Bild:
M

Honduras geografi

Antal invånare: 7 754 687 (2011)
Huvudstad: Tegucigalpa

Geografi

Honduras ligger mitt i Centralamerika och är ungefär en fjärdedel så stort som Sverige (se karta). Landet har en lång, låglänt kust mot Karibiska havet i norr. Inåt landet reser sig kullar som växer till berg med höjder på nästan

3 000 meter. Bergen avlöses i söder av en smal kustremsa vid Fonsecabukten i Stilla havet. Djupa floddalar skär genom Honduras, vars namn kommer av det spanska ordet för djup, hondo.

Klimat

Klimatet i Honduras är tropiskt med mycket regn och med små temperaturskillnader mellan årstiderna. Höglandet har två regnperioder, maj-juli och september-oktober. Vid kusten i norr regnar det mest i december och januari. Honduras drabbas ofta av stormar och översvämningar. 1974 krävde orkanen Fifi omkring 10 000 dödsoffer och 1998 omkom cirka 7 000 människor i orkanen Mitch och de efterföljande skyfallen.

Naturtillgångar

Små mängder av guld, silver, bly och zink utvinns. Det finns också outnyttjade tillgångar av bland annat tenn, järn, koppar och kol. I slutet av 1990-talet fick gruvnäringen ett starkt uppsving till följd av skattelättnader för investerare, men lagändringen innebar samtidigt en försämrad miljölagstiftning.

Jordbruk

Jordbruket var länge landets ekonomiska bas, men under 2000-talets första årtionde fick sektorn stå tillbaka för en kraftig tillväxt inom industrin. Från att ha utgjort en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP) 1999 stod jordbruket 2008 för knappt en sjättedel av BNP.

Industri

Den största förändring som skett inom Honduras ekonomi sedan början av 1990-talet är framväxten av sammansättningsindustrin. De utlandsägda så kallade maquilas-fabrikerna utgör numera landets största enskilda exportsektor och stod 2008 för över hälften av den totala exporten. Samma år sysselsatte sektorn 140 000 personer.

Turism

Bland turistattraktionerna märks de många ruinerna från mayakulturen samt stränderna och korallreven längs kusten vid Karibiska havet och på Bay Islands. Inkomsterna från turismen mer än femdubblades under 1990-talet, då regeringen införde frizoner för turism, där företag får skattelättnader. 2008 besökte drygt 1,5 miljon turister Honduras, tre gånger fler än 2004, vilket bland annat berodde på fler kryssningsresenärer. Både intäkterna och antalet turister minskade kraftigt efter statskuppen i juni 2009.

Besök Landguiden och läs mer om Honduras.
Se aktuell statistik om Honduras och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 7 754 687 (2011)
Huvudstad: Tegucigalpa

Geografi

Honduras ligger mitt i Centralamerika och är ungefär en fjärdedel så stort som Sverige (se karta). Landet har en lång, låglänt kust mot Karibiska havet i norr. Inåt landet reser sig kullar som växer till berg med höjder på nästan

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Honduras geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Centralamerikas länder och dess geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Honduras ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Honduras. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Centralamerika och de centralamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Honduras ur olika perspektiv. Honduras, officiellt Republiken Honduras, är en stat i Centralamerika. Nästan hela befolkningen är katoliker. Tidigare var Honduras känt som Spanska Honduras för att särskilja det från Brittiska Honduras, numera Belize...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Honduras. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du hittar nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Honduras. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Här hittar du material som behandlar Honduras historia i stora och små perspektiv.