Bild:
M

Trinidads och Tobagos geografi

Antal invånare: 1 346 350 (2011)
Huvudstad: Port of Spain

Geografi

Trinidad är den sydligaste ön i Västindien, belägen bara drygt en mil nordöst om Venezuelas kust. Den andra landsdelen, ön Tobago, ligger i sin tur tre mil nordöst om Trinidad (se karta). Tre

bergskedjor löper över Trinidad i öst-västlig riktning. På södra delen av ön finns träskområden med ett stort antal djurarter och växter. Här ligger också världens största naturliga asfaltsjö, Pitch Lake, och ”gyttjevulkaner” som bildas av gas som sipprar upp ur jorden. Tobago har vackra stränder och en urgammal regnskog som har skyddats sedan 1700-talet.

Klimat

Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet. På Tobago är det svalare och torrare än på Trinidad. Regnperioden infaller mellan juni och december.

Naturtillgångar och energi

Trinidad & Tobago har avsevärda reserver av olja och naturgas. Redan på 1940-talet var oljeproduktion den dominerande näringsgrenen. Produktionen av olja sjönk under senare delen av 1990-talet och vissa oljekällor var på väg att sina. Regeringen försökte därför utnyttja landets stora reserver av naturgas som ett sätt att uppväga beroendet av oljan. En jätteanläggning för framställning av flytande naturgas för export, Atlantic LNG, stod färdig 1999. Anläggningen ägdes av staten samt av flera stora internationella energiföretag. Den byggdes gradvis ut under 2000-talets första år och produktionen ökade.

Jordbruk

Jordbrukssektorn, som i början av 1900-talet dominerade öarnas ekonomi, svarade 2007 för endast 0,4 procent av BNP, men sysselsatte nära fyra procent av arbetsstyrkan. Socker var den viktigaste jordbruksvaran fram till 2007, men på grund av EUs utfasning av de fördelaktiga sockerpriserna stängdes då det statsägda sockerraffinaderiet som hade förädlat sockerrör från privata bönder. 2003 hade det förlustdrabbade statliga sockerbolaget och dess sockerrörsodling upphört. Sedan 2008 importerar Trinidad & Tobago socker från Guyana och Belize.

Industri

Regeringen har lyckats locka utländsk industri att etablera sig i landet och utnyttja naturgasen som en källa till billig energi eller som råvara. Så har exempelvis flera anläggningar för framställning av metanol och ammoniak startats, vilka kan utnyttja den metanrika naturgasen. Sedan millennieskiftet är Trinidad & Tobago världens största metanolexportör och stod 2005 för 14 procent av världsproduktionen. Landet är också världens främsta ammoniakexportör.

Turism

Trinidad & Tobago är inte lika beroende av turismen som många andra karibiska länder och turistindustrin är inte lika utvecklad. Många turister, framför allt från USA, har under senare år rest till Tobago, där nya hotell byggdes i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Besök Landguiden och läs mer om Trinidad och Tobago.
Se aktuell statistik om Trinidad och Tobago och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 1 346 350 (2011)
Huvudstad: Port of Spain

Geografi

Trinidad är den sydligaste ön i Västindien, belägen bara drygt en mil nordöst om Venezuelas kust. Den andra landsdelen, ön Tobago, ligger i sin tur tre mil nordöst om Trinidad (se karta). Tre

Uppdaterad: 18 juli 2013

Annons

Länkar om Trinidad och Tobagos geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Trinidad och Tobago. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Trinidad och Tobago ur olika perspektiv. Trinidad och Tobago, formellt Republiken Trinidad och Tobago, är en stat som består av två stora och 21 små öar i Västindien; Trinidad och Tobago. Ön Trinidad ligger 10 kilometer utanför Venezuelas kust. Tidigare var denna republik en brittisk koloni...

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Karibien.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör de karibiska ländernas geografi.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Trinidad och Tobago. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Trinidad och Tobago. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material...