Bild:
M

El Salvadors geografi

Antal invånare: 6 227 491 (2011)
Huvudstad: San Salvador

Geografi

El Salvador är den amerikanska kontinentens minsta land (se karta). Det är ungefär lika stort som de svenska landskapen Uppland och Södermanland tillsammans.

Geografiskt kan landet delas in i tre regioner:

det smala låglandet längs Stillahavskusten i söder, den kuperade centralplatån på 400–800 meters höjd mellan två parallella bergskedjor, samt bergslandet utefter den honduranska gränsen. Bergen är av vulkaniskt ursprung och flera av de högsta topparna i söder utgörs av aktiva vulkaner. De två bergskedjorna genombryts på flera ställen av djupa floddalar. Río Lempa bildar med sina biflöden regionens viktigaste flodsystem.

Klimat

Klimatet varierar från tropiskt vid kusten till tempererat i de högre belägna regionerna. Det existerar endast två årstider: torrperioden från november till april och regnperioden från maj till oktober. Mars, april och maj är de hetaste månaderna. Under regnperioden är det vanligt med kraftiga stormar och ibland även orkaner.

Naturtillgångar och energi

El Salvador har inga stora mineraltillgångar. Den lilla utvinning av silver och guld som fanns före inbördeskriget stannade av helt under 1980-talet. Under 2000-talets första decennium hittade ett par gruvbolag från Kanada och USA bland annat guld och silver i landets norra delar. Men folkliga protester och motstånd från den katolska kyrkan gjorde att de salvadoranska regeringarna inte gav bolagen tillstånd att bryta metallerna.

Jordbruk

Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk är goda, med bördiga jordar och ett vanligtvis gynnsamt klimat. Jordbruket var länge ryggraden i ekonomin, men sedan mitten av 1900-talet har dess andel av bruttonationalprodukten (BNP) halverats. 2008 stod jordbruket för 13 procent av BNP och sysselsatte 17 procent av den arbetsföra delen av befolkningen.

Industri

Industrialiseringen som påbörjades under 1960-talet avstannade under krigsåren 1980-1992. Sedan dess har industrisektorn återhämtat sig och stod 2008 för en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsatte en lika stor andel av den arbetsföra delen av befolkningen. Majoriteten arbetade inom den exportinriktade textilindustrin. Andra viktiga industrigrenar är tillverkning av livsmedel (bland annat kaffepulver, frysta räkor och socker), kemikalier och skor.

Turism

År 2004 inrättades ett turistdepartement och regeringen började satsa på att öka turismen. Genom ett samarbete med grannländerna har det blivit lättare att resa i regionen, men majoriteten av turisterna är ryggsäcksresenärer, salvadoraner bosatta i USA och mindre köpstarka turister från El Salvador och grannländerna. Mellan 2004 och 2008 ökade antalet turister i landet från 1,0 till 1,9 miljoner. Intäkterna från turismen var 2008 ungefär 730 miljoner dollar. Turistguiden Lonely Planet utsåg 2009 El Salvador till ett av världens tio hetaste resmål 2010.

Besök Landguiden och läs mer om El Salvador.
Se aktuell statistik om El Salvador och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 6 227 491 (2011)
Huvudstad: San Salvador

Geografi

El Salvador är den amerikanska kontinentens minsta land (se karta). Det är ungefär lika stort som de svenska landskapen Uppland och Södermanland tillsammans.

Geografiskt kan landet delas in i tre regioner:

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om El Salvadors geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om El Salvador. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Centralamerika och de centralamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om El Salvador ur olika perspektiv. El Salvador, formellt Republiken El Salvador, är en stat vid den centralamerikanska stillahavskusten. El Salvador är den minsta staten i Centralamerika och den enda utan kust mot Karibiska sjön, dock mot Stilla Havet...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om El Salvador. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om El Salvador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Här hittar du material som behandlar El Salvadors historia i stora och små perspektiv.