Bild:
M

Irak idag

Antal invånare: 33 417 476 (2013)
Huvudstad: Bagdad

Befolkning

Iraks befolkning ökar snabbt och en stor andel av medborgarna är unga. Invånarna är ojämnt fördelade över landet. Tre fjärdedelar av befolkningen lever i det bördiga slättlandet längs floderna Eufrat och Tigris, och två av tre irakier bor i städer. Drygt tre fjärdedelar av invånarna är araber. Den största minoriteten är kurderna, som utgör närmare en femtedel av befolkningen.

Religion

Islam är sedan länge officiell religion i Irak, men har inte legat till grund för samhällsordningen som till exempel i grannlandet Iran. Landets författning från 2005 garanterar religionsfrihet. Irak är jämte Bahrain det enda arabland som har en övervägande shiamuslimsk befolkning (i Iran är majoritetsbefolkningen inte araber utan perser).

Politiskt system

Den USA-ledda invasionen av Irak 2003 betydde att landet i praktiken länge var ockuperat. Irakierna tilläts dock att gradvis bygga upp en ny, mer demokratisk statsapparat. En ny författning från 2005 syftar till att jämka samman oeniga folkgruppers olika intressen. Trots utbrett våld sedan 2003 har det politiska livet utvecklats, och konkurrerande partier får plats i breda samlingsregeringar. Rättsläget har förblivit osäkert och farligt för tiotusentals fängslade irakier, och rapporter om tortyr och andra övergrepp förekommer.

Aktuell politik

Irak fick en ny regering i slutet av 2010, ett år innan de sista amerikanska soldaterna skulle lämna landet. Regeringen domineras av Iraks största folkgrupp, de shiamuslimska araberna, men de flesta andra grupper är också representerade. Den spirande demokratin har stora brister, bland annat en utbredd korruption där även höga politiker berikar sig själva. Våldet har inte upphört, och det kan förvärras om inte ett antal konflikter blir lösta. En av de svåraste tvisterna gäller var gränsen ska gå till kurdernas oljerika region i norr.

Utrikespolitik och försvar

Fram till 2003, då Saddam Husseins regim störtades, var Irak internationellt isolerat och utsatt för FN-sanktioner. Även om flera stater hade gett Saddam sitt stöd under kriget mot Iran på 1980-talet väckte anfallet mot Kuwait 1990 avsky i nästan hela världen. Efter den USA-ledda invasionen våren 2003 hamnade Irak under amerikansk-brittisk kontroll. Först 7-8 år senare kunde landet åter föra en självständig utrikespolitik.

Ekonomi

Irak har världens tredje största oljetillgångar, efter Saudiarabien och Iran. Landet har även gott om mineraler och bördig mark. Befolkningen är relativt välutbildad – även om hundratusentals irakier med samhällsviktiga funktioner har flytt utomlands.

Utrikeshandel

Iraks utrikeshandel domineras av olja och oljebaserade produkter. Oljeexporten står för i stort sett alla landets inkomster i utländsk valuta. Irak har byggt upp en valutareserv som motsvarar mer än ett års importkostnader. De största posterna i importen utgörs av maskiner och fordon, bränsle, kemikalier och livsmedel.

Besök Landguiden och läs mer om Irak.
Aktuell statistik – jämför Irak med andra länder.
Konflikter : Irak
Konflikter : kurderna

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 33 417 476 (2013)
Huvudstad: Bagdad

Befolkning

Iraks befolkning ökar snabbt och en stor andel av medborgarna är unga. Invånarna är ojämnt fördelade över landet. Tre fjärdedelar av befolkningen lever i det bördiga slättlandet längs floderna Eufrat och Tigris, och två av tre irakier bor i städer. Drygt tre fjärdedelar av invånarna är araber. Den största minoriteten är kurderna, som utgör närmare en femtedel av befolkningen.

Uppdaterad: 24 januari 2015

Annons

Länkar om Fakta om Irak

Sortera efter:
          

Artikel på Filip Ericssons blogg "Världspolitik i fokus" där du kan läsa om den islamistiska terrorismen i Europa samt om Mellanösterns krig. De senaste åren har den islamistiska terrorismen vuxit oroande i kölvattnet av inbördeskrigen i Syrien och Irak. President George Bushs, och sedermera Obamas, krig mot terrorismen som påbörjades efter elfte september-attackerna har därmed visat sig högst kontraproduktivt. Denna artikel fokuserar på den ökande islamistiska terrorismen i Europa, USA och resten av världen, samt diskuterar dess orsaker och vilka lösningar som kan tänkas finnas...

Spara som favorit
          

Genomgång (9:10 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om IS. Här ges en kort beskrivning av vad IS, Islamiska staten, Daish är. Pratar också lite om vad de kommer ifrån.

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus kan du läsa en aktuell artikel konfliken i Irak. Irak är onekligen ett land med många bottnar och som väcker intresse vilken tidsperiod man än väljer att betrakta. Dess rika historia med Mesopotamien och Eufrat och Tigris, dess koloniala arv, diktaturen under Saddam Hussein, oljeekonomin, kriget med Iran, Kuwait-krisen och det följande kriget med världssamfundet och USA, är alla goda anledningar till observans...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Irak. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om kurderna.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Irak. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Mellanöstern och några av dess länder. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av aktuell information om kurderna och deras frihetskamp för Kurdistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om konflikten i Irak. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På finska utrikesministeriets webbsida kan du läsa om konflikten i Irak. Här berättas om bakgrunden till Irakkriget, händelseförloppet och följder.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

På Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats hittar du ett faktahäfte i pdf-format (79 sid) som handlar om hur krig och väpnade konflikter påverkar miljön. Krig innebär katastrofala konsekvenser för människor, men får också effekter på miljön...

Spara som favorit
          

Artikel på Globalis webbsida där du kan läsa om Al-Qaida. Terroristgruppen Al-Qaida har blivit en viktig symbol för militanta muslimer i många länder. Gruppen har som målsättning att etablera ett religiöst styre i den muslimska världen. Det har medfört en långvarig och blodig konflikt med värdens enda kvarvarande stormakt, USA...

Spara som favorit
          

Artikel på SR:s webbsida där du kan läsa om kurdernas situation och deras kamp för självständighet. Spänningen stiger längs den turkisk-irakiska gränsen. Men på bägge sidor om den bor ett och samma folk: kurderna. Det är den största folkgrupp på jordklotet som inte har en egen stat...

Spara som favorit
          

Artikel på Globalis webbsida där du kan läsa om konflikten om Kurdistan. Kurderna är den fjärde största folkgruppen i mellanöstern, men de har aldrig haft sin egen stat. Det geografiska området som kallas Kurdistan är delat mellan Iran, Irak och Turkiet...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Irak ur olika perspektiv. Här berättas bland annat om det senaste kriget i Irak och om konflikten med kurderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Irak ur olika perspektiv. Irak, formellt Republiken Irak, är en republik i Mellanöstern i sydvästra Asien. Området kallades för Mesopotamien under antiken, och betraktas allmänt som en av de första civilisationerna...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Irak. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Svenska Freds- och skiljedomsföreningens hemsida hittar du ett faktablad med konfliktanalys (2 sid) i pdf-format om Irakkonflikten. Här kan du läsa om bakgrunden till konflikten, dess senare utveckling och om tänkbara lösningar till konflikten.

Spara som favorit
          

På Peter Englunds webbsida kan du läsa en essä om spelet bakom USA:s invasion av Irak.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Geografi med fokus på Irak. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Iraks geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar