Bild:
M

Venezuelas geografi

Antal invånare: 29 278 000 (2011)
Huvudstad: Caracas

Geografi

Venezuela ligger i norra Sydamerika och är ungefär dubbelt så stort som Sverige (se karta). Geografiskt kan landet delas in i fyra regioner: det bördiga låglandet runt sjön Maracaibo i nordväst, bergskedjan Anderna med det andinska höglandet i väst och utmed en del av nord

kusten, inlandsslätten Llanos som täcker en tredjedel av landet och Guyanahöglandet i sydöst.

Den grunda Maracaibosjön kallas ofta kontinentens största insjö men är egentligen en havsvik med bräckt vatten. Här produceras en stor del av landets olja.

Den del av Anderna som löper söder om Maracaibosjön kallas Cordillera de Mérida och har toppar som når runt 5000 meters höjd. Den högsta toppen heter Pico Bolívar och är uppkallad efter frihetshjälten med samma namn (se historia).

De prärieliknande grässlätterna i inlandet är glest befolkade och används som betesmark. Guyanahöglandet täcker ungefär hälften av landets yta och består av savann och regnskog.

Venezuela har över tusen floder. Orinocofloden är en av Sydamerikas längsta. Den flyter genom inlandsslätten och utmynnar i Atlanten. Vid flodens utlopp finns ett stort deltalandskap. Tillsammans med sina bifloder förser Orinoco fyra femtedelar av Venezuela med vatten.

I Venezuela finns världens högsta vattenfall, Angelfallet, som är 979 meter högt. Till landet hör även närmare 300 små öar.

Klimat

Större delen av Venezuela ligger i den tropiska zonen, men klimatet påverkas av de stora höjdskillnaderna. Låglandet är varmt, medan bergsområdena är svalare. Regnperioden infaller mellan april och december. Mest regnar det från maj till oktober. Torrast är det i låglandet vid kusten i norr.

Naturtillgångar och energi

Venezuelas främsta naturtillgång är oljan. Oljereserverna är de största i Latinamerika och de sjunde största i världen. Landet har också gott om naturgas och kol. Dessutom finns fyndigheter av bland annat järnmalm, guld, silver, koppar, zink, fosfor, nickel, uran, bly, titan, bauxit, koltan och diamanter.

Jordbruk

Jordbruket i Venezuela är dåligt utvecklat. Jorden ägs till stor del av ett fåtal storgodsägare med svagt intresse för produktionen. Enligt en lag från 2001 får staten konfiskera privatägd mark som inte utnyttjas. Fram till 2009 hade staten tagit över 2,5 miljoner hektar mark. Under samma period minskade dock produktionen. Köttproduktionen halverades på tio år.

Industri

Industrisektorn domineras sedan decennier tillbaka av oljeutvinning och raffinering av olja. Eftersom inkomsterna från oljeexporten under flera årtionden gjorde det möjligt att importera en stor del av de varor landet behövde, dröjde det ganska länge innan Venezuela på allvar satsade på att bygga upp en inhemsk tillverkningsindustri. Först under 1970- och 1980-talen började regeringarna använda oljeinkomsterna för att stödja annan industri än den som var knuten till oljeutvinningen. Särskilt försökte landet uppmuntra de industriföretag som utnyttjade landets egna råvaror.

Turism

Venezuela har en mängd turistattraktioner. Här ligger världens högsta vattenfall, Angelfallet som är nästan en kilometer högt; bergskedjan Andernas toppar når över 5 000 meter och flera av sandstränderna utmed den 300 mil långa karibiska kusten och på öarna är paradisiska. Dessutom finns en rad nationalparker och regnskog. Ändå kommer inte så många turister. De spända relationerna med USA och den politiska oron i landet ledde till att antalet turister minskade under 00-talet. Den övervärderade valutan som gör det mesta dyrt har också avskräckt. De flesta turister kommer från övriga Amerika och från Europa. Mest utvecklad är turismen på ön Margarita, dit åker nio av tio turister.

Besök Landguiden och läs mer om Venezuela.
Se aktuell statistik om Venezuela och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 29 278 000 (2011)
Huvudstad: Caracas

Geografi

Venezuela ligger i norra Sydamerika och är ungefär dubbelt så stort som Sverige (se karta). Geografiskt kan landet delas in i fyra regioner: det bördiga låglandet runt sjön Maracaibo i nordväst, bergskedjan Anderna med det andinska höglandet i väst och utmed en del av nord

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Venezuelas geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Venezuela ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Venezuela. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Sydamerika och de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Venezuela ur olika perspektiv. Venezuela, formellt Bolivarianska republiken Venezuela, är en stat i norra Sydamerika som gränsar till Brasilien, Colombia och Guyana. Sedan i december 2005 är Venezuela medlem i det ekonomiska samarbetet Mercosur...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Venezuela. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Venezuela. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Få en helhetsbild av Venezuelas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.