Shia

Shia (Alis parti) är en riktning inom islam som utgör omkring en tiondel av världens muslimer. Anhängarna kallas för shiamuslimer eller shiiter och räknar endast profeten Muhammeds kusin Ali och hans ättlingar som Muhammeds rättmätige efterträdare.

Här hittar du material som handlar om shiaislam.

Annons

Lärarmaterial om Shia

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Podcast om Shia

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

Artiklar om Shia

M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.

Länkar om Shia

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (8:20 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om kalifer, kalifat, sunni och shia. Varför uppstod kalifatet? Vad hände? Och när slutade det?

Spara som favorit
          

Skillnaden mellan sunni och shia går långt tillbaka och har att göra med både politiska och religiösa delar av islams historia. Här förklaras enkelt skillnaderna mellan dessa grenar av islam i 10 tydliga punkter.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om islams uppkomst, människosyn och en del annat.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om skillnader mellan sunni- och shiaislam i ett historiskt perspektiv återkopplat till dagens konflikter i Mellanöstern. Den islamiska statens (IS) brutala framfart i framförallt Syrien och Irak på senare tid har knappast gått någon förbi. Den väpnade sunnimuslimska organisationen rättfärdigar sin existens bland annat med referenser till det historiska kalifat som utropades vid profeten Muhammeds död år 632...

Spara som favorit
          

Genomgång (13:25 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en ger dig en sammanfattning av islam.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:32 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring världsreligionen islam. Här förklaras kortfattat bl.a. följande: lära, urkund, tolkning, konvertera, rit, Koranen, Allah, moské, profet, Mecka, ramadan, sunnimuslimer, shiamuslimer, minaret, vallfärd, sharia, sura, sunna, Medina, shirk, hadither, imam, kalif, jihad, islam, kaba, m.m.

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:08 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en introduktion till islam.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:07 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp de fem pelarna inom islam och berättar om de två stora inriktningarna - sunni och shia.

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus kan du läsa en aktuell artikel konfliken i Irak. Irak är onekligen ett land med många bottnar och som väcker intresse vilken tidsperiod man än väljer att betrakta. Dess rika historia med Mesopotamien och Eufrat och Tigris, dess koloniala arv, diktaturen under Saddam Hussein, oljeekonomin, kriget med Iran, Kuwait-krisen och det följande kriget med världssamfundet och USA, är alla goda anledningar till observans...

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus kan du läsa en aktuell artikel om konflikten i Syrien. Den muslimska världen med Mellanöstern, Arabiska halvön och Nordafrika har länge varit en instabil region och i modern tid har inget land haft någon demokratisk eller ekonomisk utveckling av västerländskt snitt...

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension i tidningen SvD där du kan läsa lite om shiaislams historia med fokus på Iran. Shiiterna har varit en hunsad minoritet i förhållande till sunniterna och deras religion förlorarnas. Två nya böcker sammanfattar shiamuslimernas historia och de problem som uppstår när de kommer till makten...

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om islam. Bakom materialet står katolik.nu

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där Mohamed Omar berättar om de teologiska och historiska skillnaderna mellan sunniter och shiiter i den muslimiska världen igår och idag...

Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i SvD som handlar om hur shiaislam (likt andra religioner) ofta har utnyttjats som ett politiskt verktyg. Khomeinis doktrin om att de rättslärda ska styra staten är den mest radikala tolkningen av hur shia-islam ska förhålla sig till den världsliga makten. Men under sin långa väntan på den tolfte imamens återkomst har shia hunnit förändra sin syn på samhället många gånger…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om shiaislam. Här berättas om tron, ledarskap, historia och andra riktningar inom shia.

Taggar:
Spara som favorit
          

Webbplats om islam, gjord av några lärare i religionskunskap, där islam presenteras utifrån dess historia och ställning idag. Här kan du läsa om tron, vardagsliv, riter, högtider, islams historia och senare utveckling.

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa om det mesta som rör islam som religion. Här berättas om islams innebörd, människosyn inom islam, Muhammed, profeterna, islamsk lag (sharia), styrelseskick, kvinnosyn inom islam, islam idag, politisk islam, trons pelare, sufismen, högtider, mat och dryck m.m.

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns webbsida kan du fördjupa dig i islams tidiga historia. Här berättas om araberna, Muhammed, de första kaliferna, arabernas världsvälde, den abbasidiska revolutionen, Bagdadkalifatets storhetstid och kalifatets upplösning. Hammarén tar dessutom upp en rad intressanta aspekter som kvinnans roll, sociala förhållanden, det muslimska slaveriet, lagar och rättsystem, slavsoldater, korstågen m.m.

Spara som favorit