Bild:
M

Venezuela idag

Antal invånare: 29 278 000 (2011)
Huvudstad: Caracas

Befolkning

De allra flesta venezuelaner är av blandad härkomst. Majoriteten är mestiser (personer med både europeiskt och indianskt ursprung). Ungefär en femtedel räknas som vita och en tiondel är ättlingar till afrikaner. Mindre än två procent av befolkningen tillhör ursprungsbefolkningen

(indianerna), som är indelade i över 30 folkgrupper. Wayuu är den största gruppen och lever på båda sidor av gränsen mellan Venezuela och Colombia.

Religion

Religionsfrihet råder. De allra flesta venezuelaner är katoliker. Ett par procent är protestanter och flera protestantiska kyrkor är på frammarsch. Det finns också små muslimska och judiska församlingar. Den venezuelanska Maria Lionzakulten har inslag av indiansk, afrikansk och katolsk tro. Gudinnan Maria Lionza föddes enligt legenden i början av 1500-talet och var dotter till en indianhövdning. Hon anses härska över de vilda djuren.

Politiskt system

Sedan Hugo Chávez blev president 1999 har det politiska landskapet i Venezuela ändrats i grunden. De traditionella politiska partierna och andra inflytelserika grupper som kyrkan, militären och näringslivet har trängts tillbaka, medan presidentmakten har stärkts. Författningen från 1999 stärkte också de särskilda rättigheter som ursprungsbefolkningen (indianerna) och andra minoriteter åtnjuter.

Aktuell politik

När Hugo Chávez avled i mars 2013 hade han styrt Venezuela i 14 år och nyligen blivit omvald en fjärde gång. Hans handplockade efterträdare Nicolás Maduro vann i april ett nyval. Men det skedde med mycket knapp marginal och oppositionsledaren Henrique Capriles ifrågasatte resultatet.

Utrikespolitik och försvar

Venezuelas utrikespolitik förändrades i grunden när Hugo Chávez blev president 1999. Relationerna blev ansträngda med såväl USA som flera latinamerikanska länder. Förhållandet till grannlandet Colombia har tidvis varit mycket spänt.

Ekonomi

Venezuelas ekonomi domineras av oljan, som svarar för runt 90 procent av landets exportinkomster, hälften av statsbudgeten och en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP). Under goda ekonomiska tider har oljan gett staten pengar till satsningar på välfärd och infrastruktur, men oljeberoendet gör samtidigt Venezuela sårbart för prisfall och konjunkturnedgångar. Trots försök att utveckla andra näringar har landet inte lyckats bryta beroendet av oljan.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Venezuelas geografi.

Utrikeshandel

President Hugo Chávez (1999–2013) gick hårt åt USA och Colombia i sina emellanåt svavelosande tal. Ironiskt nog är dessa båda länder Venezuelas viktigaste handelspartner. USA är den i särklass största köparen av venezuelansk olja. Chávez var mån om att minska beroendet av USA och tecknade handelsavtal med en rad andra stater, bland andra Kina och Ryssland. Chávez hotade flera gånger att strypa oljeexporten till USA, men det stannade vid hot. Oljan står för över 90 procent av Venezuelas export.

Besök Landguiden och läs mer om Venezuela.
Aktuell statistik – jämför Venezuela med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 29 278 000 (2011)
Huvudstad: Caracas

Befolkning

De allra flesta venezuelaner är av blandad härkomst. Majoriteten är mestiser (personer med både europeiskt och indianskt ursprung). Ungefär en femtedel räknas som vita och en tiondel är ättlingar till afrikaner. Mindre än två procent av befolkningen tillhör ursprungsbefolkningen

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Venezuela

Sortera efter:
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Venezuela ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Venezuela. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Venezuela ur olika perspektiv. Venezuela, formellt Bolivarianska republiken Venezuela, är en stat i norra Sydamerika som gränsar till Brasilien, Colombia och Guyana. Sedan i december 2005 är Venezuela medlem i det ekonomiska samarbetet Mercosur...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Venezuela. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Venezuela. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Venezuelas geografi ur olika perspektiv.

Få en helhetsbild av Venezuelas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.