Bild:
M

Iraks geografi

Antal invånare: 33 417 476 (2013)
Huvudstad: Bagdad

Geografi

Irak, som är ungefär lika stort som Sverige, ligger i västra Asien i det forna tvåflodslandet Mesopotamien. Genom landet rinner floderna Eufrat och Tigris som i nedre delen av sitt lopp flyter samman till Shatt al-arab. Iraks enda kust är en kort remsa mot Persiska viken, mindre än två mil lång fågelvägen (se karta).

I söder finns en neutral zon, som Saudiarabien och Irak förvaltar gemensamt för att ge beduinerna (arabiska nomader) fri gränspassage i sökandet efter bete till sina djur.

Floderna skapar en bördig nordsydlig dalgång på omkring en fjärdedel av landets territorium. Väster om huvudstaden Bagdad bildar Eufrat tre stora sjöar, den södra kallas Bahr al-milh, Saltsjön. Längst i söder omvandlas floddalen till vidsträckta träsk. I norr mellan floderna blir landet allt mer kuperat och mot den syriska gränsen övergår det i ett högt beläget stäppland, på många håll närmast likt en öken. I norr och nordöst är Irak bergigt. Zagrosbergen, vid gränsen mot Iran och Turkiet, når höjder på över 3000 meter.

Klimat

Irak har ett subtropiskt inlandsklimat med varma somrar och kalla vintrar. Temperaturtoppar på över 45 grader i skuggan är inte ovanliga på sommaren. Minusgrader förekommer på vintrarna, utom i söder. I bergen i nordöst kan temperaturen sjunka till -30 grader.

I floddalen i centrala Irak förvärras sommarhettan av extremt hög luftfuktighet på grund av allt stillastående vatten i floder, kanaler och träsk. Nederbörden är knapp i hela landet, utom i nordöst där det kan falla 400-600 mm per år. Omkring 90 procent av årsnederbörden i landet faller under perioden november till april.

Under det torra sommarhalvåret blåser det ofta hårt och ihållande. Våldsamma sandstormar förekommer.

Naturtillgångar och energi

De irakiska oljereserverna beräknades 2009 uppgå till 115 miljarder fat, omkring 11 procent av världens kända tillgångar. Den verkliga siffran är dock betydligt högre enligt den irakiska regeringen. Före kriget mot Iran (1980-1988) producerades upp till 3,3 miljoner fat om dagen. Produktionskapaciteten har sedan dess fallit markant till följd av krig och FNs handelssanktioner. Produktionen låg 2010 omkring 2,4 miljoner fat.

Jordbruk

Förutsättningarna för jordbruk är goda med bördiga marker och oftast rikligt med vatten. Men bara drygt hälften av all odlingsbar mark brukas, och mer än hälften av Iraks livsmedelsbehov täcks av import. Ändå är jordbruket landets näst största näring och utgör cirka 10 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Industri

Iraks industrisektor baseras på förädling av landets naturtillgångar och råvaror från jordbruket. Framställning av oljebaserade produkter som bensin, kemikalier, gödsel och plast är den dominerande industrigrenen. Näst viktigast är cementproduktion.

Turism

Trots Iraks gynnsamma klimat och rikedom på arkeologiska fyndplatser är turismen begränsad på grund av de senaste decenniernas krig och oroligheter. Det enda undantaget är stora skaror av shiamuslimska pilgrimer, främst från Iran, som besöker de heliga platserna i Najaf och Karbala. Den kurdiska regionen har sedan 2006 sökt locka turister.

Besök Landguiden och läs mer om Irak.
Se aktuell statistik – jämför Irak med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 33 417 476 (2013)
Huvudstad: Bagdad

Geografi

Irak, som är ungefär lika stort som Sverige, ligger i västra Asien i det forna tvåflodslandet Mesopotamien. Genom landet rinner floderna Eufrat och Tigris som i nedre delen av sitt lopp flyter samman till Shatt al-arab. Iraks enda kust är en kort remsa mot Persiska viken, mindre än två mil lång fågelvägen (se karta).

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Iraks geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Irak. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Irak ur olika perspektiv. Här berättas bland annat om det senaste kriget i Irak och om konflikten med kurderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Irak ur olika perspektiv. Irak, formellt Republiken Irak, är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Irak. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Irak. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...