Bild:
M

Irans geografi

Antal invånare: 77 447 168 (2013)
Huvudstad: Teheran

Geografi

Iran är ungefär tre och en halv gånger så stort som Sverige (se karta). Öster om Iran ligger den indisk-pakistanska subkontinenten och i väster återfinns Turkiet och arabvärlden. I norr har Iran kust mot Kaspiska havet. Gränsen mot Irak går längst i söder i den omstridda floden Arvan Rud (Shatt al-Arab).

Iran har en lång sydkust mot Persiska viken och Omanviken, med det strategiskt viktiga Hormuzsundet emellan.

Höga berg och stora ökenområden gör att delar av landet är svårtillgängliga. Centrala Iran består av en högplatå och här finns stora saltträsk och stenöknar. Platån omges av bergskedjor. Den största är Zagros, som sträcker sig från landets nordvästra hörn mot sydost längs hela kusten mot Persiska viken. Zagros har toppar på över 4 000 meter. Den smalare, men lika höga Elburz-kedjan börjar i samma hörn men följer Kaspiska havets kust för att i nordöst övergå i Kopet Dag-bergen, som bildar gräns mot Turkmenistan.

Jordbävningar förekommer ofta. Vid ett jordskalv i nordväst 1990 omkom cirka 40 000 människor. Över 26 000 dog när en kraftig jordbävning i december 2003 ödelade staden Bam i sydöstra Iran.

Iran har flera salthaltiga sjöar som saknar utflöden. Störst är Urmiasjön. Även Kaspiska havet är en sådan sjö.

Klimat

Klimatet varierar mellan extrem värme och extrem kyla. På somrarna kan det bli upp emot 50 grader i inlandet. På vintrarna blir det nedåt 20 minusgrader i bergstrakterna.

Starka vindar är vanliga. Särskilt östra Iran plågas på somrarna av "120-dagarsvinden", som kan nå hastigheter på 45 meter per sekund.

Det faller mindre än 300 mm regn och snö årligen. Bara längs de nordvästra gränsområdena och vid Kaspiska havet är nederbörden rikligare - upp till 2 000 mm per år.

Naturtillgångar

Iran är rikt på mineraler och andra naturtillgångar. Oljereserverna är världens tredje största och naturgasen näst störst. Utvinning av en rad metaller och andra produkter pågår i över 1 500 gruvor, och särskilt de stora koppartillgångarna har intresserat utländska investerare.

Jordbruk

Drygt en tiondel av Irans landyta är uppodlad, men andelen ökar i takt med att nya dammar för konstbevattning byggs. De bästa jordarna med naturlig bevattning finns i norr och i väster. Jordbruket svarar för cirka en tiondel av BNP och nästan en tredjedel av sysselsättningen. Boskapsskötseln utgör omkring en tredjedel av jordbrukssektorn.

Industri

Iran industrialiserades inte förrän på 1960- och 1970-talen. Dessförinnan dominerade jordbruk och handel. Efter den islamiska revolutionen och under kriget mot Irak på 1980-talet gick industrin på sparlåga. Först efter 1990 började tillverkningsindustrin växa snabbare.

Turism

Många historiska platser, till exempel Isfahan, Persepolis och Susa, var populära turistmål under shahens tid. Med revolutionen och kriget mot Irak upphörde nästan den utländska turismen. Den har därefter återhämtat sig något. Framförallt är det japaner, som inte behöver visum, som turistar i Iran.

Besök Landguiden och läs mer om Iran.
Se aktuell statistik om Iran och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 77 447 168 (2013)
Huvudstad: Teheran

Geografi

Iran är ungefär tre och en halv gånger så stort som Sverige (se karta). Öster om Iran ligger den indisk-pakistanska subkontinenten och i väster återfinns Turkiet och arabvärlden. I norr har Iran kust mot Kaspiska havet. Gränsen mot Irak går längst i söder i den omstridda floden Arvan Rud (Shatt al-Arab).

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Irans geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Iran. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Mellanösterns länders geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Iran ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Iran ur olika perspektiv. Iran; formellt sedan 1979 Islamiska republiken Iran, ett land i Sydvästasien och Sydasien. Namnet Iran togs i bruk inhemskt sedan sasanidernas era och internationellt sedan 1935, innan var landet känt för västvärlden som Persien. Både Iran och Persien används omväxlande i kulturella sammanhang, medan Iran är det namn som används officiellt i politiska sammanhang...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Iran. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Iran. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Iran. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...