Bild:
M

Nicaragua idag

Antal invånare: 5 869 859 (2011)
Huvudstad: Managua

Befolkning

Majoriteten av befolkningen bor i den västra delen av Nicaragua och omkring en femtedel lever i och omkring huvudstaden Managua. Före kolonialtiden var ursprungsfolken koncentrerade till västra Nicaragua. Efter spanjorernas kolonisering kom de indianer som överlevde att med tiden för

spanskas. Området bebos idag av spansktalande vita och mestiser (av blandat spanskt och indianskt ursprung). Ett par ursprungsfolk finns kvar i väster men de har förlorat det mesta av sin traditionella livsstil.

Religion

Majoriteten av nicaraguanerna är katoliker. Katolska kyrkans politiska inflytande har ökat sedan parlamentet, med stöd av sandinisterna, strax före valet 2006 röstade igenom ett totalförbud mot abort.

Politiskt system

Författningen från 1987 har reviderats flera gånger. Presidenten har den verkställande makten och är statsöverhuvud, regeringschef och överbefälhavare. Presidenten utses i allmänna val för en femårsperiod. En författningsparagraf om att en president inte får sitta två mandatperioder i följd ogiltigförklarades av Högsta domstolen 2009. För att vinna ett presidentval krävs att en kandidat får minst 40 procent av rösterna, eller 35 procent om avståndet till den närmaste motståndaren överstiger 5 procent. I annat fall avgörs valet i en andra röstomgång.

Aktuell politik

Efter 17 år i opposition återkom Sandinistiska fronten för nationell befrielse (FSLN) i januari 2007 tillbaka till makten med Daniel Ortega som president. Under de följande åren genomförde Ortega flera reformer för att minska fattigdomen i landet men ådrog sig också kritik för flera diskutabla politiska manövrar; bland annat lyckades han kringgå de grundlagsregler som hindrade honom att ställa upp för omval. Trots kritiken lyckades Ortega och sandinisterna vinna en jordskredsseger i valen i november 2011.

Utrikespolitik och försvar

Sedan maktskiftet 2007 har utrikespolitiken lagts om radikalt. Relationerna med andra vänsterregeringar i Latinamerika, främst med president Hugo Chávez i Venezuela, samt ledarna i Bolivia och Kuba, har prioriterats. President Ortega har även inlett diplomatiska förbindelser med Iran, som utlovat investeringar i Nicaragua. Han har samtidigt varit noga med att försäkra sig om ett ”respektfullt” förhållande med USA.

Ekonomi

Den nicaraguanska ekonomin, som slogs i spillror under inbördeskriget på 1980-talet, har sedan mitten på 1990-talet gradvis återhämtat sig även om orkanen Mitchs härjningar 1998 innebar ett bakslag. Bruttonationalprodukten (BNP) växte 1995–2008 med i genomsnitt 4 procent per år, men den positiva utvecklingen har inte kommit alla till del. BNP per invånare är låg, inkomstfördelningen skev och arbetslösheten hög.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nicaraguas geografi.

Utrikeshandel

Nicaragua har länge dragits med ett stort underskott i handelsbalansen, men i slutet på 00-talet hade det minskat jämfört med tidigare år. Landet importerade 2008 nästan dubbelt så mycket som det exporterade. Några år tidigare hade importen varit tre gånger större än exporten.

Besök Landguiden och läs mer om Nicaragua.
Aktuell statistik – jämför Nicaragua med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 5 869 859 (2011)
Huvudstad: Managua

Befolkning

Majoriteten av befolkningen bor i den västra delen av Nicaragua och omkring en femtedel lever i och omkring huvudstaden Managua. Före kolonialtiden var ursprungsfolken koncentrerade till västra Nicaragua. Efter spanjorernas kolonisering kom de indianer som överlevde att med tiden för

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Nicaragua

Sortera efter:
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Nicaragua ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nicaragua. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Latinamerika. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

På finska utrikesministeriets webbsida hittar du aktuella landfakta och rapporter om utvecklingen i Etiopien, Kenya, Moçambique, Zambia, Tanzania, Nicaragua, Nepal och Vietnam.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Nicaragua ur olika perspektiv. Nicaragua, formellt Republiken Nicaragua, är Centralamerikas till ytan största stat. Landet har kust mot Stilla havet och Karibiska sjön och gränsar till Costa Rica och Honduras. I Nicaragua finns Centralamerikas största färskvattenkälla, Nicaraguasjön...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Nicaragua. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Nicaraguas geografi ur olika perspektiv.

Få en helhetsbild av Nicaraguas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.