Kompletterande undervisningsmaterial om samisk kultur och historia

av:
Samiskt informationscentrum
målgrupp: Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Vill du som lärare undervisa om samer? Här finns i så fall några hjälpmedel som hjälper dig att stärka och lyfta fram skolundervisningen om samerna, Sveriges enda urfolk.

Här kan du som lärare hitta kompletterande lektionsmaterial till din skolklass. Detta lektionsmaterial har utgångspunkt ur det samiska språket, kulturen och historien.

Syftet med undervisningsmaterialet är att öka nyfikenheten och att lära skoleleverna mer om samerna, Sveriges urfolk.

Historieundervisningen idag innefattar oftast bara det som hänt storsamhället, där inget om den samiska historien näms, trots att det också har stor vikt i hur Sverige har utvecklats. Det här undervisningsmaterialet innehåller bland annat ett dokument som gör det lättare att inkludera den samiska historien i den generella skolundervisningen idag.

Här hittar du allt material om Samisk kultur och historia

Här kan du ladda ner Samisk historia - elevunderlag

Materialet är utarbetat av Elena Walkeapää under sommaren 2015, med hjälp av Ylva Jannok Nutti och Per-Martin Israelsson, sydsamiska samt Nils-Olof Sortelius, lulesamiska.

Hemsida:
Publicerad: 16 augusti 2015

Liknande lärarmaterial 36 st

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
av:
Sveriges riksdag
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenskt Näringsliv
av:
Svenska läkare mot kärnvapen
av:
Raoul Wallenberg Academy
av:
Sveriges Utbildningsradio (UR)
av:
Forum för levande historia
av:
Forum för levande historia
av:
Migrationsverket
av:
Forum för levande historia
av:
Forum för levande historia
av:
Forum för levande historia

Sidor