Saint-Barthélemy - Sveriges sista koloni

ÅRET RUNT 16 mars
Bild:
Hamninloppet i Gustavia, Saint-Barthélemy, som det ser ut idag.

Saint-Barthélemy - Sveriges sista koloni

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 16 mars 1868 överlämnades Sveriges sista koloni Saint-Barthélemy i Västindien till Frankrike. Det var 1784 som Sverige erhöll ön av Frankrike. I utbyte fick Frankrike en handelsdepå i Göteborg. Gustav III ville med Saint-Barthélemy skapa fotfäste för svensk handel västerut. Staden Gustavia uppkallades efter Gustav III. Tiden före 1800 var öns blomstringsperiod. Från 1820-talets början gick handeln tillbaka och kolonin gick med 25 000 kronor i årlig förlust. Innan vi överlämnade ön till Frankrike fick folk rösta, vilket resulterade i att 351 av 352 röstande sade ja till öns återförening med Frankrike. Frankrike betalade 320 000 franc för Saint-Barthélemy.

Liknande Året runt

29 mars
av:
Carsten Ryytty
Den 29 mars 1792 dog Gustav III av de skador han fick vid attentatet den 16 mars på maskeraden vid Operan. Under supén på Operan fick kungen ett anonymt brev som varnade honom för ett attentat....