Bild:
M

Panama idag

Antal invånare: 3 571 185 (2011)
Huvudstad: Panama City

Befolkning

Majoriteten av befolkningen bor längs kanalen och i området kring huvudstaden Panama City. Många bor också på den västra delen av Stillahavskusten, medan den tredjedel av landet som ligger öster om kanalen är mycket glest befolkad

.

Religion

Författningen föreskriver religionsfrihet och den respekteras av statsmakten. Samtidigt erkänns katolicismen som landets dominerande religion. Protestanter är den näst största och snabbast växande gruppen. Svarta som härstammar från de västindiska öarna är mestadels protestanter, främst baptister, metodister eller anglikaner. Dessutom har nordamerikanska sekter bildat små samfund. Det finns också muslimer och en judisk minoritet. Indianerna håller delvis fast vid sina naturreligioner.

Politiskt system

Författningen som garanterar medborgerliga och politiska fri- och rättigheter är från 1976 men skrevs om genomgripande 1983. Flera ändringar har gjorts sedan dess; ett resultat är att man vid 2009 års val gick från två vicepresidenter till en, och från 78 till 71 lagstiftare.

Aktuell politik

Valet i maj 2009 förändrade den politiska scenen i Panama då segraren i presidentvalet, Ricardo Martinelli Berrocal, inte tillhörde något av de två partier som tidigare bytt av varandra vid makten. Martinelli var mångmiljonär och ägare av bland annat en snabbköpskedja. Han satsade stora belopp ur egen ficka i valrörelsen och vann många fattigas röster genom att anklaga den sittande regeringen för att ha gjort för lite för dem.

Utrikespolitik och försvar

Panamas utrikespolitik har sedan självständigheten 1903 präglats av Panamakanalens ekonomiska och strategiska betydelse samt av förhållandet till USA. Den 1 januari 2000 övertog Panama i enlighet med tidigare avtal kontrollen över kanalområdet. USA övergav då även sina militära anläggningar och tog hem de sista soldaterna. Amerikanerna har dock fortfarande rätt att ingripa om kanalens neutralitet hotas.

Ekonomi

Tjänstesektorn dominerar i hög grad Panamas ekonomi. Inkomsterna kommer framför allt från kanalen, frihandelszonen i Colón (den näst största i världen efter Hongkong), fartygsregistret och den internationella bankverksamheten. Bruttonationalprodukten (BNP) per person är högre än genomsnittet för regionen. Samtidigt är inkomstskillnaderna stora, eftersom handels- och tjänstesektorn skapar ganska få arbetstillfällen. Många panamaner arbetar inom industrin och jordbruket, där produktiviteten är lägre och inkomsterna små.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Panamas geografi.

Utrikeshandel

Panamas export består främst av jordbruksprodukter och livsmedel. De traditionellt största exportvarorna – bananer, socker och kaffe – har förlorat i betydelse. Bananerna som länge var den överlägset viktigaste exportprodukten utgör nu en betydligt beskedligare andel och hamnar på tredje plats i fråga om inkomster. Fisk och meloner ger de största exportinkomsterna. Räkor samt andra frukter och grönsaker bidrar också.

Besök Landguiden och läs mer om Panama.
Aktuell statistik – jämför Panama med andra länder.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 3 571 185 (2011)
Huvudstad: Panama City

Befolkning

Majoriteten av befolkningen bor längs kanalen och i området kring huvudstaden Panama City. Många bor också på den västra delen av Stillahavskusten, medan den tredjedel av landet som ligger öster om kanalen är mycket glest befolkad

Uppdaterad: 10 juli 2013

Annons

Artiklar om Fakta om Panama

L
Carsten Ryytty
2016-04-03
1881 började fransmännen bygga Panamakanalen mellan Stilla havet och Atlanten. Men det misslyckades på grund av klimatet och arbetet avbröts. 20 000 människor omkom vid detta arbete. Först 1914...

Länkar om Fakta om Panama

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Panama. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Panama ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Panamakanalen förr och idag. De första idéerna till en kanal i Panama framfördes i mitten av 1500-talet, men det första försöket att konstruera en kanal skedde 1880 under franskt ledarskap. Efter att försöket fullständigt kollapsat, blev arbetet fullbordat av USA och kanalen kunde öppnas 1914...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Panama ur olika perspektiv. Panama, formellt Republiken Panama, är en stat på Panamanäset i Centralamerika. Största inkomstkälla är Panamakanalen, kanalen mellan Atlanten (Karibiska havet) och Stilla havet. Landet gränsar till Colombia och Costa Rica...

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Panama. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Panamas geografi ur olika perspektiv.

Här hittar du material som behandlar Panamas historia i stora och små perspektiv.