Bild:
M

San Marinos historia

San Marino är den enda återstående av de medeltida småstaterna på den italienska halvön. Enligt traditionen grundades San Marino av den helige Marinus i början av 300-talet, sedan denne flytt till området undan den romerske kejsarens antikristna förföljelse.

Under 1500-talet styrdes San Marino från den katolska Kyrkostaten med påven som högste ledare. 1631 fick San Marino lokalt självbestämmande.

Sedan kejsar Napoleon erövrat den italienska halvön kom San Marino under beskydd av den franska republiken. Efter Napoleons fall återupprättades Kyrkostaten 1815 men eftersom San Marinos status inte hade berörts i förhandlingarna hävdade lokala ledare att området nu var helt självständigt. Kyrkostaten ville dock behålla sin suveränitet över området. Konflikten bestod tills dess Italien bildades 1861. San Marino undertecknade då ett vänskapsavtal med Italien och lyckades befästa sin självständighet.

Under första och andra världskrigen förhöll sig landet neutralt. De allierade bombade dock vid ett par tillfällen under andra världskriget San Marino, för vilket landet senare fick ekonomisk kompensation.

Läs i Landguiden om San Marinos historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

San Marino är den enda återstående av de medeltida småstaterna på den italienska halvön. Enligt traditionen grundades San Marino av den helige Marinus i början av 300-talet, sedan denne flytt till området undan den romerske kejsarens antikristna förföljelse.

Under 1500-talet styrdes San Marino från den katolska Kyrkostaten med påven som högste ledare. 1631 fick San Marino lokalt självbestämmande.

Uppdaterad: 10 januari 2015

Annons

Länkar om San Marinos historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om San Marino. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om San Marino ur olika perspektiv. San Marino, formellt Republiken San Marino, är en republik belägen på Apenninska halvön i södra Europa, helt omsluten av Italien. San Marino är en av Europas mikrostater. Dess invånare kallas sanmarinier...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som fokuserar på San Marinos geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om San Marino. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...