Bild:
M

Vanuatu idag

Antal invånare: 245 619 (2011)
Huvudstad: Port Vila

Befolkning

Nästan alla Vanuatus närmare en kvarts miljon invånare är melanesier. De är indelade i ett stort antal stammar.

Religion

Fyra av fem vanuatuer tillhör kristna samfund

, av vilka presbyterianerna har flest anhängare. Kyrkorna har stort inflytande i samhället.

Politiskt system

Enligt författningen från 1980 är Vanuatu en demokratisk republik. Författningen betonar sedvanerätt och decentralisering. Den stadgar att all jord tillhör de infödda och deras ättlingar.

Aktuell politik

Politiken har varit mycket instabil i Vanuatu sedan början av 1990-talet. Koalitionsregeringar har avlöst varandra – även mellan valen – och premiärministrar har kommit, gått och återkommit. Nya partier har bildats och rivaliserande fraktioner inom partierna står ofta mot varandra. En litet antal personer ingår i en maktelit och lierar sig med varandra i ständigt skiftande konstellationer. Några namn återkommer gång på gång på olika regeringsposter.

Utrikespolitik och försvar

Vanuatu är medlem av (före detta brittiska) Samväldet och har behållit nära förbindelser med Storbritannien och Frankrike. Relationerna med Frankrike stördes tidigare av Vanuatus stöd för de melanesiska kanakernas självständighetskamp i Nya Kaledonien. 2006 ingick dock Vanuatu, med Frankrikes goda minne, ett bilateralt samarbetsavtal med Nya Kaledonien.

Ekonomi

Vanuatu är enligt FN:s definition ett av världens minst utvecklade länder. Basen i ekonomin är jordbruket, som sysselsätter en majoritet av befolkningen. De flesta vanuatuer lever i bysamhällen där de materiella villkoren är knappa men där det finns fungerande sociala nätverk. Snabb inflyttning till tätorterna har dock skapat problem med arbetslöshet och dåliga sanitära förhållanden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Vanuatus geografi.

Utrikeshandel

Vanuatu exporterar nästan uteslutande jordbruksvaror. Viktigaste exportprodukt var länge kopra (torkat kokosnötskött).

Besök Landguiden och läs mer om Vanuatu.
Aktuell statistik – jämför Vanuatu med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 245 619 (2011)
Huvudstad: Port Vila

Befolkning

Nästan alla Vanuatus närmare en kvarts miljon invånare är melanesier. De är indelade i ett stort antal stammar.

Religion

Fyra av fem vanuatuer tillhör kristna samfund

Uppdaterad: 19 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Vanuatu

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Vanuatu. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Vanuatu ur olika perspektiv. Vanuatu, formellt Republiken Vanuatu, är en östat i Melanesien i sydvästra Stilla havet...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Vanuatu. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Vanuatu. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Vanuatus geografi ur olika perspektiv.