Bild:
M

Nepal idag

Antal invånare: 27 797 457 (2013)
Huvudstad: Katmandu

Befolkning

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Religion

Nepal var fram till och med 2006 officiellt en hinduisk stat, den enda i världen. Nu är det en sekulär (icke-religiös) nation men fyra av fem nepaleser räknar sig som hinduer.

Politiskt system

Det tidigare kungadömet Nepal förvandlades till en republik 2008. Beslutet fattades av en konstituerande församling som hade i uppgift att skriva en ny författning. Men det arbetet har dragit ut på tiden på grund av starka politiska motsättningar och oenighet om hur det nya statsskicket ska utformas. Sedan en ny konstituerande församling valts 2013 leds landet av en koalitionsregering dominerad av mittenpartiet Nepalesiska kongressen.

Aktuell politik

Sju år efter det att ett fredsavtal slutits som satte punkt för inbördeskriget gick nepaleserna i november 2013 till val för att på nytt utse en konstituerande församling, med uppgift att skriva en ny författning. Det hade då gått över fem år sedan det första valet hölls, och över tre år sedan en ny författning skulle ha presenterats. Valet blev ett nederlag för maoisterna som tidigare varit största parti. En ny koalitionsregering bildades med Nepalesiska kongressen (NC) och marxistleninisterna i UML i spetsen.

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken präglas av en balansgång mellan Kina och Indien. Störst är beroendet av Indien som omsluter Nepal på tre sidor. Utbytet är stort mellan länderna och merparten av Nepals handel och kontakter med övriga omvärlden går via grannlandet. Men relationerna är periodvis ansträngda; Nepal har ständigt försökt att hävda sitt politiska och ekonomiska oberoende.

Ekonomi

Nepal är ett av världens fattigaste länder; Världsbanken placerar det på mellan 15:e och 20:e plats från botten. Ändå har andelen invånare som lever i absolut fattigdom minskat på senare år. Det beror till största delen på det kraftigt ökade inflödet av pengar från utlandsarbetande nepaleser. Dessa försändelser stod 2013 för en dryg fjärdedel av landets ekonomi.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nepals geografi.

Utrikeshandel

Nästan alla kapitalvaror importeras. Detta, tillsammans med det starka beroendet av importerad olja för att täcka energibehovet, ger Nepal ett kroniskt underskott i handelsbalansen.

Besök Landguiden och läs mer om Nepal.
Aktuell statistik – jämför Nepal med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 27 797 457 (2013)
Huvudstad: Katmandu

Befolkning

Nepals cirka 30 miljoner invånare utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet. Ibland överlappar identiteterna varandra, vilket bidrar till vitt skilda uppfattningar om hur många folkslag det finns.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Nepal

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nepal. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Helsingborgsdialogens hemsida hittar du artiklar och annat material med information om Nepal. Materialet handlar bl.a. om rättvisa, solidaritet, sexhandel (trafficking) och utnyttjande av barn och kvinnor. Helsingborgsdialogen är ett projekt mellan ABF och Socialdemokraterna i Helsingborg.

Spara som favorit
          

Artikel på finska utrikesministeriets webbsida där du kan läsa om det tio år långa inbördeskriget i Nepal och dess slut.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På finska utrikesministeriets webbsida hittar du aktuella landfakta och rapporter om utvecklingen i Etiopien, Kenya, Moçambique, Zambia, Tanzania, Nicaragua, Nepal och Vietnam.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Nepal ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Asien. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de asiatiska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Få en överblick av Nepals historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Fördjupa dig i Nepals geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.