Bild:
M

Guatemala idag

Antal invånare: 14 757 316 (2011)
Huvudstad: Guatemala City

Befolkning

Guatemala är tätbefolkat. Folkmängden ökar snabbare än genomsnittet i Latinamerika och befolkningen är ung; drygt fyra av tio invånare är under 15 år

.
 

Religion

Tidigare dominerade den katolska kyrkan, även om delar av urbefolkningen behöll inslag av mayareligion i sin utövning. En liten andel utövar mer renodlad traditionell religion. Protestantismen har dock en stark historisk ställning, eftersom en rad ledare ända sedan slutet av 1800-talet har varit protestanter. De senaste årtiondena har missionärer, främst från USA, varit mycket aktiva och numera tillhör ungefär var tredje invånare något protestantiskt samfund.

Politiskt system

Guatemalas författning från 1986 garanterar medborgerliga fri- och rättigheter. Vissa tillägg har gjorts men författningsändringar som var tänkta att befästa stora delar av fredsavtalet från 1996 hade drygt tio år senare ännu inte antagits. Därmed saknar ursprungsbefolkningen fortfarande särskilt grundlagsskydd för bland annat kultur och språk, och militärens makt har inte heller begränsats i lag.

Aktuell politik

Efter fyra år med vänstern vid makten vann högerpartiet Patriotiska partiet (PP) både parlaments- och presidentvalen hösten 2011. PPs presidentkandidat, ex-generalen Otto Pérez Molina, vann en klar seger över affärsmannen Manuel Baldizón i andra omgången av valet som hölls i början av november. Pérez Molina blev därmed den förste före detta militär som vunnit ett presidentval sedan demokratin återinfördes 1986.

Utrikespolitik och försvar

Guatemalas utrikespolitik präglas av närheten till USA som historiskt sett haft stort inflytande över utvecklingen i landet. Relationerna till andra länder i Centralamerika är också viktiga och Guatemala har varit drivande för att öka det politiska och ekonomiska samarbetet i regionen. Relationen till grannlandet Belize är däremot ansträngt, då Guatemala gör anspråk på delar av landet.

Ekonomi

Jordbruk var länge Guatemalas huvudnäring, men idag är tjänstesektorn störst. Även tillverkningsindustrin har blivit en viktig inkomstkälla, liksom den ökande turismen. Resurserna inom landet är mycket orättvist fördelade och tillväxten hämmas bland annat av utbredd brottslighet och korruption som håller utländska investerare på avstånd.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guatemalas geografi.

Utrikeshandel

Guatemala är sedan länge en stor exportör av kaffe, bananer och socker. Under 2000-talet har exporten blivit mer varierad. Nya varor som kläder, grönsaker, kryddor, snittblommor och lättare industrivaror utgör nu mer än hälften av försäljningen till utlandet.

Besök Landguiden och läs mer om Guatemala.
Aktuell statistik – jämför Guatemala med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 14 757 316 (2011)
Huvudstad: Guatemala City

Befolkning

Guatemala är tätbefolkat. Folkmängden ökar snabbare än genomsnittet i Latinamerika och befolkningen är ung; drygt fyra av tio invånare är under 15 år

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Guatemala

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Guatemala. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Guatemala ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Latinamerika. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Guatemala ur olika perspektiv. Guatemala, formellt Republiken Guatemala, är en republik i Centralamerika...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Guatemala. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Guatemala. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Historia om Guatemala. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.