Bild:
M

Afghanistan idag

Antal invånare: 30 551 674 (2013)
Huvudstad: Kabul

Befolkning

Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning. Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna.

Religion

Strängt taget alla afghaner är muslimer och de flesta tillhör islams huvudfåra sunni. Närmare en femtedel är shiiter (shiamuslimer). Det finns också mycket små grupper hinduer och sikher.

Politiskt system

Afghanistan styrs av en president med stor makt. Politiska partier får inte ställa upp med kandidater i de allmänna valen, vilket gör parlamentet splittrat och ganska kraftlöst. Knappt några partier driver sakfrågor enligt europeisk tradition; ledarnas auktoritet och rikedom är viktigare än ideologi.

Aktuell politik

Talibanernas ovilja att utlämna Usama bin Ladin efter terrordåden den 11 september 2001 ledde till USAs invasion av Afghanistan i oktober samma år. Talibanerna drevs bort från makten och en västvänlig regim tillsattes. Men optimismen om att det snart skulle bli fred och demokrati i landet kom på skam. Talibanerna slog snart tillbaka, starka nog att hålla välutrustade Nato stången.

Utrikespolitik och försvar

Afghanistans geografiska läge har i alla tider tvingat dess ledare att gå balansgång mellan främmande makters krav och ambitioner. I modern tid har relationerna till Sovjetunionen, USA och inte minst grannen Pakistan varit avgörande för utvecklingen i landet.

Ekonomi

Den afghanska ekonomin är starkt beroende av jordbruket, som sysselsätter 60-80 procent av den arbetsföra befolkningen och tidigare svarade för nästan hälften av exportinkomsterna samt mer än halva bruttonationalprodukten (BNP). Men de officiella siffrorna ger inte hela bilden. En stor del av landets ekonomi baseras på opiumodling, heroinhandel och smuggling.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Afghanistans geografi.

Utrikeshandel

Afghanistan har ett kroniskt underskott i handelsbalansen; sedan 1980-talet har landet ständigt importerat mycket mer än det förmått att exportera.

Besök Landguiden och läs mer om Afghanistan.
Aktuell statistik – jämför Afghanistan med andra länder.
Konflikter : Afghanistan

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 30 551 674 (2013)
Huvudstad: Kabul

Befolkning

Under historiens lopp har Afghanistan genomkorsats av folkvandringar och invaderande krigshärar, vilket har satt spår i befolkningens sammansättning. Dåliga kommunikationer har bidragit till att ge olika delar av landet särpräglade etniska och kulturella drag. Den största och av tradition politiskt dominerande folkgruppen är pashtunerna.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Afghanistan

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Afghanistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om konflikter som berör Afghanistan. Du hittar också lite historia och aktuell samhällfakta om landet.

Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om konflikten i Afghanistan. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

Finska utrikesministeriets faktasida om Afghanistan där du också hittar aktuella artiklar som berör landet. Till sin areal är Afghanistan ungefär dubbelt så stort som Finland. Landet är till största delen täckt av bergområden och beläget i Centralasien...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats hittar du ett faktahäfte i pdf-format (79 sid) som handlar om hur krig och väpnade konflikter påverkar miljön. Krig innebär katastrofala konsekvenser för människor, men får också effekter på miljön...

Spara som favorit
          

Artikel på Globalis webbsida där du kan läsa om Al-Qaida. Terroristgruppen Al-Qaida har blivit en viktig symbol för militanta muslimer i många länder. Gruppen har som målsättning att etablera ett religiöst styre i den muslimska världen. Det har medfört en långvarig och blodig konflikt med värdens enda kvarvarande stormakt, USA...

Spara som favorit
          

På Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens webbsida hittar du ett faktablad (2 sid i pdf-format) om konflikten i Afghanistan.

Spara som favorit
          

I tidningen Fokus hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre reportage med anknytning till Afghanistan. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Afghanistan ur olika perspektiv. Här berättas också om landets konfliktfyllda nutidshistoria. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Afghanistan ur olika perspektiv. Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan är en stat i södra Asien. Afghanistan räknas till Centralasien...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Afghanistan. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Asien. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de asiatiska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om Afghanistans brokiga historia. Med sitt läge i korsningen mellan viktiga handelsvägar har Afghanistan i årtusenden stått i centrum för världspolitiken...

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Afghanistans geografi ur olika perspektiv.

Få en helhetsbild av Afghanistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Relaterade taggar