Bild:
M

Libanon idag

Antal invånare: 4 467 390 (2013)
Huvudstad: Beirut

Befolkning

Över 90 procent av befolkningen i Libanon brukar betecknas som araber även om invånarnas historiska ursprung är mycket blandat. Den icke-arabiska minoriteten utgörs främst av armenier, kurder, assyrier/syrianer, turkar och greker. Libaneserna identifierar sig inte främst som etniska araber utan religion, politisk tillhörighet och släktbakgrund avgör vilken “folkgrupp” de tillhör. Särskilt den religiösa tillhörigheten är viktig.

Religion

Religion i Libanon handlar om mycket mer än trosutövning. Religionstillhörigheten ligger som grund för en uppdelning av samhället där varje grupp har sin egen politiska kultur, samhörighet och ledare. Den styr de lagar som reglerar privatlivet, såsom förlovning, giftermål, skilsmässa, arv och adoption. Ett lagförslag om att tillåta borgerlig vigsel stoppades 1998, vilket innebär att libaneserna alltjämt måste gifta sig inom sin egen religion, konvertera eller gifta sig utomlands. Lagarna gäller oavsett om man praktiserar sin tro eller inte.

Politiskt system

I Libanon delas makten mellan de religiösa grupperna. Hälften av parlamentarikerna är kristna, hälften muslimer. Presidenten ska vara kristen maronit, premiärministern sunnimuslim och parlamentets talman shiamuslim. Tanken är att det ska ge en rättvis representation åt de olika religionerna. Men det har också ökat lojaliteten med den egna gruppen – och motsättningarna mellan de olika grupperna. Vid valen spelar personliga kontakter och familjeband en större roll än partiernas politik. Syrien har i många år styrt politiken i Libanon. Efter mordet på Rafiq al-Hariri 2005 ökade motsättningarna mellan Syrienkritiker och Syrienvänner. Konflikter och politiskt våld har bidragit till att de mänskliga rättigheterna ofta har hamnat på undantag.

Aktuell politik

Den politiska splittringen i Libanon har förstärkts av inbördeskriget i Syrien. Många av landets sunnimuslimer sympatiserar med rebellerna i Syrien medan shiamuslimska Hezbollah, som dominerat regeringen de senaste åren, stöder den syriska regimen.  I mars 2013 avgick premiärminister Najib Miqati och hela regeringen till följd av inre slitningar. Till ny regeringschef utsågs sunnimuslimen Tamam Salam som fick brett politiskt stöd.

Utrikespolitik och försvar

Före inbördeskriget 1975-1990, då de kristna grupperna dominerade politiken, försökte Libanon hålla sig neutralt i regionens konflikter samtidigt som relationerna till väst, särskilt Frankrike, var intima. Under kriget fick Syrien en allt starkare ställning och blev i praktiken en ockupationsmakt; inga viktiga beslut kunde fattas i Beirut utan att de först hade godkänts i Damaskus. Situationen ändrades åter radikalt 2005, när den syriska armén lämnade Libanon.

Ekonomi

Libanon har med sitt geografiska läge starka traditioner inom handel och är ett marknadsliberalt land med en utpräglad serviceekonomi – banker, finansinstitut, turism, transporter mm. Ett småskaligt jordbruk och tillverkning av cement är viktigaste näringar utanför tjänstesektorn.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Libanons geografi.

Utrikeshandel

Libanon är med sin utpräglade serviceekonomi starkt beroende av varuimport, vilken motsvarar omkring 40 procent av BNP. När priserna är höga är importen av olja och naturgas en stor utgift.

Besök Landguiden och läs mer om Libanon.
Aktuell statistik – jämför Libanon med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 4 467 390 (2013)
Huvudstad: Beirut

Befolkning

Över 90 procent av befolkningen i Libanon brukar betecknas som araber även om invånarnas historiska ursprung är mycket blandat. Den icke-arabiska minoriteten utgörs främst av armenier, kurder, assyrier/syrianer, turkar och greker. Libaneserna identifierar sig inte främst som etniska araber utan religion, politisk tillhörighet och släktbakgrund avgör vilken “folkgrupp” de tillhör. Särskilt den religiösa tillhörigheten är viktig.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Libanon

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Libanon. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Libanon. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Mellanöstern och Nordafrika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus hittar du en politisk analys av Libanon utifrån ett konfliktperspektiv med input från hans egna vistelse i landet. Området som utgör dagens Libanon låg under det Ottomanska Rikets styre i 400 år fram till slutet av första världskriget då det blev befriat av engelsmännen. Nationernas Förbund (FN:s föregångare) gav därefter Frankrike mandat att styra området som då tillhörde Syrien...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Beiruts historia. Beirut – »Österlandets Paris» – har haft flera guldåldrar. Alla har de slutat i förödelse. Senast det skedde var under libanesiska inbördeskriget, 1975-1991. Efter en blixtsnabb återuppbyggnad tror nu många på ännu en gyllene period. Men sker utvecklingen på bekostnad av historien?...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Libanon ur olika perspektiv. Här hittar du också en artikel som tar upp hur Palestinakonflikten har påverkat utvecklingen i Libanon. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Libanon ur olika perspektiv. Libanon, formellt Republiken Libanon, är en stat i Mellanöstern vid östra medelhavskusten. Landet gränsar till Syrien och Israel. Huvudstaden är Beirut...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Libanon. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia som handlar om kriget i Libanon 2006 som var en militär konflikt mellan Israel och libanesiska Hizbollah...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om inbördeskriget i Libanon som varade mellan 1975-1990.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Mellanöstern som består av artiklar skrivna av Ekots utrikesreportrar. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella i Mellanösterns länder.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Libanons geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Få en helhetsbild av Libanons historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.