Bild:
M

Kuwait idag

Antal invånare: 3 368 572 (2013)
Huvudstad: Kuwait City

Befolkning

Landets medborgare, kuwaitierna, är araber och talar arabiska. De utgör endast drygt en tredjedel av den totala befolkningen. Resten av invånarna är utländska gästarbetare från Asien och från andra arabländer.

Religion

Sunnitisk islam är statsreligion. Närmare en tredjedel av medborgarna är dock shiamuslimer.

Politiskt system

I Kuwait har emiren (ett slags kung) från den gamla släkten Sabah stor makt. Han har den verkställande makten, kan styra genom dekret, upphäva lagar och utser premiärminister. Han styr också över rättsväsendet. Många av regeringens ministrar kommer från Sabahklanen. I landet finns dock ett folkvalt parlament med visst politiskt inflytande. Inga politiska partier finns, bara lösa intressegrupperingar.

Aktuell politik

Politiken i Kuwait präglas av motsättningar mellan regeringen, som domineras av den styrande emirens släkt Sabah, och parlamentet. Då oppositionella i parlamentet försökt ställa regeringen till svars, till exempel för hur statliga medel använts, har regeringen avgått och nyval utlysts. Mellan 2006 och 2011 ombildades regeringen sju gånger.

Utrikespolitik och försvar

Det lilla, militärt svaga Kuwait har alltid befunnit sig i ett utsatt läge och har flera gånger tvingats att köpa sig territoriell säkerhet genom att dela med sig av sina oljerikedomar till olika grannländer, främst Irak. Landets rikedom och frikostighet har gjort att det kommit att spela en roll i arabvärlden som inte står i proportion till dess blygsamma storlek och befolkningstal.

Ekonomi

Sedan andra världskriget har Kuwait genomgått en dramatisk utveckling från ett fattigt ökenland med pärlfiske som huvudsaklig inkomstkälla till ett av världens rikaste länder. Kuwait kan sägas vara själva sinnebilden för ett rikt oljeland. Ekonomin domineras helt av oljan; 2010 stod denna för hela 95 procent av intäkterna till statskassan.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kuwaits geografi.

Utrikeshandel

Kuwait har ett relativt öppet ekonomiskt system med låga tullar och fri rörlighet för varor, kapital och arbetskraft. Landets i särklass viktigaste handelsvara är olja och oljeprodukter, som står för cirka 95 procent av exportinkomsterna. Dessa varierar dock i hög grad med oljepriset på världsmarknaden. Samtidigt måste Kuwait importera i stort sett allt annat som landet behöver, inklusive livsmedel.

Besök Landguiden och läs mer om Kuwait.
Aktuell statistik – jämför Kuwait med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 3 368 572 (2013)
Huvudstad: Kuwait City

Befolkning

Landets medborgare, kuwaitierna, är araber och talar arabiska. De utgör endast drygt en tredjedel av den totala befolkningen. Resten av invånarna är utländska gästarbetare från Asien och från andra arabländer.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Kuwait

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kuwait. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats hittar du ett faktahäfte i pdf-format (79 sid) som handlar om hur krig och väpnade konflikter påverkar miljön. Krig innebär katastrofala konsekvenser för människor, men får också effekter på miljön...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kuwait ur olika perspektiv. Kuwait, formellt Staten Kuwait, är en stat vid nordvästra Persiska viken i Mellanöstern i västra Asien. Huvudstad är Madīnat al-Kuwayt (staden Kuwait). Landet blev en självständig stat 1961...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Kuwaits geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Historia om Kuwait. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.