Loppet - ett spel om diskrimineringav:
Arena Skolinformation
målgrupp: Gymnasiet
Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.

Genom fyra fiktiva och delvis slumpade roller får spelarna rösta i olika frågor om hur de tror att samhället skulle agera eller inte agera när det handlar om vem som får jobb och inte, vem som får komma till intervju, vem som får löneförhöjning.

Naturligtvis blir efterdiskussionen den viktigaste. Varför finns diskriminering, trots att vi har lagar stiftade emot det, och trots att alla människor håller med om att det är fel?

Ladda ner Loppet (pdf)

Beställ materialet kostnadsfritt
 

Obs! Se även materialet Arbetsmiljö - så funkar det >. Där ingår bl.a. fyra kortfilmer som tar upp arbetslivet ur olika perspektiv.

Publicerad: 20 december 2015

Liknande lärarmaterial 36 st

av:
Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
RFSU
av:
Raoul Wallenberg Academy
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Forum för levande historia
av:
Naturskyddsföreningen
av:
Arena Skolinformation

Sidor