Bild:
M

Iran idag

Antal invånare: 77 447 168 (2013)
Huvudstad: Teheran

Befolkning

De flesta iranier bor i norr och i väster. Sedan 1960-talet har inflyttningen från landsbygden till städerna varit omfattande. Befolkningen är relativt ung, men sedan 1980-talet har födelsetalen minskat drastiskt. Minst 200 000 unga, ofta välutbildade iranier beräknas varje år lämna landet på jakt efter försörjning i Europa eller Nordamerika.

Religion

Den överväldigande majoriteten av iranierna är muslimer och de allra flesta – perserna och azerierna – tillhör den shiamuslimska inriktningen inom islam. Andra religiösa grupper diskrimineras.

Politiskt system

Den religiösa stat som skapades efter revolutionen 1979 har inslag både av parlamentarism och av diktatur. Det politiska systemet är delat mellan institutioner som kontrolleras av prästerskapet, som har den avgörande makten, och folkvalda organ. Den som anses sakna den rätta lojaliteten till den islamska staten får dock inte delta i politiken och utsätts ofta för trakasserier. Under årens lopp har brotten mot mänskliga rättigheter Iran blivit allt fler.

Politiska grupper

Politiska partier som inte motsätter sig Irans religiösa styre blev tillåtna 1998 efter ett förbud i 13 år. Det finns över 100 partier, men i val deltar kandidaterna som individer. Viktigare än enskilda partier är de breda koalitioner som uppstår före eller efter parlamentsval, ofta under nya namn.

Rättsväsen och mänskliga rättigheter

Brotten mot de mänskliga rättigheterna är omfattande och den som försöker hjälpa utsatta iranier riskerar själv att bli gripen. Bland dem som hotats är Shirin Ebadi som mottog Nobels fredspris år 2003.

Aktuell politik

Sedan den islamiska republikens hjälte, ayatolla Ruhollah Khomeini, avled 1989 har olika grupper inom den styrande eliten varit djupt oeniga om hur samhället ska utvecklas. Efter 2005 har det politiska klimatet hårdnat allt mer. Makten ligger hos de konservativa och religiöst ortodoxa som vill bevara den gudsstat där mullor (präster) styr samtidigt som landet ska isoleras från ”olämplig” västerländsk påverkan. De mer liberala iranier som vill ha reformer anser att makten ska utgå från det folkvalda parlamentet. De vill också att ett närmande till omvärlden sker. Men regimen försöker nu tysta all opposition och allt tal om reformer.

Utrikespolitik och försvar

Genom sin storlek och sitt strategiska läge vid Persiska viken, mellan arabvärlden, Centralasien och södra Asien vill Iran erkännas som en regional stormakt. Efter den islamiska revolutionen 1979 fick dock iranierna många fiender, och idag är landets isolering från omvärlden större än någonsin. Det finns flera orsaker, bland annat Irans omstridda kärnenergiforskning och anrikning av uran samt president Ahmadinejads starkt anti-israeliska uttalanden. Irans högste andlige ledare har den avgörande makten även över utrikespolitiken.

Ekonomi

Oljan har länge varit Irans ekonomiska bas. På 1970-talet ersatte den jordbruket som landets viktigaste inkomstkälla. Statens kontroll över ekonomin växte genom shahregimens storstilade utvecklingsprojekt. Efter revolutionen 1979 planerades en helt ny ekonomisk politik. Nu skulle beroendet av oljan minskas, och man skulle satsa på småskaliga privata projekt inom industrin och på det traditionella jordbruket. Landet skulle bli mer självförsörjande och inte vara beroende av utländska experter. Dessa planer har bara delvis genomförts.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Irans geografi.

Utrikeshandel

Oljeprisernas kraftiga svängningar på världsmarknaden ökar osäkerheten i Irans ekonomi eftersom råolja svarar för i genomsnitt 80 procent av Irans exportinkomster. För att minska beroendet av olja och naturgas försöker regeringen främja exporten av andra varor, som petrokemiska produkter, andra industrivaror och jordbruksprodukter.

Besök Landguiden och läs mer om Iran.
Aktuell statistik – jämför Iran med andra länder.
Konflikter : kurderna

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 77 447 168 (2013)
Huvudstad: Teheran

Befolkning

De flesta iranier bor i norr och i väster. Sedan 1960-talet har inflyttningen från landsbygden till städerna varit omfattande. Befolkningen är relativt ung, men sedan 1980-talet har födelsetalen minskat drastiskt. Minst 200 000 unga, ofta välutbildade iranier beräknas varje år lämna landet på jakt efter försörjning i Europa eller Nordamerika.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Iran

Sortera efter:
          

Artikel på Filip Ericssons blogg "Världspolitik i fokus" där du kan läsa om rivaliteten mellan Saudiarabien och Iran i Mellanösterns konflikter. De till synes eviga konflikterna i Mellanöstern med, exempelvis, den 70-åriga Israel-/Palestinakonflikten, Irak-kaoset som följde USA-invasionen 2003 och den arabiska våren som gav upphov till det särdeles blodiga inbördeskriget i Syrien, har många och vitt skilda orsaker som inte är helt lätta att bena ut. I en konfliktanalys av regionen i stort krävs insyn i skilda ämnen som kolonialhistoria och kalla krigets stormaktsrivalitet. Det kräver insyn i diverse regionala vänskapsband och fiendskap med ursprung i religion och etnisk sammansättning, och etcetera...

Spara som favorit
          

"Lär om kärnvapen" är en webbsida som drivs av Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Här hittar du massor av fakta om kärnvapen och dess roll inom internationell säkerhetspolitik. Utöver texterna som presenteras på webbsidan kan du dessutom ladda ned en fördjupning i pdf-format för varje avsnitt. Materialet i den här ingången är indelat i följande avsnitt: "Sverige och kärnvapen", "NATO och kärnvapen", "Iran och kärnvapen", "Nordkorea och kärnvapen", "IAEA - en internationell vakthund", "Kärnvapenterrorism" samt "Nya kärnvapendoktriner".

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Iran. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage med anknytning till Iran. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa lite om shiaislams historia med fokus på Iran. Shiiterna har varit en hunsad minoritet i förhållande till sunniterna och deras religion förlorarnas. Två nya böcker sammanfattar shiamuslimernas historia och de problem som uppstår när de kommer till makten...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av aktuell information om kurderna och deras frihetskamp för Kurdistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel på finska utrikesministeriets webbsida där du kan läsa om Irans politik gällande atomforskning som nu hotar freden i Mellanöstern. Bakom konflikten om Irans nuvarande kärnteknologi ligger en gammal misstänksamhet mellan Iran och västvärlden...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Iran ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Iran ur olika perspektiv. Iran; formellt sedan 1979 Islamiska republiken Iran, ett land i Sydvästasien och Sydasien. Namnet Iran togs i bruk inhemskt sedan sasanidernas era och internationellt sedan 1935, innan var landet känt för västvärlden som Persien. Både Iran och Persien används omväxlande i kulturella sammanhang, medan Iran är det namn som används officiellt i politiska sammanhang...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Iran. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Mellanöstern som består av artiklar skrivna av Ekots utrikesreportrar. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella i Mellanösterns länder.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia som belyser Irans moderna historia som till stor del handlar om förödmjukelser och främlingsvälde. I slutet av 1700-talet, under qajardynastin, inleddes en sekellång nedgångsperiod för landet. Under den här tiden började de europeiska staterna, framför allt Storbritannien och Ryssland, alltmer begränsa Irans handlingsfrihet...

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Iran. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fördjupa dig i Irans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.