Bild:
M

Dominica idag

Antal invånare: 67 675 (2011)
Huvudstad: Roseau

Befolkning

Majoriteten av Dominicas befolkning härstammar från afrikanska slavar. En mindre del är av blandat europeiskt och afrikanskt ursprung. I landet finns också en liten minoritet av vita (3 000-7 000 personer), varav många har sina rötter i Mellanöstern

.

Religion

Majoriteten av befolkningen är katoliker, vilket är ett arv från tiden som fransk koloni. På senare år har protestantiska kyrkor vunnit ökat inflytande. Stora samfund är sjundedagsadventister och metodister.

Politiskt system

Dominica är en republik. Presidenten är statsöverhuvud och utses av parlamentet för en femårsperiod. Den verkställande makten ligger formellt hos presidenten men utövas i praktiken av regeringen, som ansvarar inför parlamentet.

Aktuell politik

Inför parlamentsvalet våren 2005 kunde den sittande regeringen från Arbetarpartiet peka på en ekonomisk tillväxt för första gången på flera år. Arbetarpartiet gick framåt i valet och vann egen majoritet med 12 av de 21 platserna i parlamentet. Förenade arbetarpartiet fick 8 mandat. En oberoende ledamot med nära band till regeringspartiet valdes också in i parlamentet. Frihetspartiet, som satt i regeringsställning 1980-1995, lyckades inte vinna någon plats alls. Förenade arbetarpartiet hävdade att oegentligheter hade förekommit i tre valkretsar men förlorade i en rättslig prövning.

Utrikespolitik och försvar

Dominica har goda förbindelser med USA och Europa och är en del av Samväldet som består av Storbritannien och forna brittiska kolonier. Landet åtnjuter handelsförmåner på både den amerikanska och europeiska marknaden. Dominica deltar i det västindiska säkerhetssamarbetet Regional Security System, som delvis finansieras av USA. Dominica stöder också USAs arbete för att stävja den växande knarksmugglingen från Latinamerika genom Västindien till USA och Europa. Amerikanska militären och kustbevakningen har till exempel rätt att ingripa mot smugglare på Dominicas territorialvatten.

Ekonomi

Inget annat land i Västindien är så beroende av bananindustrin som Dominica. Regeringens försök att utveckla andra näringsgrenar har gått trögt. Sedan en längre tid befinner sig bananindustrin i kris. Produktionen har fallit kraftigt till följd av sjunkande priser och ökad konkurrens på världsmarknaden. Under en tioårsperiod fram till 2003 minskade de årliga inkomsterna från bananexporten drastiskt från drygt 30 till knappt 5 miljoner amerikanska dollar.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Dominicas geografi.

Utrikeshandel

Bananer är den viktigaste exportvaran. Bananerna säljs till USA och EU och har gynnats av Caribbean Basin Initiative respektive Cotonou-avtalet som ersatt Lomé-avtalet. Efter en lång tvist med USA och bananodlarna i Latinamerika har EU emellertid tvingats att fram till 2006 avveckla de regler som gynnar bananimporten från EU-ländernas forna kolonier i bland annat Västindien. Tidigare garanterades Dominica en viss export till EU.

Besök Landguiden och läs mer om Dominica.
Aktuell statistik – jämför Dominica med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 67 675 (2011)
Huvudstad: Roseau

Befolkning

Majoriteten av Dominicas befolkning härstammar från afrikanska slavar. En mindre del är av blandat europeiskt och afrikanskt ursprung. I landet finns också en liten minoritet av vita (3 000-7 000 personer), varav många har sina rötter i Mellanöstern

Uppdaterad: 19 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Dominica

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Dominica. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Dominica. Läs kortfattat om Dominicas historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Dominica ur olika perspektiv. Dominica, formellt Samväldet Dominica, är en republik inom Samväldet (före detta Brittiska samväldet) i Västindien och ligger mellan öarna Guadeloupe och Martinique...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Dominica. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Dominica. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Dominicas geografi ur olika perspektiv.