Straffångar i Australien

ÅRET RUNT 26 januari
Bild:

Straffångar i Australien

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 26 januari 1788 landsteg Arthur Philip med cirka 700 straffångar, därav 200 kvinnor i Australien. Den första brittiska straffkolonin grundades vid Botany Bay nära nuvarande Sydney.
Man placerade fångar i Australien för att avlasta trängseln i Storbritanniens överfulla fängelser. Det var fattigt i England på den tiden och straffen var hårda. Man kunde bli dömd till straffarbete i Australien på livstid för att man stulit en brödlimpa eller ett par skor. Fångarna fick arbeta som slavar och bygga upp städer. Vaktstyrkans officerare etablerade sig som storgodsägare och straffångarna ställdes till deras förfogande som gratis arbetskraft. Först år 1841 upphörde fångtransporterna till Australien.

Annons