Medeltidens muslimska värld
Muslim som ropar ut en bön från toppen av en minaret. Målning av Jean-Léon Gérôme (1824-1904).

Medeltidens muslimska värld

Muhammed grundar islam

I början av 600-talet grundade profeten Muhammed en ny tro som baserades på judendomens och kristendomens läror. Den nya religionen fick namnet islam som betyder underkastelse inför Gud. Muhammed växte upp i Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) där han också mottog sina gudomliga uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel. Med hjälp av den nya läran lyckades Muhammed snart ena de splittrade stammarna på den Arabiska halvön. I och med det hade ett arabiskt rike uppstått som senare skulle växa åt alla håll till ett av de största imperier som världen hade skådat.

Muslimska erövringar skapar ett världsvälde

Efter Muhammeds död tog hans efterträdare (kaliferna) över ledningen för islam. Kaliferna tillhörde den s.k. umayyadiska dynastin och förde många erövringskrig.

SO-rummet.se

Ett världsvälde började nu ta form med Damaskus i Syrien som huvudstad och islam som den enande faktorn.

På 750-talet, drygt hundra år efter Muhammeds död, sträckte sig det muslimska väldet ända från Spanien och Portugal i väster, bort till floden Indus i öster (se karta).

Genom de muslimska erövringarna blev arabiska ett officiellt språk. Anledningen till det var att den heliga Koranen var skriven på arabiska och inte fick översättas till något annat språk.

Islams storhetstid

På 750-talet övertogs ledningen för islam av abbasiderna och huvudstaden flyttades från Damaskus till Bagdad i nuvarande Irak. Det abbasidiska riket varade i femhundra år.

Den senare delen av perioden präglades av fientliga invasioner och krig. Först mot de fanatiska korsfarararméerna och därefter mot de väldrillade mongoliska styrkorna. Under mongolernas invasion 1258 erövrades och förstördes Bagdad varefter det abbasidiska riket gick under. De femhundra åren under den abbasidiska ledningen brukar ofta ses som islams storhetstid.

"Bön i en moské i Kairo", del av en målning gjord av Jean-Léon Gérôme (1824-1904).

Arabiskt vetande har genom tiderna haft stor influens på resten av världen. Under 700- och 800-talen översattes mängder av skrifter från antikens Grekland till arabiska. Många betydelsefulla antika böcker kom på så sätt att bevaras till eftervärlden. Arabiska vetenskapsmän gjorde också stora framsteg inom medicin, astronomi och matematik.

Araberna var ofta toleranta härskare och uppträde skonsamt mot de erövrade områdena och tillät i praktiken religionsfrihet. De som inte var muslimer fick istället betala en extra skatt. Muslimerna kunde därför införliva de nyligen erövrade områdena ganska snabbt i sitt välde.

Det islamska världsväldet har genom århundradena bytt ägare flera gånger och ofta varit splittrat i olika delar under olika härskare. Men erövrarna har alltid övertagit arabernas religion, islam.

Uppgifter och frågor

  1. Varför är arabiskan islams heliga språk och varför pratar man idag arabiska i stora delar av Nordafrika och Mellanöstern?
     
  2. Perioden mellan 750-1258 kallas ofta för islams storhetstid. Ge exempel på arabisk kultur och vetenskap som motiverar detta.
     
  3. Mellanöstern har erövrats och bytt ägare flera gånger under historiens gång sedan Muhammeds dagar. Men de efterföljande härskarna har haft en viktig sak gemensamt, vad tror du?

Muhammed grundar islam

I början av 600-talet grundade profeten Muhammed en ny tro som baserades på judendomens och kristendomens läror. Den nya religionen fick namnet islam som betyder underkastelse inför Gud. Muhammed växte upp i Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) där han också mottog sina gudomliga uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel. Med hjälp av den nya läran lyckades Muhammed snart ena de splittrade

30 oktober 2014

ANNONS

Artiklar om Medeltidens muslimska värld

Per G Andreen
2014-10-12
Arabernas bidrag till mänsklighetens kulturhistoria är imponerande, men härstammar så gott som uteslutande från kalifatets tid (632-1258). Skapelserna från denna kulturella storhetstid inom...
Per G Andreen
2014-10-10
En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska...
Hans Thorbjörnsson
2014-04-01
Slaveri och slavhandel har förekommit i Nordafrika åtminstone sedan vår tideräknings början. Rika romare köpte slavar som längs Nilen fördes norrut från Sudan. Men några skriftliga redogörelser...

Webbsidor om Medeltidens muslimska värld (43 st)

Sortera efter:
          
Popularitet (2 votes)

Pedagogisk genomgång (13:40 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp allmänna fakta om islam och dess historia där mest fokus läggs på historien om profeten Muhammed.

          
SO-rummet.se
Popularitet (1 vote)

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om den arabiska erövringen under 600-talet.

          
Popularitet (1 vote)

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa om hur den muslimska civilisationen förvaltade och förädlade lärdomsarvet från antiken. Enligt en vanlig fördom motarbetas upplysning och förnuft inom islam...

          
Popularitet (1 vote)

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa om muslimsk vetenskap och kultur under medeltiden. Från slutet av 600-talet fram till början av 1400-talet blomstrade den muslimska vetenskapen och kulturen. En ny bok placerar den muslimska civilisationens centrum öster om Bagdad, i vad som i dag är länder som Iran, Afghanistan och Uzbekistan...

          
Popularitet (2 votes)

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Sara Griberg om Spaniens kanske mest kända historiska kungapar - Ferdinand och Isabella. När de blivande regenterna Isabella av Kastilien och Ferdinand av Aragonien gifte sig 1469 lade de grunden till en stormakt. Tillsammans styrde de målmedvetet mot ett enat kristet rike. De besegrade de sista morerna och införde inkvisitionen...

          
Ghirlandajo
Popularitet (1 vote)

Artikel på den finlandssvenska skolsajten Vetamix där du kan läsa om mongolernas erövringar i Asien. Många av de små riken som mongolerna skapade antog islam som sin religion...

Medeltidens muslimska värld | Mongolerna
          
Popularitet (7 votes)

Kortfattad pedagogisk genomgång (3:25 min) där det berättas om islams tidiga spridning och splittring. Materialet presenteras av Studi.se.

          
Popularitet (1 vote)

Kort artikel i tidningen Populär Historia där Sören Wibeck berättar om islams framväxt och spridning under medeltiden samt resonerar lite om islams dominans i Mellanöstern.

          
Popularitet (2 votes)

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om islams uppkomst och de muslimska erövringarna som följde i den nya religionens fotspår. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

          
Popularitet (9 votes)

Presentation (12:55 min) där religionsläraren Björn Westerström reder ut begreppet "korståg" och berättar om korstågen under medeltiden. Här berättas om korstågens orsaker, första korståget, erövringen av Jerusalem, andra korståget, riddarordnar m.m.

          
Popularitet (5 votes)

Presentation (12:01 min) där religionsläraren Björn Westerström fortsätter att berätta om korstågen under medeltiden. Här berättas om olika typer av korsfarare, Saladin, tredje korståget och efterföljande korståg, korstågen ur ett muslimskt perspektiv samt om hur korstågsbegreppet används och utnyttjas idag.

          
Popularitet (7 votes)

Genomgång (10:49 min) där du ges en översikt av islam och dess historia. Filmen är gjord av Malin Steger och Annelie Pettersson som tillsammans driver sajten Religionsfröknarna.se.

          
Popularitet (1 vote)

Artikel  och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa om Mellanösterns medeltida idéhistoria och några av dess främsta tänkare. Den arabiska vetenskapen har ännu inte hämtat sig från nedgången som inleddes på 1200-talet. I en ny bok skildras nytänkarna från denna gyllene tid, då arabisk vetenskap blomstrade och utmärkte sig inom områden som geografi och matematik...

          
Popularitet (2 votes)

På UR Plays hemsida kan du se en föreläsning (74 min) av religionshistorikern Christer Hedin som berättar om islams kulturella och politiska utveckling genom historien.

          
Popularitet (17 votes)

Digital karta (film) som visar olika imperiers uppkomst och spridning genom historien. Fokus ligger på Mellanöstern och Medelhavsregionen.

          
Popularitet (2 votes)

Inlägg i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om användningen av slavsoldater, s.k. janitsjarer, inom det osmanska riket under slutet av medeltiden och början av nya tiden. Här kan du läsa om hur systemet var uppbyggt och  fungerade.

          
Popularitet (1 vote)

På Humanistportalen kan du läsa en essä av Mohammad Fazlhashemi som handlar om den islamiska civilisationens storhetstid då vetenskapliga traditioner, idéer inom politik, ekonomi, administration och andra typer av föreställningar korsade över tidigare gränser och befruktade varandra. Det muslimska rikets expansion på 600- och 700-talen e.Kr. ledde till en gynnsam ekonomisk utveckling och framväxten av en väl utvecklad civilisation. Den fungerade också som en viktig grund för utbyte av idéer...

          
Danieldnm
Popularitet (2 votes)

Läsarfråga med svar i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar kortfattat om relationen mellan kristna och muslimer under medeltiden. Jo, relationerna var ofta betydligt bättre än man i regel inbillar sig...

Medeltidens muslimska värld
          
Popularitet (1 vote)

Artikel i Wikipedia som skildrar en av historiens mest kända och avgörande drabbningar - slaget vid Poitiers även kallat slaget vid Tours, en stad i nuvarande Frankrike. Striden utkämpades mellan styrkor under den frankiske ledaren Karl Martell och en muslimsk armé ledd av emir Abd ar-Rahman ibn Abd Allah. Frankerna besegrade den muslimska armén som därmed hindrades från att tränga längre norrut i Europa än till Spanien...

 

          
Popularitet (1 vote)

Essä i Tidningen Kulturen där du kan läsa om några storpolitiska händelser i Europas utkant under 1400- och 1500-talet. I utkanten av Västeuropa fanns flera stormakter som kunde konkurrera med de Europeiska kungadömena, framför allt de mäktiga mamlukerna i Egypten och det osmanska riket i mindre Asien...

ANNONS

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.