Bild:
M

Kuwaits geografi

Antal invånare: 3 368 572 (2013)
Huvudstad: Kuwait City

Geografi

Emiratet Kuwait ligger på Arabiska halvön längst in i Persiska viken och gränsar till Irak och Saudiarabien (se karta). Till Kuwait hör nio små öar, av vilka Bubiyan är störst och Failaka har flest invånare. Söder om Kuwait finns en zon på 5 700 kvadratkilometer som Kuwait och Saudiarabien har delad överhöghet över.

Kuwait består av flack stäpp och sandöken. Ett antal kullar når omkring 300 meter över havsytan. Det finns inget ytvatten förutom vid några enstaka oaser. Växtligheten är ytterst sparsam och djurlivet är begränsat till reptiler och insekter.

Klimat

Området där Kuwait ligger hör till jordens regnfattigaste, men luftfuktigheten är hög. Den knappa nederbörden faller nästan uteslutande under november till april, då det i genomsnitt kommer 100-150 mm regn. För sin vattenförsörjning är Kuwait helt beroende av avsaltat havsvatten.

Under sommardagarna kan det bli över 50 grader varmt i skuggan, men temperaturskillnaden mellan dag och natt är stor. Enstaka vinternätter kan det bli minusgrader. På sommaren drabbas landet av sandstormar.

Naturtillgångar

Kuwait är själva sinnebilden för ett oljeland. Nästan en tiondel av världens kända oljetillgångar finns i landet, och de beräknas räcka i minst 100 år till.

Jordbruk

År 2009 beräknades jordbruket stå för endast 0,3 procent av bruttonationalprodukten (BNP) i Kuwait. Det extrema ökenklimatet och bristen på odlingsbar mark (endast en procent är uppodlad) gör det svårt att utveckla jordbrukssektorn, även om olika försök görs.

Industri

Med undantag av den viktiga olje- och naturgassektorn är industrin dåligt utbyggd. Dess utveckling hämmas av den begränsade hemmamarknaden samt bristen på inhemsk utbildad arbetskraft och råvaror.

Turism

Kuwait är inget betydande turistland, även om där finns sevärdheter. Orsakerna är bland annat stränga visumregler och alkoholförbud. Det finns gott om hotell med hög standard, men dessa används främst av affärsmän och officiella delegationer. Staten försöker dock utveckla den inhemska turismen; bland annat vill man bygga stora turistanläggningar på öarna Bubiyan och Failaka. Liksom i flera av grannländerna breder lyxhotellen ut sig över sanddynerna.

Besök Landguiden och läs mer om Kuwait.
Se aktuell statistik om Kuwait och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 3 368 572 (2013)
Huvudstad: Kuwait City

Geografi

Emiratet Kuwait ligger på Arabiska halvön längst in i Persiska viken och gränsar till Irak och Saudiarabien (se karta). Till Kuwait hör nio små öar, av vilka Bubiyan är störst och Failaka har flest invånare. Söder om Kuwait finns en zon på 5 700 kvadratkilometer som Kuwait och Saudiarabien har delad överhöghet över.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Kuwaits geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kuwait. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kuwait ur olika perspektiv. Kuwait, formellt Staten Kuwait, är en stat vid nordvästra Persiska viken i Mellanöstern i västra Asien. Huvudstad är Madīnat al-Kuwayt (staden Kuwait). Landet blev en självständig stat 1961...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Kuwait. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Historia om Kuwait. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.