Flipped Classroom

Flipped Classroom eller "flippat klassrum" är en pedagogisk modell där läraren använder digitala verktyg och ger eleverna möjlighet att nå kunskap och inspiration genom webbaserade genomgångar istället för traditionella föreläsningar i klassrummet. Syftet är att eleverna på så vis ska vara förberedda när de kommer in i klassrummet och att läraren - istället för att ägna tiden åt en genomgång - kan lägga all tid på att ge eleverna mer individuell hjälp med frågor, fördjupning och så vidare. Modellen kallas också för det omvända klassrummet.

Ett vanligt sätt att flippa klassrummet är att spela in en genomgång på video och låta eleverna se den innan de kommer till lektionen.

Här nedan hittar du inspelade genomgångar av olika slag som kan relateras till Flipped Classroom-modellen.

Annons

Länkar om Flipped Classroom

Sortera efter:
          

Genomgång (10:44 min) där du ges en sammanfattning av Europas medeltid. Här behandlas kortfattat kristendomen, bysantiska riket, islam, korstågen, feodalismen, medeltidens kvinnor, handel, Hansan o.s.v.

Spara som favorit
          

Genomgång (18:37 min) som handlar om kvinnor i historien och när kvinnor fick rösträtt.  Fokus ligger på Storbritannien och Sverige.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om årstider och jordaxelns lutning.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:26 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om istiden på ett lättförståeligt sätt.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:05 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om de tre dimensionerna av hållbar utveckling - de sociala, ekonomiska och sociala dimensionerna.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:52 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg förklarar hur tidvatten fungerar.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:32 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om cykloner.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:42 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om humanismen med en betoning på humanismen inom vård och omsorg.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:53 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om Arne Naess och ekosofin

Spara som favorit
          

Genomgång (8:15 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om existentialismen. En lektion på en ganska översiktlig nivå för dig som läser religion 2, eller etik och livsfrågor. Även du som läser filsofi 1 kan titta på lektionen., men för dig som läser filosofi ger den bara en begränsad del av vad du ska kunna.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:08 min) där SO-läraren Fredrik Jansson beskriver befolkningsutvecklingen i ett land med hjälp av 4 olika faser. Man pratar också om en femte fas i framtiden.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:12 min) där SO-läraren Fredrik Jansson går igenom olika typer av regeringar.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) där SO-läraren Fredrik Jansson berättar om vilka uppgifter som riksdagen och regeringen har.

Spara som favorit
          

Genomgång (6:58 min) där NO-läraren Johan Karlsson förklarar varför det blåser ute.

Spara som favorit
          

 Genomgång (11:45 min) där SO-läraren Johan Karlsson förklarar hur en bank fungerar (i korta drag).

Spara som favorit
          

Genomgång (8:46 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar kortfattat om hur det ekonomiska kretsloppet fungerar.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:31 min) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och moral. Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinneslagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel.

Spara som favorit
          

Linus Björk (lärare) gör ett försök att hjälpa frånvarande elever att få ett grepp om hur man kan se på livet om man inte är religiös. Somliga är hinduer, andra är ateister. Här berättas bl.a. om ateism, agnosticism, humanism, existentialism och marxism.

Spara som favorit
          

Genomgång (2:26 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander går igenom massmedias fem uppgifter.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:21 min) där SO-läraren Kristofer Sjölander berättar om olika typer av aktörer i internationell politik.

Spara som favorit

Sidor