Bild:
M

Qatar idag

Antal invånare: 2 168 673 (2013)
Huvudstad: Doha

Befolkning

Endast omkring en fjärdedel av befolkningen är qatarier, det vill säga personer med qatariskt medborgarskap. Resten utgörs av utländska gästarbetare anställda inom alltifrån gas- och oljeutvinning till jordbruk och byggnation. De flesta kommer från Indien, Pakistan, Iran eller från andra arabländer; amerikaner och européer har ofta kvalificerade poster inom industri och service.

Qatarierna härstammar från nomadiserande arabiska beduinstammar men också från persiska köpmän.

Religion

Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien; alkohol finns till exempel att köpa och kvinnor får köra bil. De religiösa ledarna har dock stort inflytande över utbildning och rättskipning och fungerar även som rådgivare åt regeringen.

Politiskt system

I Qatar ligger nästan all makt hos emiren och hans familj, Al Thani, som har styrt landet sedan självständigheten 1971. En ny författning från 2005 ger visserligen viss makt åt ett parlament, där 30 av de 45 medlemmarna ska utses i allmänna val, men ännu har inga val hållits.

Aktuell politik

Under den styrande emiren fram till 2013, schejk Hamad bin Khalifa Al Thani, inleddes en rad reformer. En ny författning har antagits, kvinnor har tillåts delta i det politiska livet, och de stora olje- och gasinkomsterna satsas i utländska företag men också på utbildning. Val hölls 2007 till en rådgivande lokal församling men trots löften från emiren har ännu inga allmänna val till den nationella församlingen anordnats. Schejk Hamad överlämnade makten till sin son schejk Tamim bin Hamad Al Thani i juni 2013.

Utrikespolitik och försvar

Viktigast för Qatar när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken är att bevara stabiliteten kring Persiska viken. Regimens syn i utrikesfrågor betraktas som mer liberal och västvänlig än många av de mer konservativa arabiska grannländernas. Landet försöker måna om goda relationer med så många stater som möjligt samtidigt som det har nära politiska och militära kontakter med väst, framför allt USA.

Ekonomi

Olja, och i allt större utsträckning gas, utgör basen i den starka qatariska ekonomin. Allt större vikt läggs dock på att diversifiera ekonomin med tanke på framtiden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Qatars geografi.

Utrikeshandel

Olja och naturgas dominerar stort i Qatars export. De största kunderna finns i Japan, Sydkorea, Singapore och Indien. Importen, som främst kommer från USA, Sydkorea, Japan och EU-länderna, består av maskiner och transportutrustning, livsmedel och kemiska produkter.

Besök Landguiden och läs mer om Qatar.
Aktuell statistik – jämför Qatar med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 2 168 673 (2013)
Huvudstad: Doha

Befolkning

Endast omkring en fjärdedel av befolkningen är qatarier, det vill säga personer med qatariskt medborgarskap. Resten utgörs av utländska gästarbetare anställda inom alltifrån gas- och oljeutvinning till jordbruk och byggnation. De flesta kommer från Indien, Pakistan, Iran eller från andra arabländer; amerikaner och européer har ofta kvalificerade poster inom industri och service.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Qatar

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Qatar. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Qatar ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Qatar ur olika perspektiv. Qatar, även Katar, formellt Staten Qatar, är ett emirat som består av en halvö belägen i Persiska viken på Arabiska halvöns nordöstkust. Landet gränsar i söder till Saudiarabien och har även maritim gräns mot Bahrain...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Qatar. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Qatars geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Få en helhetsbild av Qatars historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.