Bild:
M

Saudiarabiens geografi

Antal invånare: 28 828 870 (2013)
Huvudstad: Riyadh

Geografi

Kungariket Saudiarabien upptar ungefär fyra femtedelar av Arabiska halvön (se karta). Terrängen som till stor del består av sandöknar och stäpplandskap sluttar från bergskedjor längs Röda havet i väster mot låglandet vid Persiska viken i öster.

Landet är fem gånger större än Sverige och gränsar till sju länder. I vissa fall är gränserna osäkra eller omstridda; uppgifterna om landets storlek varierar. Landets politiska centrum återfinns på den ökenartade högplatån Najd, där huvudstaden Riyadh ligger. I kustregionen Hejaz vid Röda havet finns vallfartsorterna Mekka och Medina. I bergen i sydväst ligger det bördiga Asir. Östregionen Hasa (Ahsa) präglades förr av oaser och fiskehamnar, men idag dominerar oljeindustrin.

Ungefär en tredjedel av landet består av öken. Den otillgängliga al-Rub' al-khali i söder är en av världens största sandöknar. I norr och nordöst ligger öknarna Stora och Lilla Nafoud. Varken sjöar eller floder finns. Underjordiska källor ger vatten åt landets oaser, men i övrigt utgörs Saudiarabien av stäpp med mager buskvegetation.

Klimat

Hett ökenklimat dominerar, utom vid kusterna där luften är fuktig. Saudiarabien är ett av jordens torraste länder. Vissa områden kan vara utan nederbörd i åratal.

I inlandet kan temperaturen på sommaren stiga över 50 grader i skuggan. På vintern faller ibland snö i bergen.

Längs kusterna är det hett och fuktigt under större delen av året, medan vintrarna är milda.  Sydprovinsens berg och högplatåer har ett friskare, ofta behagligt klimat. I både söder och väster förekommer en hel del nederbörd, framför allt i trakterna nära Röda havet.

Naturtillgångar och energi

Ungefär en femtedel av jordens kända oljetillgångar finns i Saudiarabien. Landet stod 2010 för cirka 15 procent av oljeproduktionen i världen. Utvinningen sköts av det statliga monopolet Saudi Aramco som är världens största oljebolag. Saudiarabien beräknas också ha runt fyra procent av världens kända naturgasreserver.

Jordbruk

Knappt två procent av ytan är uppodlad i Saudiarabien, där bristen på vatten är en naturlig begränsning. Nästan 40 procent av landet används däremot till viss del som betesmark. Kyckling, mjölk, dadlar och vete är några av de viktigaste jordbruksprodukterna.

Industri

Industrin i Saudiarabien domineras av oljeutvinning- och raffinering. Oljan omvandlas också till andra produkter i en omfattande petrokemisk industri, där även naturgasen är råvara. Konstgödsel, byggmaterial och plastvaror är andra viktiga industrivaror. Staten försöker bredda den industriella basen för att minska beroendet av oljeexporten.

Turism

Nästan alla utländska besökare i Saudiarabien är muslimska pilgrimer. De besöker främst vallfartsorterna Mekka och Medina. Numera kan utländska pilgrimer även resa till andra delar av Saudiarabien.

Besök Landguiden och läs mer om Saudiarabien.
Se aktuell statistik om Saudiarabien och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 28 828 870 (2013)
Huvudstad: Riyadh

Geografi

Kungariket Saudiarabien upptar ungefär fyra femtedelar av Arabiska halvön (se karta). Terrängen som till stor del består av sandöknar och stäpplandskap sluttar från bergskedjor längs Röda havet i väster mot låglandet vid Persiska viken i öster.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Saudiarabiens geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Saudiarabien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Saudiarabien ur olika perspektiv. Saudiarabien, formellt Konungariket Saudiarabien, är en absolut monarki med sunnimuslimsk konstitution, belägen på Arabiska halvön i sydvästra Asien. Islam uppstod i det inre av den Arabiska halvön och dess två heligaste platser, Kaba i Mekka och profeten Muhammeds grav i Medina ligger i nuvarande Saudiarabien. Landets religion är islam...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Saudiarabien. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Saudiarabien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Relaterade taggar