Antikens Persien
Mshamma
Persiska bågskyttar från det akemenidiska riket. Detalj av en relief från Dareios palats i Susa, ca 510 f.Kr.

Antikens Persien

Perserna skapade ett enormt imperium

Under antiken var det persiska riket en världsmakt. På 500-talet f.Kr började den persiska akemenidiska kungaätten utvidga sitt rike från kärnlandet i nuvarande Iran. Den ena staten efter den andra erövrades av den effektiva persiska krigsmakten. Med tiden hade ett gigantiskt rike skapats som sträckte sig från floden Indus i öster till Medelhavet i väster. Perserna hade därmed skapat världshistoriens dittills största imperium  (se karta).

Imperiets storlek gjorde det svårt att hålla samman

Det väldiga persiska riket var svårt att hålla samman eftersom det bestod av mängder av olika kulturer och folkslag. Riket hade inget gemensamt språk och dessutom existerade en uppsjö av olika religioner som försvårade sammanhållningen. Den politiska enigheten inom det akemenidiska riket var därför ständigt hotad och ifrågasatt. De underkuvade folken gjorde kontinuerligt uppror och politiska intriger och fejder förekom gång på gång inom den styrande dynastin.

Krigen mellan perserna och grekerna

Omkring 500 f.Kr gjorde några grekiska stadsstater, belägna vid Mindre Asiens västkust, uppror mot perserna. Upproret stöttades av Aten och några andra stadsstater från det grekiska fastlandet. Revolten slogs dock snabbt ned av perserna varefter perserkungen beslöt sig för att straffa Aten och de grekiska stadsstaterna. Perserna skulle därmed utvidga sitt territorium västerut och införliva Grekland i sitt stora välde. Kriget som följde mellan perserriket och de grekiska stadsstaterna har inom västerländsk historieforskning blivit känt som ”perserkrigen”. Efter att grekerna till slut besegrat perserna vid Marathon 490 f.Kr, Salamis 480 f.Kr och Plataiai 479 f.Kr lyckades Grekland bevara sin självständighet.

Alexander den store erövrar perserriket

Det enorma akemenidiska imperiet varade i nästan två hundra år. Men under 300-talet f.Kr inleddes en ekonomisk tillbakagång som försvagade riket. När sedan den makedoniske fältherren Alexander den store landsteg i Mindre Asien på 330-talet f.Kr lyckades han besegra perserna på bara några år. Den akemenidiska dynastin var därmed till ända.

Alexanders generaler delar upp det väldiga riket

Det persiska riket styrdes en period därefter av den seleukidiska dynastin som hade inrättats av en av Alexander den stores generaler. Det persiska rike som seleukiderna tog över var fortfarande mycket stort och svårt att hålla samman. Seleukidernas tid vid makten kom att präglas av oroligheter och inrikespolitiskt kaos. De iranska partherna kunde därför lägga under sig delar av Persien vid mitten av 200-talet f.Kr. Det seleukidiska riket existerade därefter vid sidan av partherriket i drygt hundra år tills det slutligen splittrades av inbördeskrig och erövrades av partherna och romarna.

Konflikter med romarriket

Parthernas välde var till en början ganska instabilt, men på 90-talet f.Kr sträckte sig deras rike från Iran i öster till floden Eufrat i väster, som också blev parthernas gräns mot det romerska riket (se karta). Därmed inleddes en maktkamp mellan romare och perser som kom att prägla Mellanösterns historia i över 600 år framåt.

Religionen ökar kontrollen av imperiet

På 220-talet e.Kr störtades partherna av sasaniderna. Sasaniderna lyckades skapa en stark centralmakt som gav bättre kontroll över riket. Ett av medlen för att öka sammanhållningen bland de splittrade lydländerna inom imperiet var religionen. Zoroastrismen blev därmed en förenande länk samtidigt som dess präster gavs makt och gjordes delaktiga i rikets förvaltningen. Det sasanidiska imperiet var mycket expansivt. Under dess storhetstid kom det att breda ut sig från nordvästra Indien i öster till trakterna runt östra Medelhavet i väster.

Araberna erövrar perserriket och inför islam

I början av 600-talet var det sasanidiska riket försvagat efter omfattande krig med det östromerska (bysantinska) riket. När sedan araberna inledde sin expansion utanför den arabiska halvön under slutet av 630-talet, gick det sasanidiska riket snart under. Sedan dess har Irans fortsatta historia varit starkt sammankopplad med islams historia.

Den persiska kulturens särart har bevarats genom århundradena

I persernas kärnland som utgörs av nuvarande Iran, har alltså flera perserriken existerat genom historiens gång. Ett utmärkande historiskt drag för Persien är att området lyckats behålla sin kulturella särart och sitt språk, till och med efter arabernas erövring av landet på 600-talet e.Kr.

Uppgifter och frågor

 1. Under 500-talet f.Kr utgjorde det akemenidiska riket världens största imperium. Nämn några orsaker till att riket var svårt att hålla samman.
   
 2. Berätta kortfattat om de s.k. perserkrigen.
   
 3. Vad hände med det persiska riket efter Alexander den stores framfart?
   
 4. På vilket utnyttjade sasaniderna sin religion (zoroastrismen) i sitt styre av imperiet?
   
 5. Gör en enkel sammanfattning av Persiens äldre historia på några rader.


Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995
Patrick Brunn, Bra Böckers världshistoria – Asien möter Europa, del 3, Bokförlaget Bra Böcker, 1983
Hugo Montgomery, Medelhavsvärldens historia till omkring 400 e.Kr., Almqvist & Wiksell, 1995

Text: Robert de Vries (red.)
Faktagranskad av: Fredrik Helander, museipedagog vid Medelhavsmuseet

Läs mer om

Kartor

Perserna skapade ett enormt imperium

Under antiken var det persiska riket en världsmakt. På 500-talet f.Kr började den persiska akemenidiska kungaätten utvidga sitt rike från kärnlandet i nuvarande Iran. Den ena staten efter den andra erövrades av den effektiva persiska krigsmakten. Med tiden hade ett gigantiskt rike skapats som sträckte sig från floden Indus i öster till Medelhavet i väster. Perserna hade därmed skapat världshistoriens dittills största imperium

21 oktober 2014

ANNONS

Webbsidor om Antikens Persien (15 st)

Sortera efter:
          
Popularitet (2 votes)

Artikel av Kent Eklind där du ges en alternativ bild av några av de händelser som sägs utgöra grunden för Europas historia. Hur antikens grekiska bosättningar spreds runt Svarta havet, Medelhavet och Egeiska havet beskrev Homeros i Iliaden. Det har vi alla kunnat inhämta på olika sätt. Mindre uppmärksammade är de folkvandringar som medförde en persisk dynastibildning, Akemeniderna. Där lades grunden för ett avgörande organisatoriskt framsteg - en centraliserad maktsfär...

          
Popularitet (3 votes)

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (ca 25 min) ur Vetenskapsradion Historia som bl.a. handlar om det avgörande slaget vid Thermoplye där en liten grekisk truppstyrka bestående av 300 spartaner och några tusen greker lyckades stoppa en enormt överlägsen persisk armé. Under det andra perserkriget, tio år efter slaget vid Marathon, kämpade grekerna vid Thermoplyae, Salamis och Plataea för sin frihet - en kamp som hade kunnat gå helt annorlunda, och i så fall omskapat Europas historia. Antikvetaren Allan Klynne och programledaren Tobias Svanelid guidar runt på de antika slagfälten. Programmet går att ladda ner (22 MB).

          
Popularitet (4 votes)

Radioprogram i P1 (ca 25 min) som handlar om det mytomspunna slaget vid Marathon som utkämpades för 2500 år sedan mellan det mäktiga persiska imperiet och statsstaten Aten. Vetenskapsradion Historia tar med antikvetaren Allan Klynne till platsen för att ta reda på vad som egentligen hände - och vem som faktiskt sprang det allra första Marathonloppet... Programledare är Tobias Svanelid. Programmet går att ladda ner (22 MB).

          
Popularitet (2 votes)

Animerad karta (ca 1:11 min) som visar de riken och imperier som styrt över Persien/Iran genom historien från 8000 f.Kr fram till vår tids Iran.

          
Popularitet (5 votes)

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om de grekisk-persiska krigen som var en serie konflikter mellan den grekiska världen och det persiska riket som påbörjades omkring 490 f.Kr. och varade till 449 f.Kr. Begreppet syftar vanligtvis på de två persiska invasionerna av det grekiska fastlandet år 490 f.Kr. och 480-479 f.Kr. Vid båda tillfällena lyckades de allierade grekerna besegra perserna...

          
Popularitet (17 votes)

Digital karta (film) som visar olika imperiers uppkomst och spridning genom historien. Fokus ligger på Mellanöstern och Medelhavsregionen.

          
NYPL
Popularitet (1 vote)

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om det Assyrien och Persien - två imperier som uppkom i Mellanöstern under antiken. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell och är avsedd att vara en lärresurs på Internet för bl.a. gymnasieskolans kurser i historia.

          
Piotrus
Popularitet (1 vote)

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du ges en översikt över antikens imperier och filosofins uppkomst. Vad är egentligen ett imperium och hur uppkommer de?

          
Jastrow
Popularitet (1 vote)

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om de olika persiska rikena som existerat genom historien. Här berättas om Akemenidernas rike (550–330 f.Kr.), det hellenistiska Persien (330–250 f.Kr.), Parterriket (250 f.Kr.–226 e.Kr.), Sasaniderriket (226–651) och mycket annat.

Imperier | Antikens Persien | Irans historia
          
Popularitet (1 vote)

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om forntidens Persien. Är du intresserad av historia så är webbsidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

          
mshamma
Popularitet (1 vote)

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om den persiska dynastin Akemeniderna (556 f.Kr. - 330 f.Kr.) ur olika perspektiv.

Imperier | Antikens Persien
          
Popularitet (2 votes)

På YouTube hittar du massor av filmklipp som handlar om teknik och ingenjörskonst i ett historiskt perspektiv. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

          
leekelleher
Popularitet (3 votes)

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om slaget vid Thermopyle 480 f.Kr. Slaget ägde rum tio år efter den grekiska segern i slaget vid Marathon, vid Thermopylepasset 15 mil nordväst om Aten. Det stod mellan det deliska förbundet under ledning av spartanerna och deras kung Leonidas, som stred mot det Persiska riket under ledning av storkonungen Xerxes I...

          
Popularitet (1 vote)

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om krig och slag i antikens Grekland. Är du intresserad av historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

          
Popularitet (2 votes)

Ashk Dahléns hemsida där du kan läsa om Akemeniderna och forntidens Persien. Det persiska akemeniderriket (556-330 f.Kr.) var historiens första världsvälde och dåtidens dominerande stormakt...

Imperier | Antikens Persien | Irans historia

ANNONS

Prenumerera på innehåll

Om SO-rummet

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till ämnestexter och SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.
 
SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna faktatexter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Läs om vilka som står bakom webbplatsen >>

Hur man använder SO-rummet

Webbplatsen innehåller massor med material och nästan sextusen länkar som är fördelade efter olika teman i hundratals kategorier, allt inom ramarna för de fyra SO-ämnena: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
 
Om du behöver hjälp med att hitta material eller orientera dig på webbplatsen så kan du läsa om hur man hittar på SO-rummet. Här finns all hjälp du behöver samt beskrivningar av webbplatsens funktioner och uppbyggnad.

 

Användning av material

För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). Vi tycker så klart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.

*För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.