Bild:
M

Maldiverna idag

Antal invånare: 345 023 (2013)
Huvudstad: Malé

Befolkning

Maldivierna har blandat ursprung och härstammar främst från sydindier, singaleser och araber. Befolkningen är ung, men den tidigare snabba befolkningstillväxten har avtagit. Utöver de drygt 300 000 maldivierna finns upp till 80 000 gästarbetare i landet.

Religion

Den sunnitiska riktningen inom islam är statsreligion i Maldiverna. För att få medborgarskap i landet måste man vara muslim. Utlänningar tillåts utöva en annan religion, men endast i privata sammanhang.

Politiskt system

Maldiverna är en republik där presidenten och parlamentet väljs direkt av folket vart femte år. Författningen garanterar grundläggande fri- och rättigheter, om de inte strider mot islam. Maumoon Abdul Gayooms presidentperiod 1978-2008 präglades av politiskt förtryck. Sedan 2004 har en snabb demokratisering skett. Muslimsk sharialag gäller i familjerättsliga frågor.

Aktuell politik

Sedan Maldiverna infört flerpartisystem valdes i oktober 2008 demokratiaktivisten Mohamed Nashid till ny president. Därmed bröts den tidigare diktatorn Maumoon Abdul Gayooms 30-åriga maktinnehav av en av hans skarpaste kritiker. Våren 2009 blev dock Gayooms parti störst i parlamentet, vilket snart bidrog till ett dödläge i den unga demokratin. I februari 2012 lämnade Nashid presidentämbetet under oklara förhållanden och i november 2013 segrade Gayooms halvbror Abdulla Yamin i ett omstritt presidentval.

Utrikespolitik och försvar

Maldiverna driver en alliansfri utrikespolitik och är särskilt angeläget om ett gott förhållande till de närmaste grannländerna Indien och Sri Lanka. Regeringen har aktivt drivit klimatfrågorna i internationella sammanhang. De frågorna är viktiga för låglänta önationer som Maldiverna som riskerar att helt hamna under vatten om havsnivån stiger till följd av klimatförändringar.

Ekonomi

Ryggraden i Maldivernas ekonomi är turistnäringen och fisket. Båda sektorerna expanderade kraftigt under 1980- och 1990-talen och har bidragit till god tillväxt under lång tid. Maldiverna har framgångsrikt marknadsfört sina oförstörda sandstränder på små korallöar med laguner och utmärkta dykmöjligheter. Fiskenäringen är landets näst viktigaste källa till utländskt kapital, efter turismen. Utöver det moderna kommersiella fisket bedrivs även fiske för husbehov, den viktigaste försörjningsmöjligheten för de flesta maldivier.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Maldivernas geografi.

Utrikeshandel

Maldivernas export består främst av fiskprodukter. Olja och livsmedel är viktiga importvaror. Även industri- och kapitalvaror måste köpas från utlandet. Handelsbalansen är negativ; importen är betydligt större än exporten.

Besök Landguiden och läs mer om Maldiverna.
Aktuell statistik – jämför Maldiverna med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 345 023 (2013)
Huvudstad: Malé

Befolkning

Maldivierna har blandat ursprung och härstammar främst från sydindier, singaleser och araber. Befolkningen är ung, men den tidigare snabba befolkningstillväxten har avtagit. Utöver de drygt 300 000 maldivierna finns upp till 80 000 gästarbetare i landet.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Maldiverna

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Maldiverna. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Maldiverna ur olika perspektiv. Maldiverna, formellt Republiken Maldiverna, är en östat i norra Indiska oceanen som består av 26 atoller med 1 192 öar varav 200 är bebodda, tillsammans befolkade av cirka 300 000 invånare...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Få en överblick av Maldivernas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Fördjupa dig i Maldivernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.