Bild:
M

Syrien idag

Antal invånare: 22 845 550 (2013)
Huvudstad: Damaskus

Befolkning

Det arabiskt dominerade Syrien är ett av Mellanösterns mest tättbefolkade länder, men befolkningen är ojämnt fördelad. Flest människor lever längs kusten i väster samt kring storstäderna Damaskus i söder och Aleppo i norr. Under tryck från det folkliga uppror som bröt ut våren 2011 och som nu utvecklats till fullt inbördeskrig har många syrier tvingats fly sina hem.

Religion

Trots att Syrien är starkt dominerat av islam är landet officiellt sekulärt. Däremot måste statschefen enligt författningen vara muslim. Sedan länge ligger makten hos en minoritetsrörelse inom islam, vilket ibland lett till konflikter.

Politiskt system

Syriens författning garanterar alla medborgare frihet, rättssäkerhet och yttrandefrihet samt förbjuder godtyckliga fängslanden och tortyr. I realiteten är landet en diktatur som bryter mot de flesta grundläggande mänskliga rättigheter. Presidenten har mycket stor makt och medborgarna har ingen möjlighet att rösta bort regimen, trots att de kallas till allmänna val vart fjärde år. Bara lojalt regimtrogna partier tillåts. Sedan våren 2011 pågår ett blodigt uppror mot regimen.

Aktuell politik

Syrien har i decennier styrts som en diktatur av familjen Assad som tillhör landets alawitiska minoritet. Förhoppningar om att den relativt unge Bashar Assad, som efterträdde sin far som president år 2000, skulle leda landet i demokratisk riktning infriades aldrig. Under inspiration av demokratiupproret i Nordafrika våren 2011 började även många syrier demonstrera för reformer. Regimen svarade med våld och situationen utvecklades till ett blodigt inbördeskrig som ännu pågår.

Utrikespolitik och försvar

Förhållandet till Libanon och konflikten med Israel präglar Syriens utrikespolitik. Landet har utkämpat tre krig mot Israel, det senaste 1973. Formellt råder ännu krigstillstånd mellan dem. USA klassar Syrien som ett land som stödjer terrorism men har samtidigt behov av syriskt stöd för sin Mellanösternpolitik.

Ekonomi

Syrien hade före det pågående inbördeskriget en relativt mångsidig ekonomi med ett välutvecklat jordbruk, goda naturtillgångar samt starka traditioner inom handel och affärsliv. Under kriget har landets två viktigaste inkomstkällor – oljeexport och turism – sinat och ekonomin har lidit en enorm skada.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Syriens geografi.

Utrikeshandel

Olja och petroleumprodukter är Syriens viktigaste exportvaror, i övrigt är det jordbruket som står för de största exportinkomsterna i form av bomull, frukt och grönsaker. Landets största handelspartner är EU.

Besök Landguiden och läs mer om Syrien.
Aktuell statistik – jämför Syrien med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 22 845 550 (2013)
Huvudstad: Damaskus

Befolkning

Det arabiskt dominerade Syrien är ett av Mellanösterns mest tättbefolkade länder, men befolkningen är ojämnt fördelad. Flest människor lever längs kusten i väster samt kring storstäderna Damaskus i söder och Aleppo i norr. Under tryck från det folkliga uppror som bröt ut våren 2011 och som nu utvecklats till fullt inbördeskrig har många syrier tvingats fly sina hem.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Syrien

Sortera efter:
          

Artikel på Filip Ericssons blogg "Världspolitik i fokus" där du kan läsa om den islamistiska terrorismen i Europa samt om Mellanösterns krig. De senaste åren har den islamistiska terrorismen vuxit oroande i kölvattnet av inbördeskrigen i Syrien och Irak. President George Bushs, och sedermera Obamas, krig mot terrorismen som påbörjades efter elfte september-attackerna har därmed visat sig högst kontraproduktivt. Denna artikel fokuserar på den ökande islamistiska terrorismen i Europa, USA och resten av världen, samt diskuterar dess orsaker och vilka lösningar som kan tänkas finnas...

Spara som favorit
          

Genomgång (9:10 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om IS. Här ges en kort beskrivning av vad IS, Islamiska staten, Daish är. Pratar också lite om vad de kommer ifrån.

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus kan du läsa en aktuell artikel om konflikten i Syrien. Den muslimska världen med Mellanöstern, Arabiska halvön och Nordafrika har länge varit en instabil region och i modern tid har inget land haft någon demokratisk eller ekonomisk utveckling av västerländskt snitt...

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Syrien. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Syrien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om den arabiska våren som är ett samlingsnamn för de händelser som skedde i Mellanöstern under främst år 2011. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om Arabvåren i Mellanöstern och Nordafrika.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage som fokuserar på händelser i eller med anknytning till Syrien.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

Sveriges Radios nyhetsbevakning av revolten i arabvärlden och dess följder. Här hittar du kortfattade artiklar och inslag ur olika radioprogram som kan relateras till ämnet. 

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Syrien ur olika perspektiv. Här finns också en artikel där det berättas om konflikten med Israel om Golanhöjderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du hittar lite information om Syrien. Syrien, formellt Arabrepubliken Syrien, är en stat i Mellanöstern. Landets huvudstad är Damaskus. Landet gränsar mot Jordanien, Libanon, Irak, Turkiet och Israel, varav sistnämnda stat ockuperar delar av landet..

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Syrien. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Mellanöstern som består av artiklar skrivna av Ekots utrikesreportrar. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella i Mellanösterns länder.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Syriens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Få en överblick av Syriens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Relaterade taggar