Bild:
M

Guatemalas geografi

Antal invånare: 14 757 316 (2011)
Huvudstad: Guatemala City

Geografi

Guatemala ligger i nordvästra Centralamerika och är till ytan som en fjärdedel av Sverige. Landet har en längre kust i söder mot Stilla havet samt ett kort kustavsnitt i öster mot Karibiska havet (se karta)

.

Större delen av Guatemala är bergigt. Fem mil innanför sydkusten reser sig bergskedjan Sierra Madre. Här finns Centralamerikas högsta berg, vulkanen Tajumulco (4 220 m ö h). Längre norrut löper bergskedjan Los Cuchumatanes. Huvudstaden Guatemala City ligger i höglandet mellan de båda bergssystemen och här bor större delen av befolkningen. Längst i söder finns en bördig kustslätt. Öster om höglandet sluttar terrängen ner mot träskmarker vid den karibiska kusten. Den nordligaste tredjedelen av Guatemala utgörs av den otillgängliga och flacka kalkstensplatån El Petén med grässlätter, träskmarker och regnskog.

Tidigare var större delen av Guatemala skogsbeväxt, men skogarna täcker nu endast omkring en tredjedel av ytan. Djurlivet är rikt; i molnskogar i centrala delar av landet finns den färggranna nationalfågeln quetzal, som gett sitt namn åt landets valuta.

Regionen är jordbävningsdrabbad. Den tidigare huvudstaden Antigua Guatemala övergavs efter ett förödande skalv på 1700-talet. År 1976 drabbades Guatemala City tillsammans med stora delar av landet i övrigt av en jordbävning som krävde uppemot 30 000 människors liv.

Klimat

Klimatet skiljer sig mellan olika delar av Guatemala. Vid kusterna och i El Petén i norr är klimatet tropiskt. I höglandet i mellersta Guatemala är det något svalare, i genomsnitt 20 grader. Ännu kallare är det i de nordligare bergen där en stor del av indianerna bor. Där kan det bli minusgrader på nätterna.

I större delen av landet regnar det huvudsakligen mellan maj och november, men den karibiska kusten i öster får nederbörd året om. Emellanåt orsakar orkaner eller kraftiga stormar svåra översvämningar och jordskred.

Naturtillgångar och energi

I norra Guatemala finns olja. Efter inbördeskrigets slut 1996 hoppades landet mycket på oljeindustrin, men intäkterna har fallit sedan slutet av 1990-talet. Kapaciteten för raffinering inom landet är begränsad och merparten av oljan exporteras som råolja. Importen av färdiga oljeprodukter är större än exporten.

Jordbruk

Jordbruket sysselsätter omkring halva befolkningen i Guatemala. De flesta är småbönder som odlar för eget husbehov eller för hemmamarknaden. Basgrödorna är majs och bönor. Jordfördelningen är mycket skev, många jordlotter inte minst på höglandet är för små för att försörja en familj. Undernäringen är utbredd; när torka slår till förekommer svält. Samtidigt kontrollerar ett par procent av jordägarna över två tredjedelar av jordbruksmarken, i synnerhet på det bördiga kustlandet längs Stilla havet.

Industri

Industrin består främst av mindre företag som tillverkar livsmedel, drycker och tobak, samt kläder, textilier och lädervaror. Tillverkningen har i huvudsak varit inriktad på hemmamarknaden och närliggande länder.

Turism

Turismen återhämtade sig snabbt efter krigsslutet 1996 och har blivit en viktig inkomstkälla. Antalet utländska besökare var uppe i 1,7 miljoner 2008. Men under året därpå noterades en kraftig tillbakagång. Orsakerna antogs vara oro för svininfluensan, våldsbrottsligheten och den globala lågkonjunkturen. De flesta turister kommer från El Salvador, USA eller Honduras. Besökarna lockas av indiankulturen, lämningar från mayafolkets storhetstid och det storslagna landskapet. Många besöker det natursköna distriktet kring sjön Atitlán på höglandet, den gamla koloniala huvudstaden Antigua och ruinerna efter maya-staden Tikal.

Besök Landguiden och läs mer om Guatemala.
Se aktuell statistik om Guatemala och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 14 757 316 (2011)
Huvudstad: Guatemala City

Geografi

Guatemala ligger i nordvästra Centralamerika och är till ytan som en fjärdedel av Sverige. Landet har en längre kust i söder mot Stilla havet samt ett kort kustavsnitt i öster mot Karibiska havet (se karta)

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Guatemalas geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Centralamerikas länder och dess geografi.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Guatemala. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Centralamerika och de centralamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Guatemala ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Guatemala ur olika perspektiv. Guatemala, formellt Republiken Guatemala, är en republik i Centralamerika...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Guatemala. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du hittar nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Guatemala. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Historia om Guatemala. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.