Bild:
M

Surinam idag

Antal invånare: 529 419 (2011)
Huvudstad: Paramaribo

Befolkning

Surinams befolkning är nästan helt samlad i kustregionen, där de flesta bor i eller kring huvudstaden Paramaribo. Inlandet är mycket glest befolkat

.
 

Religion

Närmare halva befolkningen räknas som kristna, med något fler protestanter än katoliker. Den största protestantiska gruppen är nederländska kyrkor med kalvinistisk inriktning. Hinduerna utgör en femtedel av Surinams befolkning, muslimerna en dryg tiondel, varav merparten javaneser. Vidare utövas indianska och afroindianska religioner, som då maruner med ritualen winti tillber sina förfäder. I Surinam finns också små grupper av judar, buddister och andra religiösa minoriteter.

Politiskt system

Författningen från 1987 ger presidenten en stark ställning. Presidenten är både stats- och regeringschef samt överbefälhavare. Presidenten utser också medlemmarna i regeringen.

Aktuell politik

Den tidigare kuppmakaren och militärdiktatorn Desi Bouterse återkom till makten i Surinam 2010. Hans parti NDP vann parlamentsvalet efter tio år i opposition, och den nybildade nationalförsamlingen utsåg därefter Bouterse till landets nya president. Han valdes trots att åtal väckts mot honom för en massaker på 1980-talet.

Utrikespolitik och försvar

Banden är starka till den gamla kolonialmakten Nederländerna. Men förhållandet har ofta varit spänt på grund av bristfällig demokrati i Surinam. När den förre diktatorn Désiré Bouterse återkom till makten 2010 försämrades relationerna på nytt.

Ekonomi

Surinams ekonomi domineras av bauxitindustrin. Bauxit är råvara för aluminium som står för mer än halva exporten. Guld är också en viktig tillgång.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Surinams geografi.

Utrikeshandel

Surinams export domineras av aluminium som ensamt står för två tredjedelar av exporten. Råvaran är bauxit, men obearbetad bauxit exporteras knappast alls längre. Guldexporten som tidigare knappt gjort avtryck i statistiken ökade kraftigt 2004 och uppgick till nästan en fjärdedel av all export. Det berodde dels på en liberalisering av guldhandeln (vilket minskade den illegala handeln) samt att guld för första gången började brytas i stor skala, i Rosebel-gruvan åtta mil söder om Paramaribo. Guldutvinning väntades öka kraftigt under några år för att sedan snabbt avta; fyndigheten i Rosabel beräknas räcka i omkring tio år.

Besök Landguiden och läs mer om Surinam.
Aktuell statistik – jämför Surinam med andra länder.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 529 419 (2011)
Huvudstad: Paramaribo

Befolkning

Surinams befolkning är nästan helt samlad i kustregionen, där de flesta bor i eller kring huvudstaden Paramaribo. Inlandet är mycket glest befolkat

Uppdaterad: 19 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Surinam

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Surinam. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Surinam. Läs kortfattat om Surinams historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Surinam ur olika perspektiv. Surinam, formellt Republiken Surinam, är en stat i norra Sydamerika vid Atlanten...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. Misssa heller inte Teacher On Demands instruktionsfilm till Gapminder World.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Surinam. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Surinam. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Surinams geografi ur olika perspektiv.