Bild:
M

Oman idag

Antal invånare: 3 632 444 (2013)
Huvudstad: Musqat

Befolkning

Av Omans medborgare är merparten araber, indelade i olika klaner. Av dessa är omkring fem procent nomader. Bergsbefolkningen i provinsen Dhofar i söder liknar till utseende och levnadssätt invånarna på Afrikas horn och har andra modersmål än arabiska. I städerna längs kusten lever sedan århundraden tillbaka andra mindre folkgrupper, framför allt perser, balucher (från Pakistan och Indien) och afrikaner.

Religion

De flesta invånarna i Oman är muslimer. En stor majoritet av dessa bekänner sig till ibadismen, en islamisk inriktning som uppstod på 600-talet. Speciellt för ibaditisk islam är dess demokratiska grunddrag - den förespråkar till exempel att imamen (den andlige ledaren) ska väljas av församlingen - och den präglas av stor tolerans och fredlighet.

Politiskt system

I Oman är så gott som all makt samlad hos den styrande sultanen, som sedan mitten av 1700-talet hämtas ur släkten Al Said. Det finns visserligen ett parlament, där allmänna val hålls till underhuset medan medlemmarna i överhuset tillsätts av sultanen, men parlamentet har bara en rådgivande funktion. Det finns inga politiska partier.

Aktuell politik

Sultan Qabous bin Said har styrt Oman enväldigt sedan 1970 då han avsatte sin far i en palatskupp. Han har strävat efter att modernisera, men knappast demokratisera det omanska samhället, även om vissa steg har tagits i demokratisk riktning sedan 1990-talet. Protesterna under den arabiska våren nådde även Oman, men fick betydligt mindre genomslag än i andra delar av arabvärlden. Sultanen, som mötte proteserna med att tillgodose en del av kraven, har till synes förblivit relativt populär hos befolkningen.

Utrikespolitik och försvar

Oman för en oberoende utrikespolitik gentemot länderna i regionen kring Persiska viken. Sultan Qabus ibn Sa'id försöker upprätthålla goda relationer till samtliga grannländer. Denna balansgång har lett till en del irritation i området, inte minst från Iran och Irak.

Ekonomi

Sedan sultan Qabus ibn Sa'id kom till makten 1970 har Oman utvecklats från en fattig ökennation till en modern industristat och ett regionalt finans- och handelscentrum. Till största delen beror detta på landets goda oljeinkomster.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Omans geografi.

Utrikeshandel

Omans utrikeshandel domineras av olja och naturgas. Grönsaker och frukt, framför allt dadlar, liksom fisk och skaldjur har också viss betydelse som exportprodukter. Importen består av transportutrustning, maskiner, fordon och livsmedel. Förenade arabemiraten, Japan, Iran, Thailand och Sydkorea samt i allt större utsträckning Kina och Indien är viktiga handelspartner, liksom USA och även Storbritannien. Ett bilateralt frihandelsavtal mellan USA och Oman trädde i kraft 2009.

Besök Landguiden och läs mer om Oman.
Aktuell statistik – jämför Oman med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 3 632 444 (2013)
Huvudstad: Musqat

Befolkning

Av Omans medborgare är merparten araber, indelade i olika klaner. Av dessa är omkring fem procent nomader. Bergsbefolkningen i provinsen Dhofar i söder liknar till utseende och levnadssätt invånarna på Afrikas horn och har andra modersmål än arabiska. I städerna längs kusten lever sedan århundraden tillbaka andra mindre folkgrupper, framför allt perser, balucher (från Pakistan och Indien) och afrikaner.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Oman

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Oman. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Oman ur olika perspektiv. Oman, formellt Sultanatet Oman, är ett sultanat beläget i det östra hörnet av den Arabiska halvön. Huvudstaden är Muskat som också är landets största stad och dess viktigaste hamnstad...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Oman. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Omans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Historia om Oman. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.