Irans geografi
P30Carl

Irans geografi

Geografi

Iran är ungefär tre och en halv gånger så stort som Sverige (se karta). Öster om Iran ligger den indisk-pakistanska subkontinenten och i väster återfinns Turkiet och arabvärlden. I norr har Iran kust mot Kaspiska havet. Gränsen mot Irak går längst i söder i den omstridda floden Arvan Rud (Shatt al-Arab).

Iran har en lång sydkust mot Persiska viken och Omanviken, med det strategiskt viktiga Hormuzsundet emellan.

Höga berg och stora ökenområden gör att delar av landet är svårtillgängliga. Centrala Iran består av en högplatå och här finns stora saltträsk och stenöknar. Platån omges av bergskedjor. Den största är Zagros, som sträcker sig från landets nordvästra hörn mot sydost längs hela kusten mot Persiska viken. Zagros har toppar på över 4 000 meter. Den smalare, men lika höga Elburz-kedjan börjar i samma hörn men följer Kaspiska havets kust för att i nordöst övergå i Kopet Dag-bergen, som bildar gräns mot Turkmenistan.

Jordbävningar förekommer ofta. Vid ett jordskalv i nordväst 1990 omkom cirka 40 000 människor. Över 26 000 dog när en kraftig jordbävning i december 2003 ödelade staden Bam i sydöstra Iran.

Iran har flera salthaltiga sjöar som saknar utflöden. Störst är Urmiasjön. Även Kaspiska havet är en sådan sjö.

Klimat

Klimatet varierar mellan extrem värme och extrem kyla. På somrarna kan det bli upp emot 50 grader i inlandet. På vintrarna blir det nedåt 20 minusgrader i bergstrakterna.

Starka vindar är vanliga. Särskilt östra Iran plågas på somrarna av "120-dagarsvinden", som kan nå hastigheter på 45 meter per sekund.

Det faller mindre än 300 mm regn och snö årligen. Bara längs de nordvästra gränsområdena och vid Kaspiska havet är nederbörden rikligare - upp till 2 000 mm per år.

Naturtillgångar

Iran är rikt på mineraler och andra naturtillgångar. Oljereserverna är världens tredje största och naturgasen näst störst. Utvinning av en rad metaller och andra produkter pågår i över 1 500 gruvor, och särskilt de stora koppartillgångarna har intresserat utländska investerare.

Jordbruk

Drygt en tiondel av Irans landyta är uppodlad, men andelen ökar i takt med att nya dammar för konstbevattning byggs. De bästa jordarna med naturlig bevattning finns i norr och i väster. Jordbruket svarar för cirka en tiondel av BNP och nästan en tredjedel av sysselsättningen. Boskapsskötseln utgör omkring en tredjedel av jordbrukssektorn.

Industri

Iran industrialiserades inte förrän på 1960- och 1970-talen. Dessförinnan dominerade jordbruk och handel. Efter den islamiska revolutionen och under kriget mot Irak på 1980-talet gick industrin på sparlåga. Först efter 1990 började tillverkningsindustrin växa snabbare.

Turism

Många historiska platser, till exempel Isfahan, Persepolis och Susa, var populära turistmål under shahens tid. Med revolutionen och kriget mot Irak upphörde nästan den utländska turismen. Den har därefter återhämtat sig något.

Besök Landguiden och läs mer om Iran.
Se aktuell statistik om Iran och jämför med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Geografi

Iran är ungefär tre och en halv gånger så stort som Sverige (se karta). Öster om Iran ligger den indisk-pakistanska subkontinenten och i väster återfinns Turkiet och arabvärlden. I norr har Iran kust mot Kaspiska havet. Gränsen mot Irak går längst i söder i den omstridda floden Arvan Rud (Shatt al-Arab).

Iran har en lång sydkust mot Persiska viken

26 juni 2013

ANNONS

Webbsidor om Irans geografi (6 st)

Sortera efter:
          
Popularitet (1 vote)

I Landguiden hittar du massor av fakta om Iran. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Fakta om Iran | Irans geografi | Irans historia
          
Popularitet (1 vote)

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Mellanösterns länders geografi.

          
Orzetto
Popularitet (1 vote)

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Iran ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Fakta om Iran | Irans geografi | Irans historia
          
P30Carl
Popularitet (2 votes)

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Iran ur olika perspektiv. Iran; formellt sedan 1979 Islamiska republiken Iran, ett land i Sydvästasien och Sydasien. Namnet Iran togs i bruk inhemskt sedan sasanidernas era och internationellt sedan 1935, innan var landet känt för västvärlden som Persien. Både Iran och Persien används omväxlande i kulturella sammanhang, medan Iran är det namn som används officiellt i politiska sammanhang...

          
P30Carl
Popularitet (1 vote)

Sveriges ambassads landfakta om Iran. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

          
Popularitet (2 votes)

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

ANNONS

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.