Bild:
M

Peru idag

Antal invånare: 29 399 817 (2011)
Huvudstad: Lima

Befolkning

Perus ursprungliga invånare minskade kraftigt i antal under och efter den spanska erövringen på 1500-talet (se Perus historia). Enligt osäkra uppgifter från 1990-talet skulle indianerna ändå utgöra den största folkgruppen, men många av dem identifierar sig med den näst största

gruppen, mestiserna, som i allmänhet är personer av blandad europeisk och indiansk härkomst.

Religion

Religionsfrihet råder, och 1980 skildes kyrkan från staten, men den katolska kyrkan gynnas bl a genom skatteförmåner och i skolundervisningen. Åtta peruaner av tio uppger sig vara romersk-katolska trosbekännare. I praktiken utövar omkring en tredjedel av dem en religion som är en blandning av element ur katolicismen och ritualer från traditionella indianska naturreligioner. Man håller sig väl med både Jungfru Maria, helgonen och prästerna i kyrkan samt med de beskyddande gudarna i naturen, till vilka man offrar sprit, kokablad och majs.

Politiskt system

Författningen från 1979 sattes ur spel när Alberto Fujimori var president på 1990-talet. Den nya grundlagen från 1993 ger presidenten en ännu starkare ställning än tidigare. Presidenten fick bland annat ökade möjligheter att stoppa lagförslag och att upplösa parlamentet. Efter Fujimoris fall 2000 tillkom dock en regel som hindrar den sittande presidenten från att omväljas direkt.

Aktuell politik

Peru fick sommaren 2011 en ny president, den vänsterorienterade Ollanta Humala. Han övertog presidentposten efter Alan García vars popularitet sjunkit kraftigt sedan han kom till makten 2006. Garcías regering hade flera gånger ombildats, bland annat till följd av en omfattande mutskandal, och hans försök att överlåta mark ägd av indianer till utländska investerare hade orsakat våldsamma protester runt om i landet.

Utrikespolitik och försvar

Efter president Alberto Fujimoris fall år 2000 har Perus relationer till omvärlden varit goda, även om gamla konflikter med ett par grannländer lever kvar.

Ekonomi

Perus ekonomi har länge varit stark men fattigdomen är utbredd. Goda exportinkomster från bl a en storskalig gruvindustri och ett omfattande fiske gynnar främst en mindre del av samhället medan befolkningen i bergen och städernas slumområden ofta lever i självhushåll och i den stora informella ("svarta") sektorn.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Perus geografi.

Utrikeshandel

Perus utrikeshandel är känslig för skiftande världsmarknadspriser, eftersom större delen av exportinkomsterna kommer från råvaror och halvfabrikat. Under 1990-talet införde Peru en frihandelsvänlig politik, och billigare importvaror utmanade många peruanska företag.

Besök Landguiden och läs mer om Peru.
Aktuell statistik – jämför Peru med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 29 399 817 (2011)
Huvudstad: Lima

Befolkning

Perus ursprungliga invånare minskade kraftigt i antal under och efter den spanska erövringen på 1500-talet (se Perus historia). Enligt osäkra uppgifter från 1990-talet skulle indianerna ändå utgöra den största folkgruppen, men många av dem identifierar sig med den näst största

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Peru

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Peru. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Peru ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Peru ur olika perspektiv. Peru, formellt Republiken Peru, är en stat i västra Sydamerika vid Stilla havet. Landet gränsar till Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia och Ecuador. På gränsen mot Bolivia finns Titicacasjön, världens högst belägna, farbara sjö och i landet finns Amazonflodens källa...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Peru. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Perus geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Perus historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.