Bild:
M

Israel-Palestina idag

Här finns material som handlar om både Israel och Palestinska självstyret.

Invånare: 8 059 400 (2013)
Huvudstad: Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad. Jerusalem hade år 2012 815 000 invånare medan Tel Aviv-Jaffa hade 414 600.

Israels Befolkning

Israel är en judisk stat och minst tre fjärdedelar av invånarna är judar. Omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till de palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948. De dominerande språken är hebreiska och arabiska.

Religion

Även om Israel beskrivs som en judisk stat råder full religionsfrihet och formellt åtskillnad mellan stat och religion, men religiösa grupper har stort inflytande. En betydande andel av den judiska befolkningen är inte troende. Majoriteten av de arabiska invånarna är sunnimuslimer.

Politiskt system

Israel är en parlamentarisk demokrati (dvs regeringen måste ha stöd i parlamentet) men landet saknar författning, eftersom man aldrig lyckats enas om religionens roll i staten. Två stora partier – Arbetarpartiet (vänster) och Likud (höger) – dominerade politiken fram till 2005. Sedan dess är det politiska landskapet mer splittrat.

Aktuell politik

Israel har de senaste åren regerats av högerpartiet Likud och dess ledare Benjamin Netanyahu i koalition med andra partier. Efter nyvalet i januari 2013 formade Netanyhaus allians Likud/Yisrael Beiteinu en regering med bland andra centerpartiet Yesh Atid och bosättarpartiet Beit Yehudi. För första gången på ett decennium uteslöts de ultraortodoxa partierna från makten. Men koalitionen blev en av de kortvarigaste i Israels historia. Knappt två år senare, i december 2014, föll regeringen och Israel gick mot nyval.

Jerusalem

Klagomuren i östra Jerusalem, den sista resten av kung Salomos tempel, är den viktigaste vallfartsplatsen för judar världen över. I förskingringen, diasporan, fanns en hälsning bland judarna som löd: ”Nästa år i Jerusalem”. I islam är Jerusalem den tredje heligaste platsen, efter Mekka och Medina. På arabiska heter staden al-Quds, den heliga.

Bosättningspolitiken

Efter sexdagarskriget 1967 var Israels ledare osäkra på hur de skulle förhålla sig till nyligen erövrade områden, däribland Västbanken och Gaza. Först förbjöds judar att bosätta sig där. En religiös minoritet bland sionisterna såg dock Israels seger i kriget som en fingervisning om att judarna skulle återfå hela det Israels land, Eretz Yisrael, där deras förfäder bott i biblisk tid. Israels sekulära majoritet var splittrad, och efter hand fick religiösa sionister anlägga en del bosättningar på ockuperad mark. Så länge vänstern satt vid makten beskrevs bosättningarna som strategiska utposter, som anlagts med tanke på Israels säkerhet.

Utrikespolitik och försvar

Formellt är Israel en alliansfri och obunden stat, men landet har starka band till USA och Europa. I den egna regionen är Israel delvis isolerat och har bara slutit fredavtal med två av sina grannländer. Irans ses av den israeliska regeringen som det största hotet mot landets säkerhet.

Ekonomi

Israel har en högteknologisk marknadsekonomi med relativt starkt statligt inflytande. Från början satsade man på att utveckla ett modernt jordbruk och en exportinriktad tillverkningsindustri. Jordbrukets andel av ekonomin har dock minskat kraftigt. Israel är i dag Mellanösterns mest industrialiserade land. Avancerad forskning och utbildning har gynnat ekonomin. Under fredliga perioder blomstrar turismen..
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Israels geografi.

Utrikeshandel

Ett handelsavtal med EU från 2000 tillåter israelisk export till EU-länderna mot inga eller mycket låga tullar. Avtalet gäller inte områden som Israel ockuperar. 2004 ingick Israel och EU-kommissionen ett nytt avtal som gjorde det möjligt för EU att tullbelägga varor från bosättningar. Sådana varor fick visserligen kallas israeliska men måste också vara märkta med den ort (stad, kommun etc) de kom från. Avtalet gällde varor från Västbanken, Gaza, Golan och östra Jerusalem.

Besök Landguiden och läs mer om Israel.
Aktuell statistik – jämför Israel med andra länder.
Konflikter : Israel-Palestina

 


Palestinska självstyret i korthet

Västbanken och Gaza ockuperades av Israel efter sexdagarskriget 1967. Palestinierna i dessa två områden fick under 1990-talet begränsat självstyre.

Politiska grupper

Palestinska befrielseorganisationen PLO (Palestine Liberation Organization, på arabiska Munazzamat al-tahrir al-filastinia) bildades 1964. Som en befrielserörelse i tidens anda skulle PLO samla alla palestinier i väpnad kamp mot Israel för att befria ”hela” Palestina.

Självstyret

Palestiniernas politiska styre är komplicerat och svåröverskådligt. Detta gäller än mer efter 2005, då Israel överlämnade Gaza i den palestinska myndighetens händer; efter 2006, då omvärlden vägrade acceptera det terroriststämplade Hamas valseger; och efter 2007, då Hamas med våld tog över hela styret i Gaza.

Aktuell politik

Efter strider i Gaza i maj 2007 mellan Fatah och Hamas lyckades egyptiska medlare förhandla fram ett eldupphör. Men redan samma dag, den 11 juni, utbröt nya våldsamheter och Fatah avbröt regeringssamarbetet med Hamas. Den 14 juni tog Hamas helt över styret över Gaza och brytningen blev total. President Mahmoud Abbas utlyste undantagstillstånd och avskedade premiärminister Ismael Haniyeh från Hamas.  Efter ett antal misslyckade försök att försonas bildade Hamas och Fatah en samförståndsregering i juni 2014.

Ekonomi

Den palestinska ekonomin har haft Israel som viktigaste marknad för jordbruks- och industrivaror. Palestinsk politik och ekonomi har sedan Yassir Arafats tid präglats av svårartad korruption. Israeliska fysiska avspärrningar och byråkratiska hinder har särskilt sedan början av 2000-talet allvarligt hämmat den palestinska ekonomin.

Besök Landguiden och läs mer om Palestinska självstyret.
Aktuell statistik – jämför Palestinska självstyret med andra länder.
Konflikter : Israel-Palestina


Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Här finns material som handlar om både Israel och Palestinska självstyret.

Invånare: 8 059 400 (2013)
Huvudstad: Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad. Jerusalem hade år 2012 815 000 invånare medan Tel Aviv-Jaffa hade 414 600.

Israels Befolkning

Israel är en judisk stat och minst tre fjärdedelar av invånarna är judar. Omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till de palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948. De dominerande språken är hebreiska och arabiska.

Uppdaterad: 06 april 2016

Annons

Artiklar om Fakta om Israel och Palestina

M
Leif Löwegren
2015-09-16
Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen...

Länkar om Fakta om Israel och Palestina

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (15:31 min) där Björn Andersson (lärare) berättar om Palestinakonflikten - dess historia och idag.

Spara som favorit
          

Föreläsning (17:25 min) av SO-läraren David Geiser som berättar om judendomens historia och rötterna till Palestinakonflikten.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Israel. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Palestinska självstyret. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Aktuella analyser och historiska fakta om Palestinakonflikten. Här kan du läsa om den historiska bakgrunden till hela Mellanösternkonflikten samt hitta fakta om Israel-Palestina idag. Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Mellanöstern och Nordafrika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På Svensk Israel-Informations webbplats kan du ladda ned ett läromedel i pdf-format (120 sid) för högstadiet och gymnasiet, producerat av Svensk Israel-Information och författat av Patrik Öhberg.

Spara som favorit
          

På tidningen Fokus webbsida hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre artiklar och reportage som handlar om Israel-Palestina. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i, och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Mellanöstern och några av dess länder. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

Reportage i Tidningen Kulturen där du kan läsa om den amerikanska inställningen till Palestinafrågan. USA har sedan staten Israel bildades i Maj 1948 stått som garant för dess fortlevnad och dess militära överlägsenhet över sina arabiska grannar. Inget annat land i världen får så stort ekonomiskt bistånd från USA...

Spara som favorit
          

Reportage i Tidningen Kulturen där du kan läsa om bakgrunden till Palestinakonflikten. Som palestinierna ser det är frågan mycket enkel. De har bott i Palestina under många århundraden. Enligt modern internationell lag, folkrätten, tillhör Palestina dess folk. Likväl som Sverige tillhör det svenska folket...

Spara som favorit
          

På Palmecentrets webbsida hittar du ett studiematerial i pdf-format (93 sid) som beskriver två av världens svåraste konflikthärdar, Palestina och Sudan. Materialet redovisar faktabakgrunder och försöker problematisera relevanta frågeställningar, för att förstå konflikternas ursprung.

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om Palestinakonflikten. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

Artikel på finska utrikesministeriets webbsida där du kan läsa om Palestinakonflikten. Konflikten mellan Israel och palestinierna har pågått under flera generationer. En viktig del av bakgrunden är den stora betydelse Palestina har för två olika religioner – judendomen och islam...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD där du kan läsa om Gaza och dess långa och komplicerade historia.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i SvD som handlar om Israel- Palestinakonflikten. När uppstod egentligen problemen mellan israeler och palestinier och vad måste omprövas? Den frågan ställer den israeliske sociologen Yehouda Shenhav i en ny bok...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om olika fall där självmord har utnyttjats som ett politiskt vapen under 1900-talet. Det är inte bara islamiska aktivister som använt självmordsattacker som vapen i den politiska kampen, konstaterar Björn Kumm som har läst en ny bok i ämnet...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Israels krig. Dagen efter att staten Israel utropats i maj 1948 gick grannländerna till attack. Det var starten på det som i Israel kallas frihetskriget. Resultatet blev stora land­vinningar för den nya nationen. Sedan dess har Israel varit ett land i krig – säkerheten är och förblir dess viktigaste fråga...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om staten Palestina ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Israel ur olika perspektiv. Här hittar du bland annat artiklar om Palestinakonflikten, kriget med Libanon och om konflikten med Syrien om Golanhöjderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Fördjupa dig i Israels och Palestinas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar områdets geografi ur olika perspektiv.