Muhammed avlider

ÅRET RUNT 8 juni
Bild:

Muhammed avlider

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 8 juni 632 dog Islams grundare Muhammed i staden Medina i nuvarande Saudiarabien. Vid 25 års ålder gifte sig Muhammed med den rika änkan Khadidja, som var cirka 40 år. Ekonomiskt oberoende kunde han nu ägna sig åt religiös meditation. Vid hans död var den nya religionen Islam utbredd över hela Arabien. Efter Khadidjas död började Muhammeds polygami. Muhammed skaffade sig tio hustrur, den yngsta bruden, Aisha, var bara tio år när äktenskapet ingicks. Aisha blev Muhammeds favorithustru. När Muhammed dog låg han med huvudet i hennes nä. Man ansåg vid denna tidpunkt att den döde skulle begravas där dödsfallet ägt rum, därför grävdes en grop i marken under Aishas sång, där Muhammed begravdes. Senare fördes kroppen till en Moské.

Liknande Året runt

20 november
av:
Carsten Ryytty
Den 20 november 1979 ockuperade 500 fanatiska islamister den stora moskén i Mecka, Saudiarabiens och islams heliga stad. Ockupationen leddes av Muhammed bin Abdullah al Qahtani, en självutnämnd...

Annons