom och klyftan mellan fattiga och rika är enorm. Ekonomin har försämrats nästan varje år sedan kuppen 1991 och bruttonationalprodukten (BNP) per invånare var 2008 lägre än 1990. Den stora jordbävningen i början av 2010 gjorde läget än värre.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Haitis geografi.

Utrikeshandel

Uppgifter om Haitis handel är ofta osäkra, men 2007 utgjordes två tredjedelar av den totala exporten – varor och tjänster – av textilier och kläder. USA är överlägset största handelspartner som 2007 tog emot cirka tre fjärdedelar av Haitis export och svarade för över 40 procent av importen.

Besök Landguiden och läs mer om Haiti.
Aktuell statistik – jämför Haiti med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 10 123 787 (2011)
Huvudstad: Port-au-Prince

Befolkning

Haitis ursprungsbefolkning, tainoindianerna, utplånades under den spanska kolonisationen på 1500-talet (se Haitis historia). Samtidigt började spanjorerna att köpa svarta slavar från Afrika. Slavimporten fortsatte även sedan fransmännen hade tagit över området 1697

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Haiti

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Haiti. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Haiti. Läs kortfattat om Haitis historia och landet idag.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Haiti ur olika perspektiv. Haiti, formellt Republiken Haiti, är en stat i Västindien som upptar den västra tredjedelen av ön Hispaniola (de östra två tredjedelarna upptas av Dominikanska republiken). Ayiti (landet med höga berg) var ursprungsbefolkningens namn på den bergrika västra delen av ön...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Haiti ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Haitis geografi ur olika perspektiv.